Eerste blad    Vorig blad    Blad 48 van 48 bladen    

2007
Margareta van WILRE [2007] (bron: [ANB 1911, eerste deel, p.310], brontekst: Overleden voor 10 mei 1565. [ANB 1911, eerste deel, p.310].), dochter van Martens van WILRE [1017] (zie 1017) en Margareta BOOTE [1431] (zie 1431).
Gehuwd [658] met Pieter van BLAESVELD [2008] (zie 2008).
Haar broer Maarten legeerde haar een cijnshof te Budingen, renten te Orsmaal en Neerlinter en goederen te Overwinden. Zij leefde op 10 november 1557. [ANB 1911, eerste deel, p.310].
 
2010
Margareta van WILRE [2010], dochter van Goswin van WILRE (van der Tommen) [1818] (zie 1818).
Gehuwd [661] met Jan van RAETSHOVEN [2011] (zie 2011).
Zij verwierf één zesde van de goederen die haar grootmoeder Oda bezat in Ganshoren [ANB, 1910, eerste deel, p.219].
 
1017
Martens van WILRE [1017], overleden op 22‑02‑1490 (bron: [ANB 1911, eerste deel, p.307-308], brontekst: Deze overlijdensdatum stemt niet overeen met een andere tekst in één van de boeken van Hauwaert, waar Maarten overleden is vóór 23 maart 1489: "Joahan le Truÿsard le 29 ________ jour 23 mars l'an 1489 pour et au nom de Dame Marguerit de Boote par le trépas de feu Messire Martin de Wolre son mari ...". [KBB, handschriften, II 6456, p. 312].), begraven te Sint-Germaan, Tienen (bron: [ANB 1911, eerste deel, p.307-308], brontekst: In 1911 bestond de grafsteen in de kerk nog. De zeer versleten tekst luidde:
"Hic jacent sepulti nobilis vir dominus Martinus de Wilder miles Yherosolimitanus, cques armatus, dominus de Lintris super[iori, villicus T]hensis, qui obiit 1490, 22 februarii, et domina Margareta Boets uxor ejus, qui obiit anno domini 1491, 2 junii die."
De tekst tussen haakjes was in 1911 verdwenen. Ook stonden de wapenschilden op de vier hoeken: "Wilre, Huerne, Boot, van den Hove". In 1911 werd nog steeds een jaargetij gehouden op de dag van zijn overlijden.
[ANB 1911, eerste deel, p.307-308].), zoon van Hendrik van WILRE [1988] (zie 1988) en Catharina van HUERNE [1995] (zie 1995).
Gehuwd (1) [438] met Margareta BOOTE [1431] (zie 1431).
Gehuwd (2) [652] met Catharina t'SERRAERTS [1997] (zie 1997).
Gehuwd (3) [653] met Joanna van HOUTHEM [1998] (zie 1998).
Ridder van "Bey d'orden", heer van Oplinter en Champel. Tot ridder geslagen en ridder van Jeruzalem, heer van Champels, van Villiers, van Oplinter. Schepen van Tienen in 1461, burgemeester van die stad van 1466 tot 1468 en van 1474 tot 1488. In dat laatste jaar werd hij door Maximiliaan uit zijn ambt ontzet omdat hij de Tienenaren geleid had onder de dienst van Filips van Cleef tijdens diens revolte. Hij blijft echter zijn functie uitoefenen en de militie van Tienen leiden totdat de stad ingenomen wordt door Albrecht van Saxen, op 30 juni 1489 (in ANB staat hier 1389). Voordien had hij Karel de Zwijger, Margareta van Boergondië en Maximiliaan trouw gediend tijdens verschillende veldtochten tegen Frankrijk en het land van Luik. Maximiliaan was zelfs peter van één van zijn kinderen, aan dewelke hij vier zilveren marken gaf.
In 1487 verwerft Maartens de heerlijkheid hoge juridictie van Oplinter, genoemd Oplinter-Heverlee, de belangrijkste van de twee leenhoven die ten alle tijden dit dorp domineerden. Dit gaf het recht van patronering van de kerk en benoeming van de pastoor, een kapelaan, een koster, de burgemeester en drie schepenen.
[ANB 1911, eerste deel, p.306-307].
 
Hij leverde paarden voor de aanval op de bisschop van Luik na de dood van Maria van Boergondië in 1482 (40 paarden, 100 pietons, 100 voet). Hij was meier van Tienen in 1482 [Geschiedenis van Leuven door Boonen, uitgave door Ed. van Even 1880].

Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen.

2082
Melchior van WILRE [2082], overleden 1490‑1491 (bron: [ANB, 1911, eerste deel, p.306]), zoon van Hendrik van WILRE [1988] (zie 1988) en Catharina van HUERNE [1995] (zie 1995).
Deze derde zoon is niet zeker. Geïnstalleerd als kapelaan van het altaar van de Elf-Duizend-Maagden in Onze-Lieve-Vrouw ... (N.D. au Lac), en als kannunik van Sint-Germaan in Tienen op 3 juli 1483. [ANB, 1911, eerste deel, p.306].
 
1978
N. van WILRE [1978], dochter van Willem van WILRE (Morel) [1973] (zie 1973) en Margareta N. [1975] (zie 1975).
Gehuwd [643] (bron: [ANB 1911, eerste deel, p.302], brontekst: Een akte van 11 augustus 1411 bevestigt dit huwelijk. [ANB 1911, eerste deel, p.302].) met Geraard van REDINGEN [1979] (zie 1979).
[ANB 1911, eerste deel, p.302].
 
2081
Regnier van WILRE [2081], zoon van Hendrik van WILRE [1988] (zie 1988) en Catharina van HUERNE [1995] (zie 1995).
Hij woonde waarschijnlijk in (Zout) Leeuw, alwaar hij een tuin verwierf op 19 april 1435. [ANB, 1911, eerste deel, p.306].
 
1866
Willem van WILRE [1866].
Gehuwd [660] met Oda van der TOMMEN [1819] (zie 1819).
Zijn voornaam is onzeker, één enkele oude nota geeft hem de voornaam Willem. Op 16 maart 1342 wordt hij vermeld als vader van Goswin. [ANB, 1910, eerste deel, p.218].
Mogelijk is hij de zoon van Willem van Wilre en Aleida N. [ANB 1911, eerste deel, p.295].

Uit dit huwelijk: 1 kind.

1962
Willem van WILRE [1962], overleden voor 1270 (bron: [ANB 1911, eerste deel, p.294]), zoon van Willem ? van WILRE [1960] (zie 1960).
Gehuwd [636] met Mathilde van CORBEEK (van Maerbeek) [1963] (zie 1963).
Leefde op 6 juli 1258, was schepen van Leuven in 1267. [ANB 1911, eerste deel, p.294].
Uit dit huwelijk: 1 kind.

1964
Willem van WILRE [1964], overleden voor 1312 (bron: [ANB 1911, eerste deel, p.295]), zoon van Willem van WILRE [1962] (zie 1962) en Mathilde van CORBEEK (van Maerbeek) [1963] (zie 1963).
Gehuwd [637] met Adelaida N. [1965] (zie 1965).
Ridder, mogelijk burgemeester van Leuven in 1270, verschillende keren schepen tussen 1278 en 1301, vocht in Woeringen in 1288. [ANB 1911, eerste deel, p.295].
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.

1966
Willem van WILRE [1966], overleden 1325 (bron: [ANB 1911, eerste deel, p.295], brontekst: Volgens Divæus.), zoon van Willem van WILRE [1964] (zie 1964) en Adelaida N. [1965] (zie 1965).
Schepen van Leuven in 1291, 1293, 1298, 1305, 1307 en volgens Divæus, burgemeester en ridder in 1302 en echtgenoot van Oda van Holstelze (enkel Divæus vermeldt deze naam die verder onbekend is). Mogelijk is deze Willem de stamvader van van der Tommen. [ANB 1911, eerste deel, p.295].
 
1968
Willem van WILRE [1968], zoon van Arnold van WILRE [1967] (zie 1967).
Ridder, vermeld in 1312 als leenman van het hertogdom voor een landgoed van acht bunders en een rente van honderd kapoenen en zeven pond ontvangen op de erfenissen gelegen tussen het kasteel van Leuven en de Roeselberg, voor zeven bunders te Herent en een andere rente van twintig pond. [ANB 1911, eerste deel, p.295].
 
1973
Willem van WILRE (Morel) [1973], zoon van Arnold van WILRE (Morel) [1969] (zie 1969) en Elisabeth N. [1970] (zie 1970).
Gehuwd (1) [640] (bron: [ANB 1911, eerste deel, p.301]) met Elisabeth EVELOOGHE [1974] (zie 1974).
Gehuwd (2) [641] (bron: [ANB 1911, eerste deel, p.301]) met Margareta N. [1975] (zie 1975).
Heer Willem Moreel van Wilre Aertssone commoengemeÿer Leuven in 1364, schepenen 1365, raedt 1356-1366, meÿer van Thienen in anno 1367 [Geschiedenis van Leuven, Boonen].
Ridder, heer van Wilre onder Bierbeek, van Champels en van Loonbeek, erfde waarschijnlijk dit eerste leengoed; Champels, onder Bierges, leengoed rechtstreeks van Brabant, met een kasteel, twintig bunders landbouwgrond, 60 bunders bos en heide en het lage gerecht waren reeds in zijn bezit in 1350. Hij verwierf Loonbeek en zijn landhuis, 24 ½ bunders landbouwgrond, 100 bunders bos, 15 bunders weiden en vijvers, een molen, renten, het lage gerecht, enz., het geheel vormde een Brabants leengoed dat hij bekwam van Willem Criecstien, patriciër uit Leuven, en zijn echtgenote Maria. Willem erfde bovendien de leengoederen van zijn neef Willem (van de jongere tak). Hij was de neef van Jan van Rode, genoemd van Lantwyck, heer van Horst te Sint-Pieters-Rode, van Vosselaar, Rethy, Blanden, enz. Als familielid zegelde hij de akte waarbij die heer zijn domein van Horst verkocht aan Amaury Boot, munt-groot meester van Brabant. Op 29 november 1371, laat hij, krachtens een schuldbrief van 3.000 gouden schilden, voor de schepenen van Brussel, de landhuizen, heerlijkheden, goederen en renten van Gerard, heer van Vorselaar, Rethy, enz., kasteelheer van Geldenaken, gerechtelijk verkopen.
Volgens Divæus was hij raadsheer van Leuven in 1345, 1357, 1360, 1362, 1364, 1366, burgemeester in 1264 en schepen in 1365. Op 6 februari 1363, zegelde hij de vrede tussen de Leuvense patriciërs en Wenceslas. Bij de verovering van Brabant in 1355, door de graaf van Vlaanderen, koos hij partij voor deze laatste. Hierdoor werd hij burgemeester van Tienen. Achteraf, na zich verzoend te hebben met zijn leenheer, werd hij in dezelfde functie benoemd in 1367 en 1368.
Willem vocht in Batsweiler onder de heer van Rotselaar, hij werd er gevangen genomen. Hierdoor leed hij enorme verliezen en moest een aanzienlijk losgeld betalen. Uit dien hoofde betaalde de hertog hem 3.425 ½ gouden lammen, hij gaf hier kwijting van in 1374.
Rond 1370 stichte hij de Sint-Kathelijnekapel in de Sint-Pieterskerk te Leuven. [ANB 1911, eerste deel, p.299-301].
 
Champles is een gehucht van Bierges, nu Waver. Er moeten nog opzoekingen gedaan worden in de lokale archieven.

Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen.
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.

1976
Willem van WILRE [1976], zoon van Willem van WILRE (Morel) [1973] (zie 1973) en Margareta N. [1975] (zie 1975).
Gehuwd [642] (bron: [ANB 1911, eerste deel, p.302], brontekst: Voor 7 juli 1389.) met Elisabeth van UDEKEM [1977] (zie 1977).
Heer van Wilre, burgemeester van Tienen in 1382, in die laatste hoedanigheid, geholpen door "Rasse de Rivière", heer van Neerlinter, leidde hij de Tienenaren naar de overname van Zoutleeuw, die ingenomen was door Leuvense bannelingen. Volgens Divæus nam hij deel aan de veltocht van Gelderland in 1385 en Gaasbeek in 1388. [ANB 1911, eerste deel, p.301-302].
 
1987
Willem van WILRE [1987], zoon van Arnold van WILRE [1982] (zie 1982) en Christina van MELDERT [1983] (zie 1983).
Armiger (schildknaap). Hij leefde in 1454. [ANB 1911, eerste deel, p.303].
 
1960
Willem ? van WILRE [1960].
Gehuwd [635].
Niet zeker, ook niet de voornaam, mogelijk is dit de Willem die tevens de tak van Kampenhout begint. Het is pas vanaf de achterkleinzoon Arnold dat de afstamming zeker is. [ANB 1911, eerste deel, p.283 e.v.]
 
Andere info over van Wilre:
Van Wilre (van van Redingen) Arnold schepen 1091 - Arnold en Sy??? 1147 - Walter schepen 1190 - Gerard 1192 - Godevaart in het Heilig Land 1196 - Arnold schepen 1209 - Hendrik Willem overleden in 1339 en Arnold onderscheiden zich in Woeringen 1288 - Maarten goeverneur van Tienen overleden in 1480 - Cornelia overleden in 1559 en haar man Lodewijk van der Tommen overleden in 1556 bij de Predikheren. (uit Louvain et ses environs - Receuil de blasons décorations pavillons epitaphes et sceaux par Ad. Everaerts, KBB handschriften II 5201, p. 264).

Uit dit huwelijk:
1.
m
Arnold [1961] (zie 1961).
2.
m
Willem [1962] (zie 1962).

809
Gommaar WILRICX [809].
Gehuwd [228] met Cornelia van den DIJCKE [808] (zie 808).
[H 154 III 1 B].
Uit dit huwelijk: 1 kind.

810
Hendrik WILRICX [810], gedoopt voor 1512, overleden na 1512, zoon van Gommaar WILRICX [809] (zie 809) en Cornelia van den DIJCKE [808] (zie 808).
[H 154 III 1 B].
 
5069
Anna Maria van der WILS [5069].
Gehuwd [1774] met Peter Jacob MOEYSONS [5068] (zie 5068).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

2549
Simon van WILSELE [2549].
Gehuwd [897] met Margareta van den CALSTEREN [2547] (zie 2547).
 
5608
Anita Van der WILT [5608].
Gehuwd [1964] met Guy De BLAY [2952] (zie 2952). {Hij was ook ooit gehuwd [1051] met Lea Van BEERSEL [2953] (zie 2953).}
 
5805
Elisabeth de WIN [5805].
Gehuwd [2021] met Filip GOOVAERTS [5804] (zie 5804).
 
6664
Jan Frans van WINCKEL [6664].
Gehuwd [2318] met Maria van HOUTVEN [6663] (zie 6663).
 
2050
Catharina van den WINCKELE [2050].
Gehuwd [679] met Willem van WEERT [2049] (zie 2049).
[ANB, 1910, eerste deel, p.220].
Uit dit huwelijk: 1 kind.

2103
Margaretha WINCKELMANS [2103].
Gehuwd voor de kerk [705] op 25‑01‑1600 (bron: [FV]) met Lambert van der HAIJDEN [2102] (zie 2102).
[FV].
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.

5939
Godfied WINDELEN [5939], geboren +‑ 10‑1800 te Weest (Limburg) NL? (bron: HA), zoon van Peter WINDELEN [5940] (zie 5940) en Joanna Maria GOOVERS [5941] (zie 5941).
Gehuwd [2083] op 23‑08‑1822 te Steenhuffel (bron: HA, aktenummer: 11). Zijn ouders zijn niet aanwezig maar ze hebben procuratie gegeven voor notaris Hendrik Blommaerts te Weest met Maria HAEVERALS [5456], 27 jaar oud (zie 5456).
 
5940
Peter WINDELEN [5940], landbouwer.
Gehuwd [2084] met Joanna Maria GOOVERS [5941] (zie 5941).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

5852
Filip Van WINGHE [5852], handwerker, gedoopt circa 1785 (bron: HA Hombeek 1845/8, brontekst: 60 jaar).
Gehuwd [2044] met Anna REYNIERS [5853] (zie 5853).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

5851
Jan Antoon Van WINGHE [5851], handwerker, geboren op 02‑12‑1814 te Leest (bron: HA), zoon van Filip Van WINGHE [5852] (zie 5852) en Anna REYNIERS [5853] (zie 5853).
Gehuwd [2043] op 30-jarige leeftijd op 16‑07‑1845 te Hombeek (bron: HA, aktenummer: 8) met Maria Theresia KEULEERS [5811], 27 jaar oud (zie 5811).
 
3789
Maria van WINKEL [3789].
Gehuwd [1316] met Paul MARIEN [3788] (zie 3788).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

9024
Petronella WINNEPENNINCKX [9024].
Gehuwd [3302] met Joannes van ETTERYCK [9023] (zie 9023).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

5693
Catharina de WINTER [5693].
Gehuwd [1245] met Jacob JANSSENS [3569] (zie 3569).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.

4606
Joanna WINTERBEKE [4606], gedoopt circa 1719 te Grimbergen (bron: DFG, brontekst: 86 jaar), overleden op 24‑01‑1805 te Grimbergen (bron: DFG), begraven op 26‑01‑1805 te Grimbergen (bron: DFG).
Gehuwd voor de kerk [1586] op 27‑06‑1749 te Grimbergen (bron: DFG) met Peter BOGAERTS [4605] (zie 4605).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.

545
Anna Maria De WIT [545], arbeidster.
Gehuwd [145] met Egidius STERCKX [544] (zie 544).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

5065
Barbara de WIT [5065].
Gehuwd [1771] met N.N. d'HONDT [5064] (zie 5064).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

478
Elisabeth de WIT [478].
Gehuwd [87] met Guillielm ADAMS [477] (zie 477).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

334
Jan de WIT [334], overleden op 20‑04‑1791 te Huldenberg (bron: HA Heverlee 1819/3).
Gehuwd [77] met Joanna Maria GOOVAERTS [6548] (zie 6548).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.

8657
Jan‑Baptist de WIT [8657], werkman, arbeider, geboren op 11‑10‑1774 te Huldenberg (bron: HA Heverlee 1819/3), overleden op 28‑08‑1831 om 22:00 uur te Korbeek-Dijle op 56-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 10), zoon van Jan de WIT [334] (zie 334) en Joanna Maria GOOVAERTS [6548] (zie 6548).
Gehuwd (1) [3097] op 44-jarige leeftijd op 10‑03‑1819 te Heverlee (bron: HA, aktenummer: 3) met Maria Catharina TRAPPENIERS [8658], 33 jaar oud (zie 8658).
Gehuwd (2) [3099] met Anna Catharina LAERENS [8661] (zie 8661).
 
1573
Jeanne De WIT [1573], geboren op 09‑04‑1919 te Beigem.
Gehuwd [456] met Pamphile August De BLAY [1486] (zie 1486).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.

3068
Joannes Ludovicus De WIT [3068].
Gehuwd [1085] met Joanna Catharina PEPERMANS [3069] (zie 3069).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

305
Maria Theresia de WIT [305], arbeidster, gedoopt op 05‑03‑1772 te Huldenberg (getuige(n): p. Jan Jozef Craenenbroeck, m.Teresia Mommaerts) (bron: DA, aktenummer: 1891). In haar derde huwelijk staat als geboortejaar 1762, overleden op 04‑01‑1840 om 6:00 uur te Korbeek-Dijle op 67-jarige leeftijd (aktenummer: 1). In haar overlijdendsakte staat enkel in dat ze weduwe is van Andreas Speck en van Jan Trappeniers. In haar huwelijk met Jan Trappeniers staat enkele in dat ze weduwe is van Andreas Speck. In haar huwelijksakte met Andrea Speck staat in dat ze weduwe is van ... overleden op .... Haar kerkelijk huwelijksakte met Andrea Speck vermeldt dat ze weduwe is van Michiel Goossens. Dochter van Jan de WIT [334] (zie 334) en Joanna Maria GOOVAERTS [6548] (zie 6548).
Gehuwd (1) [63] op 30-jarige leeftijd op 22‑05‑1802 te Neerijse (bron: klapper, brontekst: 2 Prairial X), de akten van het jaar X ontbreken met Michiel GOOSSENS [304], 36 jaar oud (zie 304).
Gehuwd (2) [2284] op 34-jarige leeftijd op 03‑12‑1806 te Neerijse (bron: HA), gehuwd voor de kerk op 05‑12‑1806 te Neerijse (getuige(n): Jan Frans de Coster en Jan Baptist Goossens, beiden van Neerijse) (bron: HA) met Andries SPECK [6547], 59 jaar oud (zie 6547).
Gehuwd (3) [2286] op 50-jarige leeftijd op 16‑11‑1822 te Korbeek-Dijle (bron: HA, aktenummer: 4) met Jan Baptist TRAPPENIERS [6552], 53 jaar oud (zie 6552).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen.

6635
Petronilla De WIT [6635], landbouweresse.
Gehuwd [2309] met Peter De SMEDT [6634] (zie 6634).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

336
Petrus de WIT [336], dagloner, geboren circa 1764 te Huldenberg (bron: HA Korbeek-Dijle V/1, brontekst: 32 jaar), overleden op 27‑12‑1810 om 19:45 uur te Korbeek-Dijle (bron: OA, aktenummer: 14), zoon van Jan de WIT [334] (zie 334) en Joanna Maria GOOVAERTS [6548] (zie 6548).
Gehuwd [3096] op 15‑11‑1796 te Korbeek-Dijle (bron: HA, aktenummer: 1, brontekst: 25 Briemaire (sic) V). Al naar gelang Briemaire gelezen wordt als Brumaire of als Frimaire, krijgt men als geboortedatum 15 november 1796 of 15 decmeber 1796 met Anna Maria RONSMANS [8656] (zie 8656).
 
2276
Stephanie De WIT [2276], geboren op 15‑04‑1891 te Humbeek, overleden op 06‑10‑1974 te Humbeek op 83-jarige leeftijd (bron: [TS]), dochter van Joannes Ludovicus De WIT [3068] (zie 3068) en Joanna Catharina PEPERMANS [3069] (zie 3069).
Gehuwd voor de kerk [799] op 28-jarige leeftijd op 28‑05‑1919 te Perk (bron: DFG) met Joost Frans De BLAEY [2275], 34 jaar oud (zie 2275).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.

2957
Augusta De WITTE [2957], geboren op 14‑05‑1908 te Hombeek (bron: RB), overleden op 23‑03‑1987 te Mechelen op 78-jarige leeftijd (bron: RB), begraven op 26‑03‑1987 te Hombeek (Sint-Martinus) (bron: RB).
Gehuwd [1053] met Eugeen GOOVAERTS [2956] (zie 2956).
 
9266
Barbara de WITTE [9266], gedoopt op 23‑09‑1773 te Asse (bron: HA RA dig Asse 1809/4), dochter van Jozef de WITTE [4168] (zie 4168) en Maria Anna van NIJVERSEEL [4169] (zie 4169).
Gehuwd [3450] op 35-jarige leeftijd op 01‑02‑1809 te Asse (bron: HA RA dig Asse 1809/4) met Jan Arnold MEEERT [9267], 23 jaar oud (zie 9267).
 
964
Corneel de WITTE [964].
Gehuwd [297] met Joanna van den DIJCKE [842] (zie 842).
[H 156 VI A 2].
 
2108
Jan de WITTE [2108].
Gehuwd [706] met Margaretha VERHEYDEN [2104] (zie 2104).
 
4170
Jan Baptist de WITTE [4170], gedoopt circa 1773 (bron: HA Asse 1809/5), zoon van Jozef de WITTE [4168] (zie 4168) en Maria Anna van NIJVERSEEL [4169] (zie 4169).
 
8394
Josina Catharina de WITTE [8394], dagloonster.
Gehuwd [2145] met Andreas De LAET [8393] (zie 8393).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

4168
Jozef de WITTE [4168], landbouwer, gedoopt circa 1745 te Asse (bron: HA Asse 1809/5, brontekst: 64 jaar), woont te Asse.
Gehuwd [1493] met Maria Anna van NIJVERSEEL [4169] (zie 4169).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.

3336
Maria Theresia de WITTE [3336], landbouwster, gedoopt op 31‑03‑1787 te Asse (bron: HA), overleden op 23‑04‑1864 te Wolvertem op 77-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 40), dochter van Jozef de WITTE [4168] (zie 4168) en Maria Anna van NIJVERSEEL [4169] (zie 4169).
Gehuwd [1167] op 21-jarige leeftijd op 01‑02‑1809 te Asse (bron: HA, aktenummer: 5) met Jan Baptist HUYSEGOMS [3335], 32 jaar oud (zie 3335).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.

9270
Pieter Jozef de WITTE [9270], gedoopt circa 1782 te Asse (bron: HA RA dig Asse 1815/2, brontekst: 33 jaar), zoon van Jozef de WITTE [4168] (zie 4168) en Maria Anna van NIJVERSEEL [4169] (zie 4169).
Gehuwd [3452] op 12‑01‑1815 te Asse (bron: HA RA dig Asse 1815/2) met Anna Maria MEERT [9271] (zie 9271).
 
3835
Maria WITTERS [3835], woont te Heist-op-den-Berg.
Gehuwd [1337] met Frans van DESSEL [3834] (zie 3834).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

6250
Jan Baptist De WOLF [6250], overleden op 21‑12‑1848 te Leuven (bron: HA Leuven 1879/237).
Gehuwd [2185] met Maria Theresia HELAERTS [6251] (zie 6251).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

6785
Joanna Maria De WOLF [6785].
Gehuwd [2368] met Peter Frans CUYPERS [6784] (zie 6784).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

6247
Maria De WOLF [6247], geboren op 25‑01‑1841 te Leuven (bron: HA), dochter van Jan Baptist De WOLF [6250] (zie 6250) en Maria Theresia HELAERTS [6251] (zie 6251).
Gehuwd [2183] op 38-jarige leeftijd op 23‑10‑1879 te Leuven (bron: HA, aktenummer: 237) met Frans Hendrik LENS [6110], 30 jaar oud (zie 6110).
weduwe van Frans Van Campenhout, overleden te Leuven op 16 augustus 1877.
 
7798
Maria Catharina Blondina WOLFCARIUS [7798], overleden op 18‑06‑1832 te Izegem (bron: HA Izegem 1835/31).
Gehuwd [2789] met Bernard VANDERHEEREN [7797] (zie 7797).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

5439
Geraard WOUKIER [5439], overleden op 31‑01‑1816 te Tienen (bron: HA zoon RA dig).
Gehuwd [1916] met Maria Katharina Van HOUW [5440] (zie 5440).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

5438
Karel WOUKIER [5438], schoenmaker, geboren op 28‑12‑1802 te Tienen (bron: HA RA dig), overleden op 07‑12‑1859 te Lubbeek op 56-jarige leeftijd (bron: HA RA dig Boutersem 1865/13), zoon van Geraard WOUKIER [5439] (zie 5439) en Maria Katharina Van HOUW [5440] (zie 5440).
Gehuwd [1915] op 36-jarige leeftijd op 15‑10‑1839 te Lubbeek met Maria Theresia DAEMS [5437], 29 jaar oud (zie 5437).
 
2647
Anna WOUTERS [2647].
Gehuwd [935] met Lambert KEMELS [2646] (zie 2646).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

8767
Anna Catharina WOUTERS [8767].
Gehuwd [3151] met Pieter HEMSENS [8766] (zie 8766).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

4396
Barbara WOUTERS [4396], gedoopt op 27‑07‑1741 te Lubbeek (getuige(n): p. Hendrik Celis, m. Barbara de Greef), dochter van Joannes WOUTERS [1859] (zie 1859) en Maria ZELIS [1860] (zie 1860).
 
8735
Cornelius Joannes WOUTERS [8735], overleden op 30‑09‑1837 te Kerkom (bron: HA Kerkom 1842/4).
Gehuwd [3134] met Maria Helena Van ESCH [8736] (zie 8736).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

3797
Elisabeth WOUTERS [3797], landbouwster, gedoopt circa 1774 te Putte (bron: HAB Berlaar 1830/8), overleden 1839‑1867, woonde te Berlaar.
Gehuwd voor de kerk [1320] op 26‑10‑1799 te Beerzel (bron: HA) met Jan Frans LEMMENS [3796], 23 jaar oud (zie 3796).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.

3999
Jacobus WOUTERS [3999], begraven na 10‑1743.
Gehuwd voor de kerk (1) [1410] op 18‑01‑1699 te Lubbeek (getuige(n): Peter Roelants, Corneel Timmermans) met Joanna Maria SCHOENSETTERS [4000] (zie 4000).
Gehuwd voor de kerk (2) [1847] op 24‑11‑1709 te Lubbeek met Anna TRUYENS [5258] (zie 5258).
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen.

4400
Jakob WOUTERS [4400], gedoopt op 11‑05‑1702 te Lubbeek (getuige(n): p. Jakob de Vroye, m. Barbara Rens), begraven op 09‑05‑1703 te Lubbeek, 363 dagen oud (bron: bew. PR), zoon van Jacobus WOUTERS [3999] (zie 3999) en Joanna Maria SCHOENSETTERS [4000] (zie 4000).
 
4401
Jakob WOUTERS [4401], gedoopt op 23‑08‑1707 te Lubbeek (getuige(n): p. Jakob Nijs, m. Barbara de Vroye), zoon van Jacobus WOUTERS [3999] (zie 3999) en Joanna Maria SCHOENSETTERS [4000] (zie 4000).
 
4398
Jan WOUTERS [4398], gedoopt op 29‑01‑1749 te Lubbeek (getuige(n): p. Jan Rens, m. Elisabeth van Parijs), begraven op 08‑02‑1749 te Lubbeek, 10 dagen oud, zoon van Joannes WOUTERS [1859] (zie 1859) en Maria ZELIS [1860] (zie 1860).
 
4625
Jan Baptist WOUTERS [4625].
Gehuwd [1590] met Anna Maria LEYS [4624] (zie 4624).
 
6677
Joaana WOUTERS [6677].
Gehuwd [2326] met Geraard DILLEN [6676] (zie 6676).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

1859
Joannes WOUTERS [1859], geboren op 26‑04‑1704 te Lubbeek (bron: DA), gedoopt op 28‑04‑1704 te Lubbeek (getuige(n): p. Joannes Wauters, m. Anna Wauters) (bron: DA), begraven voor 1790, zoon van Jacobus WOUTERS [3999] (zie 3999) en Joanna Maria SCHOENSETTERS [4000] (zie 4000).
Gehuwd voor de kerk [592] op 27-jarige leeftijd op 05‑12‑1731 te Lubbeek (getuige(n): Jacob Wauters, Geraard Celis) met Maria ZELIS [1860], 25 jaar oud (zie 1860).
Uit dit huwelijk:
1.
v
Katelijne [4393] (zie 4393).
2.
v
Maria Theresia [146] (zie 146).
3.
v
Petronella [5361] (zie 5361).
4.
v
Barbara [4396] (zie 4396).
5.
m
Lambrecht [4397] (zie 4397).
6.
m
Jan [4398] (zie 4398).

4393
Katelijne WOUTERS [4393], gedoopt op 09‑06‑1734 te Lubbeek (getuige(n): p. Geraard Celis, m. Katelijne Celis), dochter van Joannes WOUTERS [1859] (zie 1859) en Maria ZELIS [1860] (zie 1860).
 
4397
Lambrecht WOUTERS [4397], gedoopt op 16‑12‑1744 te Lubbeek (getuige(n): p. Lambrecht van Weddinghe, m. Maria Elisabeth Olijn), zoon van Joannes WOUTERS [1859] (zie 1859) en Maria ZELIS [1860] (zie 1860).
 
8734
Ludovicus WOUTERS [8734], geboren op 21‑08‑1819 te Kerkom (bron: HA Kerkom 1842/4), overleden op 04‑10‑1859 te Kerkom op 40-jarige leeftijd (bron: HA Kerkom 1860/8), zoon van Cornelius Joannes WOUTERS [8735] (zie 8735) en Maria Helena Van ESCH [8736] (zie 8736).
Gehuwd [3133] op 23-jarige leeftijd op 12‑10‑1842 te Kerkom (bron: HA, aktenummer: 4) met Maria Jozefina De CUPERE [8733], 28 jaar oud (zie 8733). {Zij is later gehuwd [3153] op 46-jarige leeftijd op 02‑12‑1860 te Kerkom (bron: HA, aktenummer: 8) met Joannes Ludovicus HOMBROECKX [8770], 39 jaar oud (zie 8770).}
 
4399
Maria WOUTERS [4399], gedoopt op 24‑12‑1699 te Lubbeek (getuige(n): p. Hendrik Schoensetters, m. Maria Jonaers) (bron: DA), dochter van Jacobus WOUTERS [3999] (zie 3999) en Joanna Maria SCHOENSETTERS [4000] (zie 4000).
 
4058
Maria WOUTERS [4058].
Gehuwd [1433] met Guilliam van HAMME [4057] (zie 4057).
 
8804
Maria Catharina WOUTERS [8804], geboren op 22‑07‑1830 te Kerkom (bron: OA, brontekst: 36 jaar, zeven maanden en acht dagen), overleden op 06‑03‑1867 om 02:00 uur te Kerkom op 36-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 9).
Gehuwd [3172] met Petrus LAMBRECHTS [8803] (zie 8803).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

146
Maria Theresia WOUTERS [146], gedoopt op 16‑04‑1736 te Lubbeek (getuige(n): p. Joannes Wouters, m. Maria Theresia N.) (bron: DA, aktenummer: 126), 80 jaar bij huwelijk zoon Joannes in 1815. Overleden op 17‑08‑1831 te Lubbeek op 95-jarige leeftijd (bron: bew. PR), dochter van Joannes WOUTERS [1859] (zie 1859) en Maria ZELIS [1860] (zie 1860).
Gehuwd voor de kerk [50] op 28-jarige leeftijd op 16‑05‑1764 te Lubbeek (bron: klapper, aktenummer: 54.4) met Jan van den BOSCH [145], 31 jaar oud (zie 145).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.

5361
Petronella WOUTERS [5361], gedoopt op 17‑04‑1739 te Lubbeek (getuige(n): p. Hendrik van der Waeren, m. Petronella van Parijs) (bron: Bew.PR), dochter van Joannes WOUTERS [1859] (zie 1859) en Maria ZELIS [1860] (zie 1860).
 
8420
Anna Cornelia van de WOUWER [8420].
Gehuwd voor de kerk [3000] op 31‑08‑1773 te Berendrecht (bron: klapper) met Jan Lodewijk van de MOER [8419] (zie 8419).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.

6407
Elisabeth van de WOUWER [6407].
Gehuwd [2233] met Gomaar van MOL [6406] (zie 6406).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

8702
Ludovicus WUESTENBERGS [8702].
Gehuwd [3116] met Virginia VUCHELEN [8703] (zie 8703).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

1793
Petrus Franciscus WUESTENBERGS [1793], jachtwachter, geboren op 04‑11‑1882 te Kersbeek-Miskom (bron: HA Lubbeek 1910/2), overleden op 06‑07‑1950 te Tienen op 67-jarige leeftijd (bron: kscheys op geneanet), zoon van Ludovicus WUESTENBERGS [8702] (zie 8702) en Virginia VUCHELEN [8703] (zie 8703).
Gehuwd [566] op 27-jarige leeftijd op 29‑01‑1910 te Lubbeek (bron: HA, aktenummer: 2) met Josephina Maria Rosalia (Marie‑Josephine) DAEMS [61], 23 jaar oud (zie 61).
 
7924
Steven de WULF [7924].
Gehuwd [2833] met Mayken van GHILLEWE [7923] (zie 7923).
 
7182
Joanna Theresia WYBO [7182], herbergierster, woont te Ardooie.
Gehuwd [2528] met Gregoor de DEYNE [7181] (zie 7181).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

5100
Peter WÿCKMANS [5100].
Gehuwd [1789] met Anna Maria de BAECKER [5101] (zie 5101).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

5099
Petronilla WÿCKMANS [5099], gedoopt op 06‑12‑1785 te Londerzeel (bron: HA Londerzeel 1807/6), dochter van Peter WÿCKMANS [5100] (zie 5100) en Anna Maria de BAECKER [5101] (zie 5101).
Gehuwd [1788] op 21-jarige leeftijd op 12‑05‑1807 te Londerzeel (bron: HA, aktenummer: 6) met Sebastiaan Van RIET [3459], 24 jaar oud (zie 3459).
 
713
Guillielmus Nicolas Joseph de WYELS [713], gedoopt op 29‑08‑1762 te Leuven, overleden op 21‑08‑1826 te Leuven op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd [187] op 30-jarige leeftijd op 16‑04‑1793 te Leuven met Maria Theresia Cecilia de CUPERE [711], 30 jaar oud (zie 711).
dienstdoend burgemeester van Leuven van 18-12-1813 tot 17-01-1814;.
 
589
Barbe WYNANTS [589], geboren te Duisburg.
Gehuwd [155] met François de KEYSER [588] (zie 588).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.

2080
Clara van WYNEGHEM [2080].
Gehuwd [694] met Jan van de WERVE [2079] (zie 2079).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

8415
Joanna WYNEN [8415].
Gehuwd [2997] met Godfried HUREKMANS [8414] (zie 8414).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

6908
Anna Maria van den WYNGAERT [6908], geboren ca 1739 te Werchter (bron: HA dig Wercher 27-06-1804).
Gehuwd voor de kerk [2429] op 23‑07‑1776 te Werchter (bron: klapper) met Petrus DAEMS [1854], 34 jaar oud (zie 1854).
 
6907
Elisabeth van den WYNGAERT [6907], overleden op 23‑03‑1799 om 09:00 uur te Werchter (bron: OA, aktenummer: 3e blad, brontekst: 3 Germinal VII). De akte vermeld geen ouderdom, noch dat de overleden weduwe is. Dus geen absolute zekerheid over deze datum.
Gehuwd [2428] met Joannes Baptista DAEMS [1853] (zie 1853).
 
5922
Maria Catharina van den WYNGAERT [5922], landbouwster, gedoopt circa 1786 (bron: HA Zemst 1844/16, brontekst: 58 jaar).
Gehuwd [2079] met Sebastiaan Filip LAUWERS [5921] (zie 5921).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

3692
Anna WYNS [3692], gedoopt op 22‑08‑1743 te Beigem (bron: DFG), dochter van Jeronimus WYNS [1472] (zie 1472) en Anna van CAMPENHOUT [1479] (zie 1479).
 
1282
Catharina WYNS [1282], gedoopt circa 1741 te Beigem (bron: DA dochter Elisabeth), overleden op 01‑06‑1788 te Beigem (bron: HA dochter Elisabeth), dochter van Jeronimus WYNS [1472] (zie 1472) en Anna van CAMPENHOUT [1479] (zie 1479).
Gehuwd voor de kerk [413] op 20‑05‑1766 te Beigem (Onze-Lieve-Vrouw) (getuige(n): Ferdinand Baudewijns en ... Emmerechts) (bron: TA, aktenummer: p.93v) met Petrus van PRAET [1281] (zie 1281).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.

6462
Frans WYNS [6462].
Gehuwd [2258] met Catharina VERCAMMEN [6461] (zie 6461).
 
1472
Jeronimus WYNS [1472].
Gehuwd voor de kerk [442] op 17‑04‑1742 te Beigem (Onze-Lieve-Vrouw) (getuige(n): Jo. Coppens en Antoon Campenhout) (bron: TA, aktenummer: p.36v) met Anna van CAMPENHOUT [1479], 27 jaar oud (zie 1479).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.

6365
Jozef WYNS [6365], overleden op 06‑11‑1862 te Itegem (bron: HA Gestel 1866/1).
Gehuwd [2215] met Catharina Jozefa Van NOTEN [6366] (zie 6366).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

6364
Jozef Karel WYNS [6364], landbouwer, geboren op 02‑04‑1817 te Heist-op-den-Berg (bron: HA), zoon van Jozef WYNS [6365] (zie 6365) en Catharina Jozefa Van NOTEN [6366] (zie 6366), woont te Itegem.
Gehuwd [2214] op 50-jarige leeftijd op 16‑01‑1868 te Gestel (bron: HA, aktenummer: 1) met Constantia De GROOF [6329], 35 jaar oud (zie 6329).
 
3690
Judocus WYNS [3690], gedoopt op 30‑01‑1746 te Beigem (bron: DFG), zoon van Jeronimus WYNS [1472] (zie 1472) en Anna van CAMPENHOUT [1479] (zie 1479).
 
3691
Petronella WYNS [3691], gedoopt op 29‑11‑1748 te Beigem (bron: DFG), dochter van Jeronimus WYNS [1472] (zie 1472) en Anna van CAMPENHOUT [1479] (zie 1479).
 
8316
Anna Elisabeth van YVENSEEL [8316], gedoopt te Nieuwrode (bij Aarschot) (bron: FV Land van Waas), dochter van Hendrik van YVENSEEL [8320] (zie 8320) en Anna ADAMS [8321] (zie 8321).
Gehuwd voor de kerk [2978] op 04‑09‑1787 te Doel (bron: FV Land van Waas) met Adriaan Jacob SPECHT [8319], 28 jaar oud (zie 8319).
 
8320
Hendrik van YVENSEEL [8320].
Gehuwd [2979] met Anna ADAMS [8321] (zie 8321).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

4902
Beatrix Maria van ZAELEN [4902], overleden op 04‑11‑1846 te Londerzeel (bron: HA Londerzeel 1852/7).
Gehuwd [1713] met Jan Baptist Van MUYLDER [4901] (zie 4901).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

9408
Maria van de ZANDE [9408].
Gehuwd [3548] met Hendrik DEVAN [9407] (zie 9407).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

7038
[privacy].
 
7037
[privacy].
 
7035
[privacy].
 
1639
Catharina van ZECHBROECK [1639], gedoopt op 19‑02‑1714 te Humbeek (bron: DFG), zoon van Nicolas van SEGBROECK [1633] (zie 1633) en Anna LEEMANS [1634] (zie 1634).
 
1334
Elisabeth van ZECHBROECK [1334], gedoopt op 14‑07‑1716 te Humbeek (bron: DFG), overleden op 10‑10‑1794 te Humbeek op 78-jarige leeftijd (bron: klapper), dochter van Nicolas van SEGBROECK [1633] (zie 1633) en Anna LEEMANS [1634] (zie 1634).
Gehuwd [425] op 25-jarige leeftijd op 06‑06‑1742 te Humbeek (bron: klapper) met Willem van MESSEM [1333] (zie 1333).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.

1640
Petrus van ZECHBROECK [1640], gedoopt op 12‑12‑1718 te Humbeek (bron: klapper), zoon van Nicolas van SEGBROECK [1633] (zie 1633) en Anna LEEMANS [1634] (zie 1634).
 
1638
Norbertus van ZECHBROEK [1638], gedoopt op 22‑11‑1703 te Humbeek (bron: klapper), zoon van Nicolas van SEGBROECK [1633] (zie 1633) en Anna LEEMANS [1634] (zie 1634).
 
2316
Catharina ZEEBROECK [2316], geboren circa 1800.
Gehuwd [810] met Philipus Carolus VERGAUWEN [2315] (zie 2315).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

6696
Egied van ZEEBROECK [6696], landbouwer.
Gehuwd [2334] met Theresia HEYVAERT [6697] (zie 6697).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

5497
Katelijne Van ZEEBROECK [5497], landbouwster, gedoopt op 20‑11‑1782 te Merchtem (bron: HA), dochter van Egied van ZEEBROECK [6696] (zie 6696) en Theresia HEYVAERT [6697] (zie 6697).
Gehuwd [1929] op 26-jarige leeftijd op 07‑02‑1809 te Merchtem (bron: HA, aktenummer: 4) met Adriaan Francis De HERTOGH [3876], 40 jaar oud (zie 3876). {Hij was eerder gehuwd [1357] op 28-jarige leeftijd op 07‑11‑1797 te Merchtem (bron: HA, aktenummer: 3) met Barbara MEERT [3877], 27 jaar oud (zie 3877).}
 
9379
Anna van ZEEBROEK [9379], gedoopt op 20‑04‑1774 te Sint-Agatha-Berchem (bron: HA Heverlee 1806/8), dochter van Frans van ZEEBROEK [6224] (zie 6224) en Cornelia van der VEKEN [6225] (zie 6225).
Gehuwd [3531] op 32-jarige leeftijd op 10‑12‑1806 te Heverlee (bron: HA dig, aktenummer: 8) met Jacob Jan de NEEF [9380], 35 jaar oud (zie 9380).
 
9383
Anna Maria van ZEEBROEK [9383], gedoopt op 05‑07‑1761 te Wemmel (bron: HA dig Brussel 1802/36), dochter van Frans van ZEEBROEK [6224] (zie 6224) en Cornelia van der VEKEN [6225] (zie 6225).
Gehuwd [3533] op 41-jarige leeftijd op 11‑10‑1802 te Brussel (bron: HA dig, aktenummer: 35) met Arnold Willem de NEEF [9384], 38 jaar oud (zie 9384).
 
2861
Anna Maria Van ZEEBROEK [2861], meid, herbergierster, geboren op 31‑05‑1824 om 05:00 uur te Leuven (bron: GA, aktenummer: 398), overleden op 10‑11‑1891 om 11:00 uur te Leuven op 67-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 969), dochter van Peter Van ZEEBROEK [3151] (zie 3151) en Filippina LAMBRECHTS [3152] (zie 3152).
Gehuwd [741] op 20-jarige leeftijd op 19‑03‑1845 te Leuven (aktenummer: 40) met Corneel Lodewijk LENS [2860], 24 jaar oud (zie 2860).
bij haar huwelijk is haar oom Hendrik Adams en haar neef (kozijn) Jacobus Janssens getuige.
Uit dit huwelijk: 11 kinderen.

6230
Anna Maria Van ZEEBROEK [6230], landbouwster, geboren op 22‑08‑1837 te Heverlee (bron: Bev.reg. Leuven 1866, HA Heverlee 1862/11), dochter van Peter Van ZEEBROEK [3151] (zie 3151) en Anna Catharina BONJEAN [6229] (zie 6229).
Gehuwd [2176] op 25-jarige leeftijd op 23‑10‑1862 te Heverlee (bron: HA, aktenummer: 11) met Jan NIJS [6231], 28 jaar oud (zie 6231).
 
9370
Filip van ZEEBROEK [9370].
Kind:
1.
m
Frans [6224] (zie 6224).

3155
Francisca Van ZEEBROEK [3155], landbouwster, geboren op 09‑06‑1827 te Leuven (bron: HA RA dig), dochter van Peter Van ZEEBROEK [3151] (zie 3151) en Filippina LAMBRECHTS [3152] (zie 3152).
Gehuwd [1110] op 26-jarige leeftijd op 19‑01‑1854 te Heverlee (bron: HA) met Felix De COSTER [3156] (zie 3156).
 
6107
Frans Van ZEEBROEK [6107], arbeider tonnemaker, rentenier, geboren op 17‑04‑1830 te Leuven (bron: Bev.reg. 1829, HA Leuven 1854/116), overleden op 24‑08‑1895 te Leuven op 65-jarige leeftijd (bron: OA RA dig), zoon van Peter Van ZEEBROEK [3151] (zie 3151) en Filippina LAMBRECHTS [3152] (zie 3152).
Gehuwd [3290] op 24-jarige leeftijd op 06‑09‑1854 te Leuven (bron: HA, aktenummer: 116) met Catharina PIOT [9003], 27 jaar oud (zie 9003).
 
6224
Frans van ZEEBROEK [6224], overleden vóór 17-06-1802, zoon van Filip van ZEEBROEK [9370] (zie 9370).
Ondertrouwd [2173] te lenbeek, gehuwd voor de kerk op 27‑07‑1760 te Sint-Jans-Molenbeek (bron: TA, aktenummer: p.224) met Cornelia van der VEKEN [6225] (zie 6225).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.

9375
Joanna Maria van ZEEBROEK [9375], gedoopt op 26‑07‑1780 te Sint-Agtha-Berchem (bron: HA dig Sint-Jans-Molenbeek 1803/2), dochter van Frans van ZEEBROEK [6224] (zie 6224) en Cornelia van der VEKEN [6225] (zie 6225).
Gehuwd [3529] op 23-jarige leeftijd op 15‑10‑1803 te Sint-Jans-Molenbeek (bron: HA dig Sint-Jans-Molenbeek 1803/2) met Frans Jozef HUYGENS [9376], 24 jaar oud (zie 9376).
 
3339
Joost van ZEEBROEK [3339], arbeider, gedoopt op 13‑11‑1763 te Sint-Jans-Molenbeek (getuige(n): p. Joost van Boekel, m. Elisabeth Steenberghs) (bron: DA, aktenummer: p. 14), overleden op 04‑02‑1808 om 20:00 uur te Brussel op 44-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 296, brontekst: overleden in het klein gasthuis), zoon van Frans van ZEEBROEK [6224] (zie 6224) en Cornelia van der VEKEN [6225] (zie 6225), woonde te Brussel.
Gehuwd voor de kerk [1169] op 31-jarige leeftijd op 17‑05‑1795 te Brussel (Sint-Nicolaas) (bron: klapper) met Anna Catharina De BECKER [3340], 22 jaar oud (zie 3340).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.

9387
Maria Catharina Jozefa van ZEEBROEK [9387], gedoopt op 26‑07‑1768 te Sint-Agatha-Berchem (bron: TA dig Brussel 1797/125), dochter van Frans van ZEEBROEK [6224] (zie 6224) en Cornelia van der VEKEN [6225] (zie 6225).
Gehuwd [3535] op 29-jarige leeftijd op 07‑12‑1797 te Brussel (bron: HA dig, aktenummer: 125) met Jan Baptist DYN [9388], 27 jaar oud (zie 9388).
 
6226
Peter van ZEEBROEK [6226], gedoopt op 14‑12‑1765 te Sint-Jans-Molenbeek (getuige(n): p. Peter van Schepdaal, m. Maria de Mol) (bron: DA, aktenummer: p. 23), zoon van Frans van ZEEBROEK [6224] (zie 6224) en Cornelia van der VEKEN [6225] (zie 6225).
 
3151
Peter Van ZEEBROEK [3151], hovenier, geboren op 23‑04‑1798 om 8:30 uur te Brussel (aangifte door: Petronella van Zeebroek, 21 j., "fille de confiance", Graanmarkt en Maria Catharina van Zeebroek, 29 j., huishoudster, Vlaamse steenweg) (bron: GA, aktenummer: 1667, brontekst: 4 Floreal VI.), overleden op 25‑04‑1876 om 9:30 uur te Leuven op 78-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 321), zoon van Joost van ZEEBROEK [3339] (zie 3339) en Anna Catharina De BECKER [3340] (zie 3340), woonde te Leuven.
Gehuwd (1) [1109] op 25-jarige leeftijd op 12‑02‑1824 te Winksele (bron: HA, aktenummer: 2) met Filippina LAMBRECHTS [3152], 21 jaar oud (zie 3152).
Gehuwd (2) [2175] op 35-jarige leeftijd op 11‑12‑1833 te Leuven (bron: HA, aktenummer: 159) met Anna Catharina BONJEAN [6229], 31 jaar oud (zie 6229).
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen.
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen.

3348
Peter Jozef Van ZEEBROEK [3348], geboren op 27‑04‑1833 om 23:30 uur te Heverlee (aktenummer: 26), zoon van Peter Van ZEEBROEK [3151] (zie 3151) en Filippina LAMBRECHTS [3152] (zie 3152).
 
4708
Petronella van ZEEBROEK [4708], rentenierster, geboren op 17‑05‑1796 te Brussel (bron: HA Zellik 1826/2), dochter van Joost van ZEEBROEK [3339] (zie 3339) en Anna Catharina De BECKER [3340] (zie 3340).
Gehuwd (1) [3280] op 29-jarige leeftijd op 14‑02‑1826 te Zellik (bron: HA, aktenummer: 1) met Jonnes Franciscus TIMMERMANS [8986], 45 jaar oud (zie 8986).
Gehuwd (2) [3282] op 61-jarige leeftijd op 24‑02‑1858 te Zellik (bron: HA, aktenummer: 2) met Joannes Baptista d'OURS [8989], 27 jaar oud (zie 8989).
 
9371
Petronilla van ZEEBROEK [9371], gedoopt op 04‑11‑1777 te Sint-Agatha-Berchem (bron: HA Dig Sint-jans-Molenbeek 1802/17), dochter van Frans van ZEEBROEK [6224] (zie 6224) en Cornelia van der VEKEN [6225] (zie 6225).
Gehuwd [3527] op 24-jarige leeftijd op 17‑06‑1802 te Sint-Jans-Molenbeek (bron: HA dig, aktenummer: 17) met Jan Baptist JANSSENS [9372], 25 jaar oud (zie 9372).
 
8994
Petrus Jozefus Van ZEEBROEK [8994], landbouwer, winkelier, geboren op 03‑03‑1835 te Heverlee (bron: HA Leuven 1862/195), zoon van Peter Van ZEEBROEK [3151] (zie 3151) en Anna Catharina BONJEAN [6229] (zie 6229).
Gehuwd (1) [3285] op 27-jarige leeftijd op 30‑10‑1862 te Leuven (bron: HA, aktenummer: 195) met Maria Jozefa SCHOLLE [8995], 28 jaar oud (zie 8995).
Gehuwd (2) [3286] op 43-jarige leeftijd op 14‑11‑1878 te Sterrebeek (bron: HA, aktenummer: 5) met Maria DESMET [8996], 42 jaar oud (zie 8996).
 
7604
Aldegonde Beatrix ZEEBROUCK [7604], gedoopt op 12‑04‑1715 te Bekegem, dochter van Pieter ZEEBROUCK [7602] (zie 7602) en Aldegonde van LOO [7603] (zie 7603).
 
7326
Helena Francisca ZEEBROUCK [7326], gedoopt op 13‑03‑1753 te Bekegem, overleden op 08‑09‑1803 te Sint-Andries op 50-jarige leeftijd, dochter van Leonard ZEEBROUCK [7600] (zie 7600) en Christina van ROOSE [7601] (zie 7601).
Gehuwd voor de kerk [2598] op 22-jarige leeftijd op 09‑05‑1775 te Bekegem met Jan GOVAERT [7325] (zie 7325).
Is zij op 30-4-1794 in Bekegem hertrouwd met Petrus Noppe?
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
Kinderen:
5.
v
Zeebroeck ISABELLA [7599] (zie 7599).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.

7606
Jakob Leonard ZEEBROUCK [7606], gedoopt op 03‑09‑1747 te Bekegem, zoon van Leonard ZEEBROUCK [7600] (zie 7600) en Christina van ROOSE [7601] (zie 7601).
 
7605
Jan Frans ZEEBROUCK [7605], gedoopt op 27‑03‑1745 te Bekegem, zoon van Leonard ZEEBROUCK [7600] (zie 7600) en Christina van ROOSE [7601] (zie 7601).
 
7600
Leonard ZEEBROUCK [7600], gedoopt op 05‑02‑1718 te Bekegem, zoon van Pieter ZEEBROUCK [7602] (zie 7602) en Aldegonde van LOO [7603] (zie 7603).
Gehuwd voor de kerk [2710] op 68-jarige leeftijd op 08‑11‑1786 te Eernegem (H. Leonardus) met Christina van ROOSE [7601] (zie 7601).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.

7610
Maria Catharina ZEEBROUCK [7610], gedoopt op 29‑04‑1759 te Bekegem, dochter van Leonard ZEEBROUCK [7600] (zie 7600) en Christina van ROOSE [7601] (zie 7601).
 
7609
Maria Godeliva ZEEBROUCK [7609], gedoopt op 27‑12‑1757 te Bekegem, dochter van Leonard ZEEBROUCK [7600] (zie 7600) en Christina van ROOSE [7601] (zie 7601).
 
7602
Pieter ZEEBROUCK [7602].
Gehuwd [2711] met Aldegonde van LOO [7603] (zie 7603).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.

7607
Pieter Jakob ZEEBROUCK [7607], gedoopt op 07‑11‑1749 te Bekegem, zoon van Leonard ZEEBROUCK [7600] (zie 7600) en Christina van ROOSE [7601] (zie 7601).
 
7608
Regina Francisca ZEEBROUCK [7608], gedoopt op 12‑01‑1756 te Bekegem, dochter van Leonard ZEEBROUCK [7600] (zie 7600) en Christina van ROOSE [7601] (zie 7601).
Gehuwd [2815] met Pieter TAVERNIER [7869] (zie 7869).
 
3494
Maria van ZEGBROECK [3494].
Gehuwd voor de kerk [1214] op 15‑10‑1796 te Grimbergen (bron: DFG) met Jan Corneel van MESSEM [1335], 35 jaar oud (zie 1335).
 
9043
Maria Elisabeth ZEGERS [9043], huishoudster.
Gehuwd [3313] met Jacobus VERMAELEN [9042] (zie 9042).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

1641
Jan van ZEGHBROEK [1641].
Gehuwd [516] met Suzanna VERPLATS [1642] (zie 1642).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.

3945
Anna Catharina ZEGHERS [3945], overleden op 12‑10‑1804 te Rossem (bron: HAB Wolvertem 1825/22, brontekst: 20 Vendémaire XIII). Deze overlijdensakte staat vermeld in het tweede huwelijk van haar dochter, doch dit is mogelijk niet juist. De overlijdensaangifte werd gedaan door Jan Roelants, 30 jaar, zoon van de overledene. De geboortedatum van jan is dus circa 1774, dochter van Peter ZEGHERS [6734] (zie 6734) en Maria BELLEMANS [6735] (zie 6735).
Gehuwd voor de kerk (1) [1389] op 28‑04‑1772 te Rossem (bron: HA, aktenummer: p.208) met Jan ROELANTS [3944] (zie 3944).
Gehuwd (2) [2348] met Andreas LOVENIER [6733] (zie 6733).
Uit het eerste huwelijk: 5 kinderen.

6734
Peter ZEGHERS [6734].
Gehuwd [2349] met Maria BELLEMANS [6735] (zie 6735).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

830
Anna van ZELE [830].
Gehuwd [232] met Jan van den DIJCKE [827] (zie 827). {Hij was ook ooit gehuwd [233] met Jozefina de LEEUWE [837] (zie 837).}
[H 156 IV 1].
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.

1860
Maria ZELIS [1860], gedoopt op 08‑10‑1706 te Lubbeek (getuige(n): p. Judocus Zelis, m. Maria van Langendonck), overleden op 31‑01‑1790 te Lubbeek op 83-jarige leeftijd (bron: BA), begraven op 01‑02‑1790 te Lubbeek (bron: BA), dochter van Petrus ZELIS [4001] (zie 4001) en Elisabeth MEDAERTS [4002] (zie 4002).
Gehuwd voor de kerk [592] op 25-jarige leeftijd op 05‑12‑1731 te Lubbeek (getuige(n): Jacob Wauters, Geraard Celis) met Joannes WOUTERS [1859], 27 jaar oud (zie 1859).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.

4001
Petrus ZELIS [4001].
Gehuwd [1411] met Elisabeth MEDAERTS [4002] (zie 4002).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

5596
Hendrik Van der ZEYPEN [5596].
Gehuwd [1959] met Anna Maria ROBBYNS [5595] (zie 5595).
 
1276
Anna Catharina (tante Net) Van der ZIJPEN [1276], geboren op 15‑01‑1875 te Grimbergen (bron: BP), gedoopt op 15‑01‑1875 te Grimbergen (getuige(n): p. Joannes Baptist Dierickx, m. Anna Catharina Leemans) (bron: DFG), overleden op 29‑12‑1960 te Beigem op 85-jarige leeftijd (bron: BP), dochter van Mathias Josephus Van der ZIJPEN [3076] (zie 3076) en Maria Ludovica DIERICKX [3077] (zie 3077).
Gehuwd [406] op 24-jarige leeftijd op 16‑02‑1899 te Beigem (bron: HA, aktenummer: 1), huwelijkscontract bij notaris Wambacq te Humbeek op 12 februari 1899, gehuwd voor de kerk op 16‑02‑1899 te Beigem (getuige(n): Matheus Vanderzypen, Ludovicus De Bley) (bron: DFG) met Peter Jozef De BLAY [84], 27 jaar oud (zie 84).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.

5012
Catharina van der ZIJPEN [5012].
Gehuwd [1753] met Jan Baptist van den VELDE [5008] (zie 5008).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.

4119
Margriete van der ZIJPEN [4119].
Gehuwd [1464] met Jacob AERTGEERTS of RUTGEERTS [4118] (zie 4118).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

6575
Maria van der ZIJPEN [6575], gedoopt circa 1706 (bron: BA, brontekst: 50 jaar), begraven op 30‑08‑1756 te Bertem.
Gehuwd voor de kerk [2293] na 1725 met Rumold de CONINCK [6574] (zie 6574). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk [2294] circa 1709 met Joanna ROSSEELS [6579] (zie 6579). Hij was eerder gehuwd voor de kerk [2295] na 1712 met Maria COPPENS [6581] (zie 6581).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.

3076
Mathias Josephus Van der ZIJPEN [3076], metser, geboren circa 1850 te Grimbergen (bron: HA Beigem 1899/1), woont te Sint-Pieter-Jette.
Gehuwd voor de kerk [1091] te Grimbergen met Maria Ludovica DIERICKX [3077] (zie 3077).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

8041
Benedict De ZITTER [8041].
Gehuwd [3003] met Maria Elisabeth De GROOTE [8437] (zie 8437).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

8399
Joanna De ZITTER [8399], geboren ca 03‑1837 te Zwijndrecht (bron: OA, brontekst: 24 jaar en 5 maanden), overleden op 01‑08‑1861 om 16:30 uur te Zwijndrecht (bron: OA, aktenummer: 66), dochter van Benedict De ZITTER [8041] (zie 8041) en Maria Elisabeth De GROOTE [8437] (zie 8437).
Gehuwd [2986] met Fideel De LAET [8357] (zie 8357). {Hij was eerder gehuwd [896] op 26-jarige leeftijd op 30‑05‑1857 te Zwijndrecht (bron: HA, aktenummer: 13) met Francisca VRIESACKER [8358] (zie 8358). Hij was eerder gehuwd [2987] op 31-jarige leeftijd op 11‑02‑1863 te Zwijndrecht (bron: HA, aktenummer: 5) met Rosalia De MAEYER [8400], 32 jaar oud (zie 8400).}
 


Eerste blad    Vorig blad    Blad 48 van 48 bladen    

Homepage | E-mail