Gebruikte afkortingen van bronnen
Met mijn excuses aan hen die ik vergeten ben: een mailtje doet wonderen


Code Omschrijving
AD Agnes Dupont (agdup1 op www.geneanet.org)
ADS Alphonse De Smedt (+)
AF
AG Alphonse Goovaerts (+)
ANB jaar La Noblesse Belge, Annuaire de jaar
B xx Bibliothèqe de l'ancienne chambre héraldique à Bruxelles, bron overgenomen uit FVDT
BA begrafenisakte
Bev.reg Bevolkingsregister
Bew.PR bewerkte parochieregisters
BP bidprentje
BRAB Brabantica
Cuv verzameling Cuvelier
DA doopakte
DFG Davidsfonds Grimbergen, verwijst naar de cd-rom van de jubileumuitgave
Dig.KL digitale klapper
DN
EA
EBV Vranckx door Edmond B. Vranckx
FV Familiekunde Vlaanderen (voorheen VVF)
FxV De zonen van Petrus door Felix Verheyden
FVDT Felix van der Taelen, Notice sur Jeanne-Marie van der Genst, mère de Marguerite d'Autriche, Antwerpen 1878. Staat onder FA 1225 in de bibliotheek van de VVF te Merksem
FVG Frans Vangramberen
GA geboorteakte, betekent doopakte indien gedateerd in het ancien régime
GDS Gérard De Schouwer (+)
GHKL Geschied- en Heemkundige Kring Londerzeel
GZC gezinsconstuctie
H nnn xx Hauwaert of Houwaert verwijst naar de handschriften, fonds Hauwaert in de KBB, dit stemt overeen met KBR II, bron overgenomen uit FVDT
HA huwelijksakte
HAafk huwelijksafkondiging
HAB bijlagen bij de huwelijksakte
Hist.Env.Bxl Histoire des Environs de Bruxelles, Alphonshe Wauters. De uitgave waarnaar verwezen wordt, is de heruitgave door Éitions Culture et Civilisation Bruxelles van 1973 van de originele tekst van 1855 aangevuld met foto's en reproducties van documenten
IP Ivo Pulinckx (+)
JG genealogie mgr. Roger Vangheluwe door John Godderis
JL Van Meiseniersbloed, Jan Lindemans
JM Jan Meutermans
JVS
JVDB Johan Vandenbempt, Duisburg
KBB of KBR Koninklijke Bibliotheek van België, Albertina
KLB
LL Leo Lindemans
MF microfilm gevolgd door nummer, het filmnummer is het nummer zoals het gekend was bij de opzoeking, in een aantal gevallen is er een hernummering geweest
OA overlijdensakte of begrafenisakte (kerkregisters)
OK LIBER FAMILIAE MATERNAE van O'Kelly, bron overgenomen uit FVDT
PB
PM
PVG Pol Vangheluwe (op Geneanet)
RA Rijksarchief
RA dig website Rijksarchief zoekrobot personen
RB rouwbrief
RL René Lemmens
RVD
TA trouwakte (kerk)
TB trouwboek
TH Theo Heroes, Aarschot
VRAB Vrijwilligers van de Rijksarchieven te Brugge (www.vrijwilligersrab.be)
VS Vlaamse Stam
VT volkstelling 1796, doorgaans gevolgd door de plaatsnaam en het volgnummer
VVF Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (nu Familiekunde Vlaanderen)
WT
Terug naar het begin van deze tekst
Terug naar de algemene inhoud