Eerste blad    Vorig blad    Blad 23 van 49 bladen Volgend blad    Laatste blad

9246
William HEEREN [9246], handwerker.
Gehuwd [3438] met Agnes SMETS [9247] (zie 9247).
Uit dit huwelijk:
1.
m
Jan Lodewijk HEERENS [6657] (zie 6657).

6657
Jan Lodewijk HEERENS [6657], knecht, dagloner, gedoopt op 20‑04‑1773 te Landen (Sint-Geertrui) (bron: HA Korbeek-Dijle VI/f2v), overleden op 07‑12‑1831 om 12:00 uur te Korbeek-Dijle op 58-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 18). De overlijdensakte vermeld enkel Ludovicus als voornaam en vermeld enkel zijn echtgenote bij overlijden. De begrafenisakte geeft zijn beide voornamen en vermeldt tevens dat hij weduwnaar was van Maria Anna Stroeykens. Begraven op 07‑12‑1831 te Korbeek-Dijle (bron: BA), zoon van William HEEREN [9246] (zie 9246) en Agnes SMETS [9247] (zie 9247).
Gehuwd [3437] op 24-jarige leeftijd op 11‑02‑1798 te Korbeek-Dijle (bron: HA, aktenummer: 4, brontekst: 23 Pluviose VI), gehuwd voor de kerk op 02‑02‑1798 te Korbeek-Dijle (bron: TA, aktenummer: p.10) met Maria Anna STROEYKENS [6600], 28 jaar oud (zie 6600).
Als weduwnaar trout hij met Barbara Peeters [BA Korbeek-Dijle 1831-12-07].
De gearchiveerde copie conforme van de huwelijksakte bevat fouten. Het is onduidelijk of de fouten in het origineel stonden of enkel in de cc. Zo staat in de tweede helft: 'Lesdits époux présents ont déclaré prendre en mariage l'un Marie Anne Stroykens et l'autre Louis Heerens'. In de aanhef staat echter: 'Acte de mariage de Jean Louis Heeren' en verder 'Et de Maria Anna Stroeykens'. Als geboortedatum voor de bruid wordt 30 december 1764 opgegeven. Deze datum klopt langs geen kanten.
 
2400
Aleyt van den HEETVELDE [2400], dochter van Geerard van den HEETVELDE [2395] (zie 2395) en Margarita 's LOOZEN [2396] (zie 2396).
Gehuwd (1) [844] met Lambrecht van ROODENBERCH [2401] (zie 2401).
Gehuwd (2) [845] met Giselbert WIERICX [2402] (zie 2402).
 
2383
Arnold van den HEETVELDE [2383], overleden voor 1383, zoon van Diederik van den HEETVELDE [2378] (zie 2378) en Elza van der NOOT [2379] (zie 2379).
Vocht in Basweiler onder het banier van de heer van Gaasbeek. In 1369 contracteerde hij in naam van zijn vader en in 1373 in naam van zijn moeder en broers en zusters voor een goed gelegen in de Ruysbroekstraat en in het Halfboenrestreetken. Op 23 april 1375 beloofden de erfgenamen van wijlen Aert van Heelbeke, ridder, en van Elisabeth Tays hem een deel van het land van Ramsdonk. De akte laat vermoeden dat er verwantschap is tussen de contractanten. Vermoedelijk; was hij reeds overleden voor het opstellen van de lijsten van de geslachten van Brussel in 1376.
 
2001
Catharina van den HEETVELDE [2001], overleden voor 1439, dochter van Sweeder van den HEETVELDE [1789] (zie 1789) en Margareta ROLLIBUC (van Coudenberg) [2087] (zie 2087).
Gehuwd [655] met Amaury BOOT [2000] (zie 2000).
[ANB 1911, eerste deel, p.308].
Uit dit huwelijk: 1 kind.

2361
Claas van den HEETVELDE [2361], overleden op 30‑06‑1464, begraven te Brussel (Sint-Niklaas), zoon van Sweeder van den HEETVELDE [1789] (zie 1789) en Margareta ROLLIBUC (van Coudenberg) [2087] (zie 2087).
Gehuwd [828] met Beatrix van MUYSENE [2362] (zie 2362).
Heer van Corbais, ridder in 1439. Schepen van Brussel voor het geslacht van Roodebeke in 1439, 1444, 1449, 1455, 1463. Burgemeester in 1440, 1445 en 1450. Hij was eveneens schepen van Ukkel. In 1434 verkoopt hij een stuk land aan de stad. Rond 1457 verwerft hij van Jean de Chastre de heerlijkheid van Corbais en Nil l'Abesse, met het hof en alle afhankelijkheden, ten laste van vijtien mudde spelt (een soort grove tarwe). In 1450 stichte hij de kapel van Lint onder Grimbergen.
 
2385
Diederick van den HEETVELDE [2385], overleden 1401, zoon van Diederik van den HEETVELDE [2378] (zie 2378) en Elza van der NOOT [2379] (zie 2379).
Gehuwd [838] met Joanna 's BASTS [2386] (zie 2386).
Ontvoogd in 1381, samen met zijn jongere broers en zusters. Hij vervoegde het leger 1386 dat in opdracht van de hertogin naar 's Hertogenbos ging. In de lop van dat jaar werd hij ridder. In 1396 wordt hij gemeld in de omgeving van Sweder van Abcoude en als erfgenoot van de hertogin van Brabant in 1395. Hij was schepen van Brussel in 1397, voor het geslacht Sweerts volgens Houwaert. In 1397 verwierf hij van Roland de Bornival een rente op de bijzondere belastingen van Nijvel. De persoonlijke tussenkomst van de hertogin was echter nodig om ze hem te betalen. In 1399 draagt hij den Wieldenberch (een heuvel in Anderlecht) over aan Laureys van Bouchout, kannunik te Anderlecht. Hij was gemengd in de invloedstrijd die het Brusselse patriarachaat verdeelde onder de heerschappij van Joanna en Wenceslas. In 1401 werd hij vermoord door Gerard van Coeckelberg met Ghisbrecht Pipenpoy, zoon van Ghisbrecht, als medeplichtige die hiervoor veroordeeld werd tot een bedevaart naar Sint-Jacob van Compostella. Andere medeplichtigen van deze moord, Hendrick de Hertoghe, zoon van wijlen Oston en Michiel Scalie hebben op 18 oktober 1404 rekenschap komen geven van hun bedevaart naar Cyprus aan de heer van Wezemaal, heer Jan van Ophem, ridder, Claes van Sint-Goericx, ridder en ammaan van Brussel en de provoost van Maubeuge als raadsheren van de hertogin in aanwezigheid van de schepenen van Brussel.
 
2378
Diederik van den HEETVELDE [2378], overleden voor 1373, zoon van Geerard van den HEETVELDE [2395] (zie 2395) en Margarita 's LOOZEN [2396] (zie 2396).
Gehuwd [836] met Elza van der NOOT [2379] (zie 2379).
Schepen van Brussel in 1359 en 1367. Volgens Houwaert van het geslacht van 't Serroelofs. Ammaan van 1363 tot 13 december 1366. Bezat erfelijke onedele leengoederen van de hertog van Brabant.
Uit dit huwelijk:
1.
m
Sweeder [1789] (zie 1789).
2.
v
Ida [2382] (zie 2382).
3.
m
Arnold [2383] (zie 2383).
4.
m
Henrick [2384] (zie 2384).
5.
m
Diederick [2385] (zie 2385).
6.
m
Jacob [2388] (zie 2388).
7.
v
Elisabeth [2389] (zie 2389).
8.
v
Maria [2390] (zie 2390).

2389
Elisabeth van den HEETVELDE [2389], dochter van Diederik van den HEETVELDE [2378] (zie 2378) en Elza van der NOOT [2379] (zie 2379).
Zij wordt vermeld tot in 1391. Zij was weldoenster van het klooster van Groenendaal alwaar haar nagedachtenis gevioerd werd op 29 april.
 
2395
Geerard van den HEETVELDE [2395], overleden voor 1353, zoon van Geerard van den HEETVELDE [2403] (zie 2403).
Gehuwd [841] met Margarita 's LOOZEN [2396] (zie 2396). {Zij was ook ooit gehuwd [842] met Lodewijk van SCHOERS [2397] (zie 2397).}
Hij bezat Heetvelde te Kester en te Liefferingen. Hij werd burger van Brussel op 14 januari 1352.
Uit dit huwelijk:
1.
m
Diederik [2378] (zie 2378).
2.
m
Segher [2399] (zie 2399).
3.
v
Aleyt [2400] (zie 2400).

2403
Geerard van den HEETVELDE [2403].
Gehuwd [846].
De familie van den Heetvelde heeft haar naam van stuk land in west Brabant, op de grens van Henegauwen en Vlaanderen, op het grondgebied van Kester, Liefferingen, Gooik, Oetingen en Tollembeek. Het betreft inderdaad een allerhande bewegend geheel van leengoederen en heerlijkheden die blijkbaar het resultaat zijn van diverse verkavelingen van een groot en oud domein.
De wapens van de Heetveldes zijn identiek aan deze van de Heelbeke, met inbegrip van het schild van Gaasbeek en het is niet onwaarschijnlijk dat beide families in de XIII eeuw een gemeenschappelijk oorsprong hebben. Nochtans is de filiatie die hun verbind onvoldoende met zekerheid gekend.
De gemeenschappelijke verwantschap van de Heelbeke en de Heetvelde met het huis van Leuven-Gaasbeek is evenmin twijfelachtig. Zij wordt bevestigd door een heraldische traditie die ononderbroken doorloopt sinds het begin van de XIV eeuw. Ook hier ontbreekt een voldoende nauwkeurigheid.
[volgens Brabantica deel II, paginga 483 e.v.]
 
Volgens Houwaert is hij de gemmenschappelijke stamvader van twee grote geslachten van den Heetvelde van Brussel. Hij zou de zoon zijn van ridder Aert van Heelbeke en zou de heerlijkheid Heetvelde en goederen met dezelfde naam te Kester en Liefferingen verworven hebben. Zijn huwelijk is onbekend. Hij zou de vader zijn van Geerard en Segher.

Uit dit huwelijk:
1.
m
Geerard [2395] (zie 2395).

2359
Geerem van den HEETVELDE [2359], zoon van Sweeder van den HEETVELDE [1789] (zie 1789) en Margareta ROLLIBUC (van Coudenberg) [2087] (zie 2087).
Gehuwd [827] met Maria UTER LIMMINGEN [2360] (zie 2360).
Schepen van Brussel in 1433, 1442, 1459. Hij wordt gemeld met zijn echtgenote in 1447 en 1456. Ze hadden geen kinderen.
 
2384
Henrick van den HEETVELDE [2384], zoon van Diederik van den HEETVELDE [2378] (zie 2378) en Elza van der NOOT [2379] (zie 2379).
Door zijn moerder ontvoogd in 1373. Gemeld tot 1395. Overleden zonder nakomelingen. In 1387 heeft hij alle goederen op het "d'Oudehuis" op de Koolmarkt overgedragen op zijn broer Diederick.
 
2382
Ida van den HEETVELDE [2382], overleden voor 1386, dochter van Diederik van den HEETVELDE [2378] (zie 2378) en Elza van der NOOT [2379] (zie 2379).
Ontvoorgd in 1366 door haar vader die dan Ammaan is. Ze wordt gemeld in 1383. Ze blijft ongehuwd. Haar goedern worden tussen haar broers en zusters verdeeld in 1386. Ter harer nagedachtenis werd door haar broers en zusters een godsvruchtige fundatie ingesteld te verdelen onder de Karmelieten van Brussel en de armentafel van Sint-Goedele, in dewelke het klooster van Groenendaal zijn deel had.
 
2388
Jacob van den HEETVELDE [2388], zoon van Diederik van den HEETVELDE [2378] (zie 2378) en Elza van der NOOT [2379] (zie 2379).
 
2365
Jan van den HEETVELDE [2365], zoon van Sweeder van den HEETVELDE [1789] (zie 1789) en Maria van WAMBEKE [2364] (zie 2364).
Gehuwd [830] met Catharina SWERTERS [2366] (zie 2366).
Zijn erfdeel bedroeg 200 kronen of gouden (deniers). Wordt gemeld van 1428 tot 1468.
 
2390
Maria van den HEETVELDE [2390], begraven te Brussel (Sint-Goedele), dochter van Diederik van den HEETVELDE [2378] (zie 2378) en Elza van der NOOT [2379] (zie 2379).
Gehuwd (1) [839] met Hendrik van RAMPELMONT [2391] (zie 2391).
Gehuwd (2) [840] met Gillis van den BERGHE [2393] (zie 2393).
In 1450 werden haar goederen verdeeld onder de erfgenamen van haar broer Sweder.
 
2399
Segher van den HEETVELDE [2399], zoon van Geerard van den HEETVELDE [2395] (zie 2395) en Margarita 's LOOZEN [2396] (zie 2396).
 
1789
Sweeder van den HEETVELDE [1789], zoon van Diederik van den HEETVELDE [2378] (zie 2378) en Elza van der NOOT [2379] (zie 2379).
Gehuwd (1) [562] met Margareta ROLLIBUC (van Coudenberg) [2087] (zie 2087).
Gehuwd (2) [3524] met Maria van WAMBEKE [2364] (zie 2364).
[Les registres du Lignage Coudenberg, admission er résolutions, Receuil V des tablettes du Brabant].
 
"Dekens en Achten van de Laeken Gilde der Stadt Brussele ...
Anno 1396. Dekens: Heer Jan van Coudenberghe des ________, Heer Willem van den Heetvelde, Achten: Willem Hertewijck, Jan Boote, Heinrer de Hertoghe, Jan Rolibuc, Jan de Neve, Wouter van den Heetvelde, Everaert Comers, Willem Tserhuys.
[KBB, handschriften, II 6555, p.5 (in inkt, p. 71 in potlood)]
.
Uit het eerste huwelijk:
1.
v
Catharina [2001] (zie 2001).
2.
m
Geerem [2359] (zie 2359).
3.
m
Claas [2361] (zie 2361).
Uit het tweede huwelijk:
4.
m
Jan [2365] (zie 2365).

5831
Joanna Catharina van HEFFEN [5831], overleden op 12‑01‑1810 te Zemst (bron: HA Hombeek 1828/18).
Gehuwd [2034] met Jozef Van der ELST [5830] (zie 5830).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

8179
Rosalia HEIRBOUT [8179].
Gehuwd [2915] met Edward Constantin BOSMAN [8178] (zie 8178).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

6251
Maria Theresia HELAERTS [6251], overleden op 05‑04‑1868 te Leuven (bron: HA Leuven 1879/237).
Gehuwd [2185] met Jan Baptist De WOLF [6250] (zie 6250).
Uit dit huwelijk:
1.
v
Maria [6247] (zie 6247).

4158
Anna van HELLEBEKE [4158].
Gehuwd [1486] met Gillis van HAMME [4157] (zie 4157).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

8801
Joannes Franciscus Van HELLEMONT [8801], overleden op 12‑02‑1856 te Lubbeek (bron: HA Lubbeek 1878/10).
Gehuwd [3171] met Anna Maria EDENS [8802] (zie 8802).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

1799
Linus Van HELLEMONT [1799], landbouwer, brouwer, geboren op 10‑02‑1841 te Lubbeek (bron: HA Lubbeek 1878/10), overleden op 24‑08‑1904 om 05:30 uur te Lubbeek op 63-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 30), zoon van Joannes Franciscus Van HELLEMONT [8801] (zie 8801) en Anna Maria EDENS [8802] (zie 8802).
Gehuwd [572] op 37-jarige leeftijd op 12‑09‑1878 te Lubbeek (bron: HA, aktenummer: 10) met Maria Leona KEMELS [1418], 34 jaar oud (zie 1418). {Zij was eerder gehuwd [571] op 25-jarige leeftijd op 14‑01‑1869 te Kerkom (bron: HA, aktenummer: 1) met Augustinus TOMBEUR [1798], 34 jaar oud (zie 1798).}
 
7701
Maria HELSMORTEL [7701], gedoopt te Bredene.
Gehuwd [2749] met Hendrik DUFOUR [7700] (zie 7700).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

457
Elisabeth HEMELAERS [457], gedoopt 1755 te Tervuren.
Gehuwd [89] met Henry GOENS [456] (zie 456).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

2440
[privacy].
 
2441
[privacy].
 
8621
Hendrik Van HEMELRIJK [8621], overleden op 02‑04‑1826 te Meise (bron: HA Beigem 1851/3).
Gehuwd [3083] met Joanna Maria STEVENS [8622] (zie 8622).
Uit dit huwelijk:
1.
m
Petrus [1548] (zie 1548).

1548
Petrus Van HEMELRIJK [1548], landbouwer, geboren op 22‑02‑1811 om 9:00 uur te Meise (bron: GA, aktenummer: p.5), overleden op 16‑06‑1894 om 18:00 uur te Meise (Eversem) op 83-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 22), zoon van Hendrik Van HEMELRIJK [8621] (zie 8621) en Joanna Maria STEVENS [8622] (zie 8622).
Gehuwd [489] op 40-jarige leeftijd op 23‑07‑1851 te Beigem (bron: HA, aktenummer: 3) met Joanna Catherina De BLIJ [86], 33 jaar oud (zie 86).
 
1476
Barbara van HEMELRÿCK [1476], gedoopt op 04‑02‑1724 te Grimbergen (bron: DFG), overleden op 13‑05‑1788 te Grimbergen op 64-jarige leeftijd (bron: DFG), dochter van Peter van HEMELRÿCK [3120] (zie 3120) en Clara SERVAES [3121] (zie 3121).
Gehuwd [450] op 31-jarige leeftijd op 03‑03‑1755 te Grimbergen (bron: DFG) met Jan Baptist van HENEGAUW [1475] (zie 1475).
Uit dit huwelijk:
1.
v
Barbara [1626] (zie 1626).
2.
v
Joanna [1623] (zie 1623).
3.
v
Catharina [1624] (zie 1624).
4.
v
Anna Catharina [1468] (zie 1468).
5.
m
Hendrik [1625] (zie 1625).

3117
Maria van HEMELRYCK [3117].
Gehuwd [1098] met Petrus FAES [3116] (zie 3116).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

3120
Peter van HEMELRÿCK [3120].
Gehuwd [1100] op 18‑04‑1723 te Grimbergen (bron: DFG) met Clara SERVAES [3121] (zie 3121).
Uit dit huwelijk:
1.
v
Barbara [1476] (zie 1476).

9280
Maria Catharina HEMPTINNES [9280].
Gehuwd [3457] met Corneel RADDOUX [9279] (zie 9279).
Uit dit huwelijk:
1.
v
Anna Maria [9278] (zie 9278).

8765
Adriaan HEMSENS [8765], varkensmarchant, gedoopt op 02‑06‑1774 te Bouwel (bron: HA RA dig), zoon van Pieter HEMSENS [8766] (zie 8766) en Anna Catharina WOUTERS [8767] (zie 8767).
Gehuwd [3150] op 37-jarige leeftijd op 20‑05‑1812 te Binkom (bron: RA dig) met Maria Catharina RAEYMAECKERS [1033], 27 jaar oud (zie 1033).
 
8766
Pieter HEMSENS [8766], overleden op 28‑08‑1796 te Vorselaar (bron: HA zoon RA dig).
Gehuwd [3151] met Anna Catharina WOUTERS [8767] (zie 8767).
Uit dit huwelijk:
1.
m
Adriaan [8765] (zie 8765).

1496
Barbara HENDRICKX (de Neus) [1496].
Gehuwd [461] met Jan GEERTS [1495] (zie 1495).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.

9005
Catharina HENDRICKX [9005], huishoudster.
Gehuwd [3291] met Karel PIOT [9004] (zie 9004).
Uit dit huwelijk:
1.
v
Catharina [9003] (zie 9003).

2410
[privacy].
 
2578
Robert HENDRICKX [2578].
Gehuwd [915] met Suzanne MEES [2577] (zie 2577).
 
1196
Rosalie HENDRICKX [1196], geboren op 22‑01‑1914 te Kerkom (bron: RB), overleden op 08‑12‑1997 te Overijse op 83-jarige leeftijd (bron: RB).
Gehuwd [370] met Felix Xaverius Gerardus (Fekke) De CUPERE [106] (zie 106).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.

4738
Adriaan HENDRIX [4738], gedoopt op 20‑05‑1752 te Sint-Truiden (bron: klapper), zoon van Peter Hendrik HENDRIX [4735] (zie 4735) en Maria MENTEN [4736] (zie 4736).
 
4739
Jan HENDRIX [4739], gedoopt op 03‑02‑1755 te Sint-Truiden (bron: klapper), zoon van Peter Hendrik HENDRIX [4735] (zie 4735) en Maria MENTEN [4736] (zie 4736).
 
6180
Maria HENDRIX [6180].
Gehuwd [2160] met Adriaan COPPENS [6179] (zie 6179).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.

4737
Maria Elisabeth HENDRIX [4737], gedoopt op 15‑01‑1758 te Sint-Truiden (bron: klapper), dochter van Peter Hendrik HENDRIX [4735] (zie 4735) en Maria MENTEN [4736] (zie 4736).
 
3350
Maria Elisabeth HENDRIX [3350], gedoopt op 26‑02‑1760 te Sint-Truiden (bron: klapper), overleden op 16‑01‑1800 te Sint-Truiden op 39-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: p. 174, brontekst: 26 Nivôse VIII.), dochter van Peter Hendrik HENDRIX [4735] (zie 4735) en Maria MENTEN [4736] (zie 4736).
Gehuwd [1171] op 36-jarige leeftijd op 19‑09‑1796 te Sint-Truiden (Schurhoven) (bron: HA, brontekst: 3 complémentaire IV). Eigenlijk zijn ze niet wettelijk gehuwd, toch niet in het jaar IV. De huwellijksakte eindigt met : "Les susdits Christophe De Hair et Marie Elisabeth Hendrix ne se sont pas presentés pour contracter leur mariage". Gehuwd voor de kerk op 17‑09‑1796 te Sint-Truiden (Schurhoven) (Onze-Lieve-Vrouw) (bron: HA) met Kristoffel DEHAIRS [3349], 25 jaar oud (zie 3349). {Hij was ook ooit gehuwd [1645] met Maria Anna KAIJEN [4725] (zie 4725).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.

4735
Peter Hendrik HENDRIX [4735], schoenmaker, overleden voor 1792 (bron: HA Sint-Truiden 1798).
Gehuwd [1647] met Maria MENTEN [4736] (zie 4736).
Uit dit huwelijk:
1.
m
Adriaan [4738] (zie 4738).
2.
m
Jan [4739] (zie 4739).
3.
v
Maria Elisabeth [4737] (zie 4737).
4.
v
Maria Elisabeth [3350] (zie 3350).

1468
Anna Catharina van HENEGAUW [1468], gedoopt op 25‑08‑1762 te Grimbergen (bron: klapper), overleden op 08‑01‑1807 te Humbeek op 44-jarige leeftijd (bron: HA Isabella), dochter van Jan Baptist van HENEGAUW [1475] (zie 1475) en Barbara van HEMELRÿCK [1476] (zie 1476).
Gehuwd [446] op 30-jarige leeftijd op 21‑05‑1793 te Grimbergen (bron: klapper) met Jacob BINST [1467], 48 jaar oud (zie 1467).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.

1626
Barbara van HENEGAUW [1626], gedoopt op 19‑12‑1755 te Grimbergen (bron: klapper), overleden op 26‑12‑1755 te Grimbergen, 7 dagen oud (bron: DFG), dochter van Jan Baptist van HENEGAUW [1475] (zie 1475) en Barbara van HEMELRÿCK [1476] (zie 1476).
 
1624
Catharina van HENEGAUW [1624], gedoopt op 22‑02‑1760 te Grimbergen (bron: klapper), dochter van Jan Baptist van HENEGAUW [1475] (zie 1475) en Barbara van HEMELRÿCK [1476] (zie 1476).
 
1625
Hendrik van HENEGAUW [1625], gedoopt op 15‑09‑1766 te Grimbergen (bron: klapper), overleden op 10‑02‑1788 te Grimbergen op 21-jarige leeftijd (bron: DFG), zoon van Jan Baptist van HENEGAUW [1475] (zie 1475) en Barbara van HEMELRÿCK [1476] (zie 1476).
 
1475
Jan Baptist van HENEGAUW [1475], gedoopt circa 1723 (bron: DFG, brontekst: 66 jaar bij overlijden.), overleden op 17‑12‑1789 te Grimbergen (bron: DFG).
Gehuwd [450] op 03‑03‑1755 te Grimbergen (bron: DFG) met Barbara van HEMELRÿCK [1476], 31 jaar oud (zie 1476).
Ook Joannes Baptista.
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.

1623
Joanna van HENEGAUW [1623], gedoopt op 14‑05‑1757 te Grimbergen (bron: klapper), overleden op 27‑11‑1774 te Grimbergen op 17-jarige leeftijd (bron: DFG), dochter van Jan Baptist van HENEGAUW [1475] (zie 1475) en Barbara van HEMELRÿCK [1476] (zie 1476).
 
2716
Mathilde HENKENS [2716].
Buitenechtelijke relatie [3517] met Jan van den CALSTEREN [2550] (zie 2550). {Hij was ook ooit gehuwd [3516] met Aleidis van LINDEN [2557] (zie 2557).}
Woonde in de Heergracht, Blote Lo [mevrouw Tits, Archief Leuven].
Uit dit huwelijk: 1 kind.

9293
Jan HENRICKX [9293].
Gehuwd [3467] met Maria Anna CLOOTS [9294] (zie 9294).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

9292
Michiel HENRICKX [9292], geboren op 23‑08‑1765 te Kerkom (bron: HA), overleden op 18‑03‑1848 om 15:00 uur te Kerkom op 82-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 11), zoon van Jan HENRICKX [9293] (zie 9293) en Maria Anna CLOOTS [9294] (zie 9294).
Gehuwd [3466] op 48-jarige leeftijd op 11‑11‑1813 te Boutersem (bron: HA, aktenummer: 4) met Anna Maria ROBBIETS [6037], 32 jaar oud (zie 6037).
 
6770
Anna Catharina HENS [6770].
Gehuwd [2361] met Jan Frans WELLENS [6769] (zie 6769).
Uit dit huwelijk:
1.
m
Peter [4512] (zie 4512).

9459
Anna HEPS [9459].
Gehuwd [3575] met Matthijs BRUYNINCKX [9458] (zie 9458).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

1759
Anna Maria HEPS [1759], gedoopt op 20‑09‑1780 te Boutersem (bron: HA Pellenberg 1812/2), overleden op 21‑07‑1849 te Lubbeek op 68-jarige leeftijd (bron: [FxV]), dochter van Hendrik HEPS [8807] (zie 8807) en Magdalena RAEMACKERS [8808] (zie 8808).
Gehuwd [547] op 31-jarige leeftijd op 05‑02‑1812 te Pellenberg (bron: HA, aktenummer: 2) met Ludovicus (Jacobus) VERHEYDEN [1424], 23 jaar oud (zie 1424).
 
6845
Anna Regina HEPS [6845], landbouweresse, geboren op 17‑05‑1819 te Lubbeek (bron: HA), dochter van Bartholomeus HEPS [6846] (zie 6846) en Maria Jozefa NIJS [6847] (zie 6847).
Gehuwd [2404] op 37-jarige leeftijd op 29‑07‑1856 te Lubbeek (bron: HA, aktenummer: 16) met Bartholomeus GRAMMET [6841], 37 jaar oud (zie 6841).
 
6846
Bartholomeus HEPS [6846], landbouwer.
Gehuwd [2405] met Maria Jozefa NIJS [6847] (zie 6847).
Uit dit huwelijk:
1.
v
Anna Regina [6845] (zie 6845).

265
Elisabeth HEPS [265], overleden op 22‑10‑1771 te Houwaart (bron: FVG).
Gehuwd [517] met Petrus de RAEMAECKER [262] (zie 262).
Uit dit huwelijk:
1.
v
Anne [309] (zie 309).

4380
Hendrik HEPS [4380].
Gehuwd [1535] met Catharina BLOCKX [3994] (zie 3994). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk [1536] op 19‑02‑1708 te Lubbeek met Hendrik van MELDERT [4381] (zie 4381). Zij was ook ooit gehuwd [1409] met Antony RENS [3993] (zie 3993).}
 
8807
Hendrik HEPS [8807], overleden op 09‑08‑1787 te Boutersem (bron: HA Pellenberg 1812/2).
Gehuwd [3174] met Magdalena RAEMACKERS [8808] (zie 8808).
Uit dit huwelijk:
1.
v
Anna Maria [1759] (zie 1759).

1269
Anna Maria HERBOSCH (van Blo) [1269], geboren op 12‑09‑1896 om 06:00 uur te Meise (bron: GA, aktenummer: 43), overleden op 20‑01‑2000 te Beigem op 103-jarige leeftijd (bron: RB), begraven op 26‑01‑2000 te Beigem (bron: RB), dochter van Jan Baptis HERBOSCH [3149] (zie 3149) en Joanna Catharina De DONCKER [3150] (zie 3150).
Gehuwd [399] met Frans De GROEF [70] (zie 70).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.

7505
Emerentiana HERBOSCH [7505].
Gehuwd voor de kerk [2672] op 23‑06‑1642 te Merchtem met Jakob HEYVAERT [7504], 38 jaar oud (zie 7504).
 
3149
Jan Baptis HERBOSCH [3149].
Gehuwd [1108] met Joanna Catharina De DONCKER [3150] (zie 3150).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

4703
Maria HERBOSCH [4703].
Gehuwd [1629] met Engelbert KEIRINCKX [4702] (zie 4702).
Uit dit huwelijk:
1.
v
Anna Theresia [4701] (zie 4701).

4617
Theresia van HERCK [4617].
Gehuwd [1588] met Peter LEYS [4490] (zie 4490). {Hij was ook ooit gehuwd [1553] met Anna Catharina VISSERS [4491] (zie 4491).}
 
6512
Catharina de HERDE [6512].
Gehuwd [3519] met Gomaar TORFS [6511] (zie 6511).
Uit dit huwelijk:
1.
v
Catharina [6510] (zie 6510).

2343
Willelmus van HERDERSEM (Coeckelberg) [2343].
Gehuwd [820] met Maria ROLLIBUC [2342] (zie 2342).
 
2077
Elisabeth van HERENT [2077].
Gehuwd [692] met Jan van UDEKEM [2076] (zie 2076).
Uit dit huwelijk:
1.
v
Elisabeth [1977] (zie 1977).

4221
Henricus HERINCKX [4221], zoon van Peter HERINCKX [7538] (zie 7538) en Clara van ESPEN [7539] (zie 7539).
Gehuwd [1509] met Barbara van HAMME [3262] (zie 3262).
 
7538
Peter HERINCKX [7538].
Gehuwd [2684] met Clara van ESPEN [7539] (zie 7539).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

6001
Joost HERMANS [6001], geboren circa 1803 te Malderen (bron: HA Steenhuffel 1870/6, brontekst: 67 jaar).
Gehuwd [2112] met Catharina MERTENS [6002] (zie 6002).
Uit dit huwelijk:
1.
m
Lodewijk Casimier [6000] (zie 6000).

6000
Lodewijk Casimier HERMANS [6000], landbouwer, geboren op 28‑05‑1840 te Merchtem (bron: HA), zoon van Joost HERMANS [6001] (zie 6001) en Catharina MERTENS [6002] (zie 6002).
Ondertrouwd [2111] op 19‑06‑1860 te Steenhuffel (bron: HAafk, aktenummer: 17 en 18) met Joanna Catharina De VELDER [5601], 18 jaar oud (zie 5601).
 
3895
Petronella HERMANS [3895].
Gehuwd [1366] met Sebastianus PARIJS [3894] (zie 3894).
Uit dit huwelijk:
1.
v
Maria Elisabeth [3885] (zie 3885).
2.
v
Maria Elisabeth [5534] (zie 5534).

2511
Egidius van HERMEYS [2511].
Gehuwd [889].
Uit dit huwelijk:
1.
v
Mechtildis [2496] (zie 2496).

2496
Mechtildis van HERMEYS [2496], begraven te Leuven (Sint-Pieter), dochter van Egidius van HERMEYS [2511] (zie 2511).
Gehuwd [871] met Huigens ROELOFS [2495] (zie 2495).
Uit dit huwelijk:
1.
m
Huigens [2485] (zie 2485).
2.
m
Godfried [2497] (zie 2497).
3.
v
Machtildis [2499] (zie 2499).

5911
Filip Van HERP [5911], landbouwer, gedoopt circa 1787 (bron: HA Zemst 1839/4, brontekst: 52 jaar).
Gehuwd [2073] met Maria Theresia met den ANXST [5912] (zie 5912).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

5910
Joanna Maria Van HERP [5910], landbouwster, geboren op 23‑09‑1812 te Zemst (bron: HA), dochter van Filip Van HERP [5911] (zie 5911) en Maria Theresia met den ANXST [5912] (zie 5912).
Gehuwd [2072] op 26-jarige leeftijd op 31‑01‑1839 te Zemst (bron: HA, aktenummer: 4) met Jan Baptist CEUPPENS [2972], 28 jaar oud (zie 2972).
 
6152
Anna Catharina HERREMANS [6152], gedoopt op 17‑12‑1749 te Wolvertem (bron: klapper), overleden op 05‑07‑1821 om 8:30 uur te Wolvertem op 71-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: p.20), dochter van Peter HERREMANS [6150] (zie 6150) en Elisabeth LAMBERTS [6151] (zie 6151).
Gehuwd [2289] met Peter Jan PARIJS [6557] (zie 6557).
 
6153
Barbara HERREMANS [6153], gedoopt op 12‑10‑1748 te Wolvertem (bron: klapper), dochter van Peter HERREMANS [6150] (zie 6150) en Elisabeth LAMBERTS [6151] (zie 6151).
 
3441
Maria Anna HERREMANS [3441], gedoopt op 28‑03‑1754 te Wolvertem (getuige(n): p. Reinier Lamberts, m. Maria Anna Stallaert) (bron: DA), overleden op 21‑02‑1823 om 18:00 uur te Wolvertem (Westrode) op 68-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 14), dochter van Peter HERREMANS [6150] (zie 6150) en Elisabeth LAMBERTS [6151] (zie 6151).
Gehuwd voor de kerk [1202] op 25-jarige leeftijd op 27‑04‑1779 te Wolvertem (getuige(n): Peter Herremans, vader van de bruid wonende in Wolvertem en Guido van Riet, broer van de bruidegom) (bron: HA) met Jan van RIET [3440] (zie 3440).
Uit dit huwelijk:
1.
v
Joanna Catharina [3456] (zie 3456).
2.
m
Sebastiaan [3459] (zie 3459).
3.
m
Peter Jozef [6149] (zie 6149).
4.
m
Peter Jan [3458] (zie 3458).
5.
v
Joanna Catharina [3229] (zie 3229).
6.
m
Joannes Baptista [3457] (zie 3457).

6150
Peter HERREMANS [6150].
Gehuwd [2159] met Elisabeth LAMBERTS [6151] (zie 6151).
Uit dit huwelijk:
1.
v
Barbara [6153] (zie 6153).
2.
v
Anna Catharina [6152] (zie 6152).
3.
v
Petronella [6154] (zie 6154).
4.
v
Maria Anna [3441] (zie 3441).

6154
Petronella HERREMANS [6154], gedoopt op 16‑09‑1751 te Wolvertem (bron: klapper), dochter van Peter HERREMANS [6150] (zie 6150) en Elisabeth LAMBERTS [6151] (zie 6151).
 
2130
Anna Maria Van HERREWEGHE [2130], landbouwster, gedoopt op 12‑02‑1798 te Beigem (getuige(n): m. Maria Verbelen) (bron: DA, aktenummer: ongenummerd). Er staat slechts één getuige in de doopakte: de meter. Overleden voor 1880 (bron: DFG), dochter van Johannes Baptista van HERREWEGHE [2131] (zie 2131) en Johanna Petronilla VERBESSELT [2132] (zie 2132).
Gehuwd [723] op 27-jarige leeftijd op 04‑11‑1825 te Beigem (bron: HA, aktenummer: p.2), gehuwd voor de kerk op 08‑10‑1825 te Beigem (getuige(n): Adrianus Van Rode, Joannes Baptista Van Herrewegen) (bron: DFG) met Hendrik Van RODE [1320], 28 jaar oud (zie 1320).
 
2131
Johannes Baptista van HERREWEGHE [2131], landbouwer, geboren te Beigem.
Gehuwd [724] met Johanna Petronilla VERBESSELT [2132] (zie 2132).
Uit dit huwelijk:
1.
v
Anna Maria [2130] (zie 2130).

5269
Maria HERRIES [5269].
Gehuwd [1851] met Corneel van PARIJS [5268] (zie 5268).
Uit dit huwelijk:
1.
v
Petrenella [5267] (zie 5267).

658
Elisabeth van der HERT [658], dochter van Petrus van der HERT [2071] (zie 2071) en Maria de LEEUW (Sweerts) [2072] (zie 2072).
Gehuwd [170] met Petrus van der TOMMEN [656] (zie 656).
[OK].
Uit dit huwelijk:
1.
v
Anna [659] (zie 659).

2071
Petrus van der HERT [2071].
Gehuwd [691] met Maria de LEEUW (Sweerts) [2072] (zie 2072).
Uit dit huwelijk:
1.
v
Elisabeth [658] (zie 658).

2948
Eddy De HERTOG [2948].
Gehuwd [1049] met Gracienne De BLAY [2291] (zie 2291).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.

2949
Liesbeth De HERTOG [2949], dochter van Eddy De HERTOG [2948] (zie 2948) en Gracienne De BLAY [2291] (zie 2291).
Gehuwd [1965] met Michaël BEQUE [5609] (zie 5609).
 
2950
Wouter De HERTOG [2950], zoon van Eddy De HERTOG [2948] (zie 2948) en Gracienne De BLAY [2291] (zie 2291).
 
3876
Adriaan Francis De HERTOGH [3876], landbouwer, gedoopt op 22‑01‑1769 te Merchtem (bron: klapper), overleden op 06‑08‑1845 om 23:30 uur te Merchtem op 76-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 56), zoon van Peter de HERTOGH [5479] (zie 5479) en Maria BIESEMAN [5480] (zie 5480).
Gehuwd (1) [1357] op 28-jarige leeftijd op 07‑11‑1797 te Merchtem (bron: HA, aktenummer: 3) met Barbara MEERT [3877], 27 jaar oud (zie 3877).
Gehuwd (2) [1929] op 40-jarige leeftijd op 07‑02‑1809 te Merchtem (bron: HA, aktenummer: 4) met Katelijne Van ZEEBROECK [5497], 26 jaar oud (zie 5497).
Uit het eerste huwelijk:
1.
m
Jan Francis [6689] (zie 6689).
2.
v
Anna Maria [6682] (zie 6682).
3.
v
Barbara (Maria Theresia) [3868] (zie 3868).
4.
m
Jan Baptist [6683] (zie 6683).
5.
m
Peter Jan [6684] (zie 6684).
6.
v
Petronilla Livina [6685] (zie 6685).
7.
v
Elisabeth [6686] (zie 6686).
8.
v
Jaonna Francica [6687] (zie 6687).
9.
v
Anna Catharina [6688] (zie 6688).

5487
Anna de HERTOGH [5487], gedoopt op 17‑12‑1766 te Merchtem (bron: klapper), dochter van Peter de HERTOGH [5479] (zie 5479) en Maria BIESEMAN [5480] (zie 5480).
 
6688
Anna Catharina De HERTOGH [6688], geboren op 24‑07‑1808 om 22:00 uur te Merchtem (bron: GA, aktenummer: 55), dochter van Adriaan Francis De HERTOGH [3876] (zie 3876) en Barbara MEERT [3877] (zie 3877).
 
5486
Anna Maria de HERTOGH [5486], gedoopt op 20‑02‑1767 te Merchtem (bron: klapper), dochter van Peter de HERTOGH [5479] (zie 5479) en Maria BIESEMAN [5480] (zie 5480).
 
6682
Anna Maria De HERTOGH [6682], geboren op 12‑12‑1798 te Merchtem (Terlinden) (bron: GA, aktenummer: p.25, brontekst: 22 Frimaire VII), dochter van Adriaan Francis De HERTOGH [3876] (zie 3876) en Barbara MEERT [3877] (zie 3877).
 
5489
Anna Theresia de HERTOGH [5489], gedoopt op 16‑12‑1772 te Merchtem (bron: klapper), dochter van Peter de HERTOGH [5479] (zie 5479) en Maria BIESEMAN [5480] (zie 5480).
 
3868
Barbara (Maria Theresia) De HERTOGH [3868], landbouwster, gedoopt op 05‑05‑1800 te Merchtem (getuige(n): p. Adriaan Van den Berghe, m. Maria Huyseghems) (bron: HAB Merchtem 1830/10), overleden op 01‑12‑1880 te Steenhuffel op 80-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 36), dochter van Adriaan Francis De HERTOGH [3876] (zie 3876) en Barbara MEERT [3877] (zie 3877).
Gehuwd (1) [1352] op 30-jarige leeftijd op 06‑05‑1830 te Merchtem (bron: HA, aktenummer: 10) met Jan De VELDER [3867], 29 jaar oud (zie 3867).
Gehuwd (2) [1962] op 47-jarige leeftijd op 15‑09‑1847 te Steenhuffel (bron: HA, aktenummer: 11) met Peter Jan De MOL [5541], 22 jaar oud (zie 5541).
Haar doopakte, huwelijksakte en overlijdensakte vermelden Barbara als voornaam. In het bevolkingsregister noemt ze Maria Theresia.
Uit het eerste huwelijk:
1.
v
Joanna Catharina [5936] (zie 5936).
2.
m
Frans Lodewijk [5471] (zie 5471).
3.
m
Peter [5937] (zie 5937).
4.
m
Karel [3863] (zie 3863).
5.
v
Antonia [5938] (zie 5938).
6.
v
Joanna Catharina [5601] (zie 5601).

6686
Elisabeth De HERTOGH [6686], geboren op 12‑12‑1805 om 18:00 uur te Merchtem (bron: GA, aktenummer: 24, brontekst: 21 Frimaire XIV), dochter van Adriaan Francis De HERTOGH [3876] (zie 3876) en Barbara MEERT [3877] (zie 3877).
 
5484
Frans Adriaan de HERTOGH [5484], gedoopt op 15‑12‑1779 te Merchtem (bron: klapper), zoon van Peter de HERTOGH [5479] (zie 5479) en Maria BIESEMAN [5480] (zie 5480).
 
6683
Jan Baptist De HERTOGH [6683], geboren op 15‑01‑1802 om 20:00 uur te Merchtem (bron: GA, aktenummer: p.7v, brontekst: 25 Nivose X), overleden op 27‑01‑1805 om 16:00 uur te Merchtem op 3-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 32), zoon van Adriaan Francis De HERTOGH [3876] (zie 3876) en Barbara MEERT [3877] (zie 3877).
 
6689
Jan Francis De HERTOGH [6689], landbouwer, geboren op 02‑10‑1797 te Merchtem (bron: HA), zoon van Adriaan Francis De HERTOGH [3876] (zie 3876) en Barbara MEERT [3877] (zie 3877).
Gehuwd [2330] op 21-jarige leeftijd op 30‑06‑1819 te Merchtem (bron: HA, aktenummer: 16) met Maria Elisabeth Van ACCOLYEN [6690], 20 jaar oud (zie 6690).
 
5488
Jan Frans de HERTOGH [5488], gedoopt op 25‑02‑1765 te Merchtem (bron: klapper), zoon van Peter de HERTOGH [5479] (zie 5479) en Maria BIESEMAN [5480] (zie 5480).
 
5482
Jan Frans de HERTOGH [5482], gedoopt op 16‑12‑1772 te Merchtem (bron: klapper), zoon van Peter de HERTOGH [5479] (zie 5479) en Maria BIESEMAN [5480] (zie 5480).
 
6687
Jaonna Francica De HERTOGH [6687], geboren op 24‑02‑1807 om 11:00 uur te Merchtem (bron: GA, aktenummer: 19), dochter van Adriaan Francis De HERTOGH [3876] (zie 3876) en Barbara MEERT [3877] (zie 3877).
Gehuwd [2332] op 26-jarige leeftijd op 07‑11‑1833 te Merchtem (bron: HA, aktenummer: 14) met Jan Baptist NIERS [6693], 31 jaar oud (zie 6693).
 
5483
Joanna Catharina de HERTOGH [5483], gedoopt op 01‑06‑1777 te Merchtem (bron: klapper), dochter van Peter de HERTOGH [5479] (zie 5479) en Maria BIESEMAN [5480] (zie 5480).
 
2324
Maria Francisca de HERTOGH [2324], gedoopt op 20‑05‑1773 te Ramsdonk, overleden op 15‑04‑1848 te Bornem op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd [814] met Andreas BOEYKENS [2323] (zie 2323).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.

5999
Maria Theresia De HERTOGH [5999], landbouwster.
Gehuwd [2110] met Willem BEEDAEL [5998] (zie 5998).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

5485
Peter de HERTOGH [5485], gedoopt op 18‑02‑1764 te Merchtem (bron: klapper), zoon van Peter de HERTOGH [5479] (zie 5479) en Maria BIESEMAN [5480] (zie 5480).
 
5479
Peter de HERTOGH [5479], overleden voor 1797 te Merchtem.
Gehuwd voor de kerk [1928] op 22‑04‑1761 te Merchtem (bron: klapper) met Maria BIESEMAN [5480] (zie 5480).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.

6684
Peter Jan De HERTOGH [6684], geboren op 10‑03‑1803 om 19:00 uur te Merchtem (aangifte door: GA) (aktenummer: 49, brontekst: 22 Ventose XII), overleden op 24‑02‑1805 om 16:00 uur te Merchtem op 1-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 42), zoon van Adriaan Francis De HERTOGH [3876] (zie 3876) en Barbara MEERT [3877] (zie 3877).
 
6685
Petronilla Livina De HERTOGH [6685], geboren op 23‑07‑1804 om 24:00 uur te Merchtem (bron: GA, aktenummer: 75, brontekst: 4 Thermidor XII), overleden op 29‑12‑1804 om 11:00 uur te Merchtem, 159 dagen oud (bron: OA, aktenummer: 20, brontekst: 8 Nivose XIII), dochter van Adriaan Francis De HERTOGH [3876] (zie 3876) en Barbara MEERT [3877] (zie 3877).
 
5481
Theresia de HERTOGH [5481], gedoopt op 16‑10‑1761 te Merchtem (bron: klapper), dochter van Peter de HERTOGH [5479] (zie 5479) en Maria BIESEMAN [5480] (zie 5480).
 
8348
Theresia Van HESE [8348].
Gehuwd [666] met Jozef De BLOCK [8347] (zie 8347).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

2522
Mathida van HESPENNE [2522].
Gehuwd [882] met Roelof ROELOFS [2521] (zie 2521).
 
7811
Maria Joanna HEULEBROUCK [7811].
Gehuwd [2795] met Pieter Jacob DUMAT [7810] (zie 7810).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

6031
Elisabeth HEURCKMANS [6031], overleden op 15‑05‑1845 te Bierbeek (bron: HA Bierbeek 1846/3).
Gehuwd [2128] met Marinus De VIJVER [3623] (zie 3623). {Hij was eerder gehuwd [2129] op 31-jarige leeftijd op 23‑04‑1846 te Bierbeek (bron: HA, aktenummer: 3) met Maria Catharina STRUYF [6032], 41 jaar oud (zie 6032).}
 
8118
Anna HEUREBOUTS [8118], gedoopt ca 1698 (bron: BA), begraven op 02‑09‑1742 te Zerkegem (bron: BA, brontekst: 44 jaar).
Gehuwd [2898] met Pieter JANSENS [8003] (zie 8003). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk [2899] op 24‑12‑1742 te Zerkegem (getuige(n): Joanna Jolÿ en Arnictus??? Pottier) (bron: HA) met Jacoba van de KINDEREN [8130] (zie 8130).}
Uit dit huwelijk:
1.
m
Pieter Jacob [8119] (zie 8119).
2.
m
Jacob Jan [8120] (zie 8120).
3.
m
Sebastiaan [8121] (zie 8121).
4.
m
Jozef [7683] (zie 7683).
5.
v
Angela Joanna [8122] (zie 8122).
6.
m
Laurens [8123] (zie 8123).
7.
m
Jan [8124] (zie 8124).
8.
m
Hendrik [8125] (zie 8125).
9.
v
Maria Godelieve [8126] (zie 8126).
10.
v
Rosalia [8127] (zie 8127).
11.
m
Filip [8128] (zie 8128).
12.
v
Isabella Clara [8129] (zie 8129).

4447
Anna van den HEUVEL [4447], gedoopt circa 1712 te Zemst of Weerde (bron: JM), begraven op 31‑01‑1787 te Zemst (bron: JM).
Gehuwd [1539] met Peter USEWELS [4446] (zie 4446).
Uit dit huwelijk:
1.
m
Frans [4452] (zie 4452).
2.
m
Jan [4453] (zie 4453).
3.
m
Jan [4454] (zie 4454).
4.
m
Jan [4448] (zie 4448).
5.
v
Anna Catharina [3678] (zie 3678).
6.
m
Jan [4449] (zie 4449).
7.
m
Baltasar [4450] (zie 4450).
8.
v
Petronella [4451] (zie 4451).

5848
Barbara Van den HEUVEL [5848].
Gehuwd [2042] met Corneel ADRIAENS [5847] (zie 5847).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

3854
Maria Josepha Van den HEUVEL [3854], geboren circa 1805 (bron: HA Hombeek 1875/4, brontekst: 70 jaar).
Gehuwd [3515] met Joannes Franciscus De BORGER [3853] (zie 3853).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

8418
Elisabeth HEUVELMANS [8418].
Gehuwd [2999] met Victor Jacob STAES [8417] (zie 8417).
Uit dit huwelijk:
1.
m
Arnold Jozef [8416] (zie 8416).

6079
Jacob Op de HEYDE [6079], geboren op 22‑06‑1811 om 7:00 uur te Tisselt (bron: GA, aktenummer: 13), zoon van Peter Jan Op de HEYDE [6070] (zie 6070) en Joanna VERMEIREN [3912] (zie 3912).
 
6075
Jacob op de HEYDE [6075].
Gehuwd [2142] met Maria VERBEECK [6076] (zie 6076).
Uit dit huwelijk:
1.
m
Peter Jan [6070] (zie 6070).

6073
Jan Lodewiijk Op de HEYDE [6073], geboren op 09‑04‑1821 om 6:00 uur te Tisselt (bron: GA, aktenummer: 17), zoon van Peter Jan Op de HEYDE [6070] (zie 6070) en Joanna VERMEIREN [3912] (zie 3912).
 
6077
Joanna Op de HEYDE [6077], geboren op 18‑10‑1814 om 22:00 uur te Tisselt (bron: GA, aktenummer: 34), dochter van Peter Jan Op de HEYDE [6070] (zie 6070) en Joanna VERMEIREN [3912] (zie 3912).
 
5582
Joanna Catharina Op de HEYDE [5582], overleden op 25‑06‑1849 te Londerzeel (bron: HA Londerzeel 1853/7).
Gehuwd [1952] met Frans De CONINCK [5581] (zie 5581).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

6074
Joanna Maria Paulina Op de HEYDE [6074], geboren op 02‑03‑1824 te Tisselt (bron: Bev.reg. 1824), dochter van Peter Jan Op de HEYDE [6070] (zie 6070) en Joanna VERMEIREN [3912] (zie 3912).
 
6072
Maria Anna Paulina Op de HEYDE [6072], geboren op 16‑07‑1819 om 10:00 uur te Tisselt (bron: GA, aktenummer: 20), overleden op 07‑03‑1820 te Tisselt, 235 dagen oud (bron: Bev.reg. 1824), dochter van Peter Jan Op de HEYDE [6070] (zie 6070) en Joanna VERMEIREN [3912] (zie 3912).
 
6070
Peter Jan Op de HEYDE [6070], dagloner, gedoopt op 27‑09‑1791 te Tisselt (bron: Bev.reg. 1856), overleden op 14‑09‑1865 te Tisselt op 73-jarige leeftijd (bron: Bev.reg. 1856), zoon van Jacob op de HEYDE [6075] (zie 6075) en Maria VERBEECK [6076] (zie 6076), woonde te Tisselt.
Gehuwd [1375] op 19-jarige leeftijd op 08‑06‑1811 te Tisselt (bron: HA, aktenummer: 6) met Joanna VERMEIREN [3912], 24 jaar oud (zie 3912).
Uit dit huwelijk:
1.
m
Jacob [6079] (zie 6079).
2.
m
Peter Jan [6078] (zie 6078).
3.
v
Joanna [6077] (zie 6077).
4.
m
Peter Jan [6071] (zie 6071).
5.
v
Maria Anna Paulina [6072] (zie 6072).
6.
m
Jan Lodewiijk [6073] (zie 6073).
7.
v
Joanna Maria Paulina [6074] (zie 6074).

6078
Peter Jan Op de HEYDE [6078], geboren op 30‑09‑1813 om 23:00 uur te Tisselt (bron: GA, aktenummer: 37), zoon van Peter Jan Op de HEYDE [6070] (zie 6070) en Joanna VERMEIREN [3912] (zie 3912).
 
6071
Peter Jan Op de HEYDE [6071], geboren op 14‑05‑1816 om 2:30 uur te Tisselt (bron: GA, aktenummer: 12), zoon van Peter Jan Op de HEYDE [6070] (zie 6070) en Joanna VERMEIREN [3912] (zie 3912).
 
7815
Leonara Theresia van HEYDE of HEYE [7815].
Gehuwd [2796] met Filip of Josse VERLEYE [7814] (zie 7814).
Uit dit huwelijk:
1.
m
Jan Baptist [7770] (zie 7770).

1869
Geraard van der HEYDEN [1869], overleden circa 1381.
Gehuwd [597] met Margareta CLUTINCKX [1867] (zie 1867). {Zij was ook ooit gehuwd [595] met Jan van MEELING [1868] (zie 1868). Zij was ook ooit gehuwd [598] met Jan van der CALSTEREN [1870] (zie 1870).}
Heer van Bautersem.
 
1426
Henricus van der HEYDEN [1426], gedoopt op 18‑12‑1775 te Kerkom (getuige(n): p. Henricus Verheyden, m. Anna Maria Malckaert) (bron: DA), overleden op 18‑08‑1796 te Lubbeek op 20-jarige leeftijd (bron: RVD), zoon van Joannes Baptista VERHEYDEN [139] (zie 139) en Maria (Anna Maria) DELVAULX [140] (zie 140).
 
2155
Peter van der HEYDEN [2155], gedoopt op 25‑07‑1683 te Lubbeek (getuige(n): p. Peter Scijers vertegenwoordigd door Lodewijk Haemers, m. Elisabeth Kempeneers) (bron: bew. PR), begraven op 15‑10‑1750 te Lubbeek op 67-jarige leeftijd (bron: BA, brontekst: bigamist), zoon van Laurent VERHEYDEN [2091] (zie 2091) en Maria MORREN [2092] (zie 2092).
Gehuwd voor de kerk (1) [736] op 23-jarige leeftijd op 27‑02‑1707 te Sint-Joris-Winge (bron: [FV]) met Elisabeth van de WEYER [2156] (zie 2156).
Gehuwd (2) [737] met Catharina PARON [2157] (zie 2157).
[FV].
 
9198
Karel HEYLEN [9198], geboren op 19‑05‑1806 te Olen (bron: HA RA dig Olen 1839), zoon van Willem HEYLEN [9199] (zie 9199) en Maria Dymfna Van BIJLEN [9200] (zie 9200).
Gehuwd [3409] op 33-jarige leeftijd op 27‑09‑1839 te Olen (bron: HA RA dig Olen 1839) met Anna Catharina VERACHTERT [3179], 23 jaar oud (zie 3179).
 
3171
Maria HEYLEN [3171].
Gehuwd [1116] met Jan van EYNDE [3170] (zie 3170).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

9199
Willem HEYLEN [9199].
Gehuwd [3410] met Maria Dymfna Van BIJLEN [9200] (zie 9200).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

834
Anna HEYMANS [834].
Gehuwd [236] met Andreas van den DIJCKE [831] (zie 831).
[H 156 V A]. Dochter van François en Catherine Gielis.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.

4933
Elisabeth van HEYMBEECK [4933].
Gehuwd [1731] met Maarten ROELANTS [4932] (zie 4932).
Uit dit huwelijk:
1.
v
Maria [5116] (zie 5116).
2.
m
Karel [5111] (zie 5111).
3.
m
Jan Baptist [5115] (zie 5115).
4.
v
Maria Theresia [5117] (zie 5117).
5.
v
Elisabeth [5112] (zie 5112).
6.
v
Maria Francisca [3958] (zie 3958).
7.
m
Peter [5118] (zie 5118).
8.
m
jacob [5114] (zie 5114).
9.
v
Anna Catharina [5110] (zie 5110).
10.
v
Isabella [5113] (zie 5113).

4245
Maria Catharina Van HEYMBEECK [4245].
Gehuwd [1518] met Armand Van CAUWENBERGH [4244] (zie 4244).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

9489
Jean Georges HEYN [9489], cultivateur (landbouwer), overleden op 18‑10‑1829 te Zétrud-Lumay (bron: AR dig HA Zétrud-Lumay 1831/1).
Gehuwd voor de kerk [3594] op 23‑02‑1789 te Zétrud-Lumay (getuige(n): Jean Philippe Charles en Jean Chrysostome Dupont) (bron: TA, aktenummer: 644) met Marie Cathérine THIRY [9490] (zie 9490).
Uit dit huwelijk:
1.
m
Jean Joseph [9491] (zie 9491).
2.
m
Pierre Henri [9492] (zie 9492).
3.
v
Isabelle HAINE of HEYN [9484] (zie 9484).
4.
v
Marie Joseph HAINE [9562] (zie 9562).

9491
Jean Joseph HEYN [9491], cultivateur (landbouwer), gedoopt op 04‑12‑1789 te Zétrud-Lumay (bron: klapper), zoon van Jean Georges HEYN [9489] (zie 9489) en Marie Cathérine THIRY [9490] (zie 9490).
Gehuwd [3595] op 24-jarige leeftijd op 09‑12‑1813 te Zétrud-Lumay (bron: RA dig) met Hubertine MICHEL [9493], 21 jaar oud (zie 9493).
 
9492
Pierre Henri HEYN [9492], gedoopt op 14‑03‑1793 te Zétrud-Lumay (bron: klapper), zoon van Jean Georges HEYN [9489] (zie 9489) en Marie Cathérine THIRY [9490] (zie 9490).
Gehuwd [3597] op 37-jarige leeftijd op 15‑01‑1831 te Zétrud-Lumay (bron: AR dig HA, aktenummer: 1) met Anne Joseph RONVAL [9496], 27 jaar oud (zie 9496).
 
2299
Anna Catharina HEYNDRICKX [2299], geboren op 08‑11‑1835 te Hingene.
Gehuwd [807] met Eduardus VLEMINCKX [2298] (zie 2298).
Uit dit huwelijk:
1.
m
Julianus [2336] (zie 2336).
2.
m
Henricus [2339] (zie 2339).
3.
v
Joanna Maria [2337] (zie 2337).
4.
v
Bibiane [2248] (zie 2248).
5.
m
Franciscus [2338] (zie 2338).

1518
Maria HEYNTEN [1518], geboren te Brieck (Nederland) (bron: GDS).
Gehuwd [473] op 21‑12‑1824 (bron: GDS).
 
7500
Adriaan HEYVAERT [7500], gedoopt op 16‑06‑1602 te Opwijk, begraven op 13‑11‑1667 te Opwijk op 65-jarige leeftijd, begraven in de kerk, zoon van Andries HEYVAERT [7493] (zie 7493) en Elisabeth de DECKER [7494] (zie 7494).
Gehuwd voor de kerk [2670] op 26-jarige leeftijd op 26‑11‑1628 met Jakolijne LUYPAERT [7501], 23 jaar oud (zie 7501).
schepen 1635-1639 en meier 1640-1667 van Opwijk.
 
7445
Adriaan HEYVAERT [7445], gedoopt op 23‑01‑1647 te Opwijk (getuige(n): p. Adriaan ..., m. ... Heyvaert) (bron: DA), begraven op 02‑05‑1722 te Opwijk op 75-jarige leeftijd, zoon van Michiel HEYVAERT [7469] (zie 7469) en Anna van SEGHBROECK [7470] (zie 7470).
Gehuwd voor de kerk [2649] op 25-jarige leeftijd op 12‑05‑1672 te Opwijk (getuige(n): Michiel Heyvaert, Judocus Heyvaert) (bron: HA) met Elisabeth HEYVAERT [7446], 23 jaar oud (zie 7446).
Uit dit huwelijk:
1.
m
Michiel [7467] (zie 7467).
2.
v
Anna [7466] (zie 7466).
3.
v
Maria [6559] (zie 6559).
4.
v
Catharina [7465] (zie 7465).
5.
v
Catharina [7468] (zie 7468).

7497
Adriaan HEYVAERT [7497], zoon van Paul HEYVAERT [7515] (zie 7515) en N.N. N.N. [7516] (zie 7516).
Gehuwd [2669] met Anna BIJLS [7498] (zie 7498).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.

7493
Andries HEYVAERT [7493], begraven op 29‑04‑1639 te Opwijk, begraven in de kerk, zoon van Adriaan HEYVAERT [7497] (zie 7497) en Anna BIJLS [7498] (zie 7498).
Gehuwd (1) [2667] met Elisabeth de DECKER [7494] (zie 7494).
Gehuwd (2) [2668] met Antonijnen MEERSMAN [7495] (zie 7495).
kerkmeester in 1606 en 1607, schepen 1603-1605, 1608-1611, 1614-1617, 1627-1628, burgemeester in Opwijk 1618-1620, hoofdschepen van het land van Dendermonde 1621-1626. [Oude Opwijkse geslachten, Leo Lindemans].
Uit het eerste huwelijk: 7 kinderen.

7513
Anna HEYVAERT [7513], gedoopt op 28‑02‑1610, jong overleden, dochter van Andries HEYVAERT [7493] (zie 7493) en Elisabeth de DECKER [7494] (zie 7494).
 
7480
Anna HEYVAERT [7480], gedoopt op 10‑03‑1656 te Opwijk (getuige(n): m. Catharina Heyvaert) (bron: DA, aktenummer: p.71), dochter van Michiel HEYVAERT [7469] (zie 7469) en Anna van SEGHBROECK [7470] (zie 7470).
 
7466
Anna HEYVAERT [7466], gedoopt op 21‑08‑1678 te Opwijk (getuige(n): p. Jan Strobants, m. Anna van Zeebroek) (bron: DA, aktenummer: p.77), dochter van Adriaan HEYVAERT [7445] (zie 7445) en Elisabeth HEYVAERT [7446] (zie 7446).
 
7437
Anna HEYVAERT [7437], begraven op 03‑07‑1758 te Opwijk.
Gehuwd voor de kerk [2644] op 11‑07‑1711 te Merchtem met Gielis van MALDEREN [7436], 25 jaar oud (zie 7436).
Uit dit huwelijk:
1.
m
Jan [7460] (zie 7460).
2.
m
Gielis [7448] (zie 7448).
3.
m
Adriaan [1956] (zie 1956).
4.
v
Catharina [7461] (zie 7461).
5.
v
Elisabeth [5726] (zie 5726).
6.
m
Joos [7455] (zie 7455).
7.
v
Anna Maria [7462] (zie 7462).

7488
Anna Josijne HEYVAERT [7488], dochter van Joos HEYVAERT [7489] (zie 7489) en Maria AELBRECHT [7490] (zie 7490).
Gehuwd voor de kerk [2664] op 18‑01‑1676 met Jacob HEYVAERT [7487], 24 jaar oud (zie 7487).
 
7475
Barbara HEYVAERT [7475], gedoopt op 29‑05‑1645 te Opwijk (getuige(n): p. Egide Heyvaert, m. Barbara van ...) (bron: DA, aktenummer: p.71), dochter van Michiel HEYVAERT [7469] (zie 7469) en Anna van SEGHBROECK [7470] (zie 7470).
 
7473
Catharina HEYVAERT [7473], gedoopt op 04‑08‑1640 te Opwijk, begraven op 05‑10‑1645 te Opwijk op 5-jarige leeftijd, dochter van Michiel HEYVAERT [7469] (zie 7469) en Anna van SEGHBROECK [7470] (zie 7470).
 
7476
Catharina HEYVAERT [7476], geboren op 26‑06‑1649 te Opwijk (bron: DA), gedoopt op 29‑06‑1649 te Opwijk (getuige(n): p. Jan ..., m. Catharina ...) (bron: DA, aktenummer: p.4), dochter van Michiel HEYVAERT [7469] (zie 7469) en Anna van SEGHBROECK [7470] (zie 7470).
Gehuwd voor de kerk (1) [2659] op 28-jarige leeftijd op 05‑08‑1677 te Opwijk met Gillis van NIEUWENHOVE [7477] (zie 7477).
Gehuwd (2) [2660] met Guiliam van EERTBRUGGEN [7478] (zie 7478).
 
7465
Catharina HEYVAERT [7465], gedoopt op 03‑02‑1686 te Opwijk (getuige(n): p. Jan de Man, m. Catharina Heyvaert) (bron: DA, aktenummer: p.109), dochter van Adriaan HEYVAERT [7445] (zie 7445) en Elisabeth HEYVAERT [7446] (zie 7446).
 
7468
Catharina HEYVAERT [7468], gedoopt op 30‑11‑1689 te Opwijk (getuige(n): p. Willem Moond, m. Catharina Heyvaert) (bron: DA, aktenummer: p.132), dochter van Adriaan HEYVAERT [7445] (zie 7445) en Elisabeth HEYVAERT [7446] (zie 7446).
 
7446
Elisabeth HEYVAERT [7446], gedoopt op 15‑07‑1648 te Opwijk, begraven op 19‑02‑1721 te Opwijk op 72-jarige leeftijd, dochter van Jan HEYVAERT [7481] (zie 7481) en Elisabeth de SMEDT [7482] (zie 7482).
Gehuwd voor de kerk [2649] op 23-jarige leeftijd op 12‑05‑1672 te Opwijk (getuige(n): Michiel Heyvaert, Judocus Heyvaert) (bron: HA) met Adriaan HEYVAERT [7445], 25 jaar oud (zie 7445).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.

5980
Elisabeth HEYVAERT [5980], landbouwster, gedoopt circa 1764 te Merchtem (bron: HAB Steenhuffel 1854/3, brontekst: 51 jaar), overleden op 17‑12‑1815 te Merchtem (bron: HA Steenhuffel 1854/3), dochter van Jan Baptist HEYVAERT [5981] (zie 5981).
Gehuwd [2098] met Gilles de VELDER [5474] (zie 5474). {Hij was ook ooit gehuwd [2100] met Anna Maria van den DRIESHE [5982] (zie 5982).}
 
7474
Elisbeth HEYVAERT [7474], gedoopt op 30‑01‑1643 te Opwijk (getuige(n): m. Elisabeth Heyvaert), jong overleden, dochter van Michiel HEYVAERT [7469] (zie 7469) en Anna van SEGHBROECK [7470] (zie 7470).
 
3119
Francisca HEYVAERT [3119], geboren circa 1839 te Steenhuffel (bron: datum HA Humbeek 1903/10, brontekst: 64 jaar).
Gehuwd [1099] met Joannes Josephus De GROOF [3118] (zie 3118).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

7483
Gieles HEYVAERT [7483], gedoopt op 08‑02‑1650 te Opwijk (getuige(n): p. Egidius Heyvaert, m. Elisabeth Hofman), zoon van Jan HEYVAERT [7481] (zie 7481) en Elisabeth de SMEDT [7482] (zie 7482).
Gehuwd voor de kerk [2662] te Opwijk met Elisabeth van de VOORDE [7484] (zie 7484).
 
7499
Hans HEYVAERT [7499], gedoopt circa 1600, begraven na 1640, zoon van Andries HEYVAERT [7493] (zie 7493) en Elisabeth de DECKER [7494] (zie 7494).
 
7487
Jacob HEYVAERT [7487], geboren op 15‑11‑1651 te Opwijk (aangifte door: DA), gedoopt op 16‑11‑1651 te Opwijk (getuige(n): p. Jacob Heyvaert, m. Joanna Heyvaert), zoon van Jan HEYVAERT [7481] (zie 7481) en Elisabeth de SMEDT [7482] (zie 7482).
Gehuwd voor de kerk [2664] op 24-jarige leeftijd op 18‑01‑1676 met Anna Josijne HEYVAERT [7488] (zie 7488).
 
7504
Jakob HEYVAERT [7504], gedoopt op 10‑05‑1604, zoon van Andries HEYVAERT [7493] (zie 7493) en Elisabeth de DECKER [7494] (zie 7494).
Gehuwd voor de kerk [2672] op 38-jarige leeftijd op 23‑06‑1642 te Merchtem met Emerentiana HERBOSCH [7505] (zie 7505).
 
7481
Jan HEYVAERT [7481], gedoopt op 25‑01‑1625 te Opwijk, begraven op 03‑06‑1651 te Opwijk op 26-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk [2661] op 23-jarige leeftijd op 08‑08‑1648 te Opwijk (bron: HA) met Elisabeth de SMEDT [7482] (zie 7482).
Uit dit huwelijk:
1.
v
Elisabeth [7446] (zie 7446).
2.
m
Gieles [7483] (zie 7483).
3.
m
Jacob [7487] (zie 7487).

5981
Jan Baptist HEYVAERT [5981].
Gehuwd [2099].
Uit dit huwelijk:
1.
v
Elisabeth [5980] (zie 5980).

7479
Joanna HEYVAERT [7479], geboren op 16‑03‑1654 te Opwijk (bron: DA), gedoopt op 19‑03‑1654 te Opwijk (getuige(n): p. Jan Heyvaert, m. Maria Olbrechts) (bron: DA, aktenummer: p.48), dochter van Michiel HEYVAERT [7469] (zie 7469) en Anna van SEGHBROECK [7470] (zie 7470).
 
7492
Joanna HEYVAERT [7492].
Gehuwd [2666] met Gilis de SMEDT [7491] (zie 7491).
Uit dit huwelijk:
1.
v
Elisabeth [7482] (zie 7482).

7489
Joos HEYVAERT [7489].
Gehuwd [2665] met Maria AELBRECHT [7490] (zie 7490).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

7511
Maria HEYVAERT [7511], gedoopt op 07‑09‑1608, dochter van Andries HEYVAERT [7493] (zie 7493) en Elisabeth de DECKER [7494] (zie 7494).
Gehuwd [2676] met Joos LISSENS [7512] (zie 7512).
 
6559
Maria HEYVAERT [6559], geboren op 25‑09‑1682, gedoopt op 27‑09‑1682 te Opwijk (getuige(n): p. Gielis Heyvaert, m. Maria de Man) (bron: DA, aktenummer: p.95), begraven op 05‑05‑1737 te Opwijk op 54-jarige leeftijd (bron: BA), dochter van Adriaan HEYVAERT [7445] (zie 7445) en Elisabeth HEYVAERT [7446] (zie 7446).
Gehuwd voor de kerk [2290] op 25-jarige leeftijd op 12‑05‑1708 te Opwijk (getuige(n): Frans de Broeck en Michiel Heyvaert) (bron: HA, aktenummer: 157). Het echtpaar verwierf een hofstede te Nijversele, op de scheiding van Lebbeke en Opwijk. De overledene had een broer, Pauwel Verstraeten die als jonggezel overleed.
De weduwe was nog onverdeeld met de drie andere kinderen van haar vader Adriaan en haar moeder Elisabeth.
[Staten van goed, Opwijk]
met Antoon van STRAETEN [6558] (zie 6558).
Uit dit huwelijk:
1.
m
Adriaan [7447] (zie 7447).
2.
v
Elisabeth [6562] (zie 6562).
3.
v
Cornelia [6563] (zie 6563).
4.
m
Joos [6561] (zie 6561).
5.
m
Paul [5725] (zie 5725).
6.
v
Lieven [6560] (zie 6560).

7469
Michiel HEYVAERT [7469], gedoopt op 26‑03‑1612 te Opwijk, zoon van Andries HEYVAERT [7493] (zie 7493) en Elisabeth de DECKER [7494] (zie 7494).
Gehuwd voor de kerk [2657] op 27-jarige leeftijd op 15‑10‑1639 te Merchtem (bron: klapper) met Anna van SEGHBROECK [7470] (zie 7470).
armmeester 1647-1648 en schepen van Opwijk in 1673.
Uit dit huwelijk:
1.
v
Catharina [7473] (zie 7473).
2.
v
Elisbeth [7474] (zie 7474).
3.
v
Barbara [7475] (zie 7475).
4.
m
Adriaan [7445] (zie 7445).
5.
v
Catharina [7476] (zie 7476).
6.
v
Joanna [7479] (zie 7479).
7.
v
Anna [7480] (zie 7480).

7467
Michiel HEYVAERT [7467], gedoopt op 01‑09‑1675 te Opwijk (getuige(n): p. Michiel Heyvaert, m. Anna de Smedt) (bron: DA, aktenummer: p.66), zoon van Adriaan HEYVAERT [7445] (zie 7445) en Elisabeth HEYVAERT [7446] (zie 7446).
 
7515
Paul HEYVAERT [7515].
Gehuwd [2677] met N.N. N.N. [7516] (zie 7516).
Uit dit huwelijk:
1.
m
Adriaan [7497] (zie 7497).

7506
Peter HEYVAERT [7506], gedoopt op 30‑05‑1606 te Opwijk, begraven 1675 te Opwijk, zoon van Andries HEYVAERT [7493] (zie 7493) en Elisabeth de DECKER [7494] (zie 7494).
Gehuwd voor de kerk (1) [2675] op 51-jarige leeftijd op 08‑01‑1658 te Opwijk met Catharina LINTHOUT [7510] (zie 7510).
Gehuwd voor de kerk (2) [2673] te Opwijk met Barbara van den BROECK [7507] (zie 7507).
kerkmeester 1643-1644, schepen van Opwijk 1658-1660.
 
7514
Peter HEYVAERT [7514], zoon van Adriaan HEYVAERT [7497] (zie 7497) en Anna BIJLS [7498] (zie 7498).
 
6697
Theresia HEYVAERT [6697].
Gehuwd [2334] met Egied van ZEEBROECK [6696] (zie 6696).
Uit dit huwelijk:
1.
v
Katelijne [5497] (zie 5497).

965
Jan HIJMANS [965].
Gehuwd [298] met Barbara van den DIJCKE [848] (zie 848).
[H 165 VI C 1].
 
7702
Desire Amand Van HILLE [7702], landbouwer, geboren op 17‑08‑1829 te Oostkamp (bron: HA), zoon van Nicodeem Van HILLE [7703] (zie 7703) en Anna Maria JAQUELOOT [7704] (zie 7704).
Gehuwd [2750] op 27-jarige leeftijd op 12‑02‑1857 te Zerkegem (bron: HA, aktenummer: 7) met Joanna Clara KNOCKAERT [7694], 36 jaar oud (zie 7694). {Zij was eerder gehuwd [2746] op 24-jarige leeftijd op 22‑05‑1845 te Zerkegem (bron: HA, aktenummer: 23) met Filip Jacob Van de KYNDEREN [7695], 50 jaar oud (zie 7695).}
 
7703
Nicodeem Van HILLE [7703], landbouwer, gedoopt te Oostkamp.
Gehuwd [2751] met Anna Maria JAQUELOOT [7704] (zie 7704).
Uit dit huwelijk:
1.
m
Desire Amand [7702] (zie 7702).

7348
Isabella Huberta HINDERICK [7348], woont te Oostende.
Gehuwd [2608] met Lodewijk Maarten VERSCHELDE [7347] (zie 7347).
Uit dit huwelijk:
1.
v
Theresia Jacoba [7346] (zie 7346).

7212
Maria HINDRYCKX [7212], overleden op 14‑07‑1816 te Koekelare.
Gehuwd [2544] met Jan VANRYCKEGHEM [7211] (zie 7211).
Uit dit huwelijk:
1.
v
Coleta Sofia van RYCKEGHEM [7210] (zie 7210).

9315
Antoon HION [9315].
Gehuwd [3481] met Francisca CUMPS [9316] (zie 9316).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

9314
Willem Amand HION [9314], dagloner, gedoopt op 21‑11‑1780 te Overijse (bron: DA, aktenummer: f.71r), zoon van Antoon HION [9315] (zie 9315) en Francisca CUMPS [9316] (zie 9316).
Gehuwd [3480] op 21-jarige leeftijd op 01‑11‑1802 te Overijse (bron: HA, aktenummer: 3, brontekst: 10 Brumaire XII) met Elisabeth VERHEYDEN [9313], 23 jaar oud (zie 9313).
 
8409
Lodewijk HOEBEN [8409], landwerker, geboren ca 1823 te Zwijndrecht (bron: HA, brontekst: 29 jaar), zoon van Pieter HOEBEN [8410] (zie 8410) en Maria Elisabeth SMET [8411] (zie 8411).
Gehuwd [2994] op 19‑05‑1852 te Zwijndrecht (bron: HA, aktenummer: 8) met Sofia De LAET [8390], 29 jaar oud (zie 8390).
 
8410
Pieter HOEBEN [8410].
Gehuwd [2995] met Maria Elisabeth SMET [8411] (zie 8411).
Uit dit huwelijk:
1.
m
Lodewijk [8409] (zie 8409).

8469
Elisabeth van HOECK [8469].
Gehuwd [3020] met Ambroos VLIEBERGH [8468] (zie 8468).
Uit dit huwelijk:
1.
m
Jan Machar [8466] (zie 8466).

5970
Joanna Maria Van HOECK [5970], landbouwster, geboren op 11‑01‑1824 te Steenhuffel (bron: HA), overleden op 17‑12‑1902 om 21:00 uur te Steenhuffel op 78-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 29), dochter van Maarten Van HOECK [5974] (zie 5974) en Anna Catharina De BOECK [5975] (zie 5975).
Gehuwd [2092] op 23-jarige leeftijd op 07‑07‑1847 te Steenhuffel (bron: HA, aktenummer: 8) met Frans HUYSEGOMS [4177], 27 jaar oud (zie 4177).
 
5974
Maarten Van HOECK [5974], geboren circa 1877 te Steenhuffel (bron: HA Steenhuffel 1847/8, brontekst: 70 jaar), overleden te Steenhuffel.
Gehuwd [2095] met Anna Catharina De BOECK [5975] (zie 5975).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

8495
Joanna Petronilla van HOECKE [8495], overleden te Wetteren (bron: OA zoon Bernard).
Gehuwd [3032] met Thomas De CRAECKER [8494] (zie 8494).
Uit dit huwelijk: 1 kind.

3667
Anna Maria de HOEF [3667], gedoopt op 20‑10‑1796 te Hombeek (getuige(n): p. Petrus Joannes de Hoef, m. Anna Maria Grauwels) (bron: DA), dochter van Jan Baptist de HOEF [3655] (zie 3655) en Anna Catharina WAUTERS [3656] (zie 3656).
 
3657
Anna Maria de HOEF [3657] (bron: DA), gedoopt op 30‑10‑1796 te Hombeek (getuige(n): p. Petrus Joannes de Hoef, m. Anna Maria Grauwels) (bron: DA), dochter van Jan Baptist de HOEF [3655] (zie 3655) en Anna Catharina WAUTERS [3656] (zie 3656).
Gehuwd [2027] op 26-jarige leeftijd op 06‑08‑1823 te Hombeek (bron: HA, aktenummer: 12) met Peter Jozef LOOS [5819], 46 jaar oud (zie 5819).
 
3658
Dorothea De HOEF [3658], geboren op 14‑01‑1809 om 22:00 uur te Hombeek (bron: GA, aktenummer: 1), gedoopt op 15‑01‑1809 te Hombeek (getuige(n): p. Joannes Baptista de Hoef, m. Anna Catharina Wauters) (bron: DA), overleden op 17‑01‑1809 om 5:00 uur te Hombeek, 3 dagen oud (bron: OA, aktenummer: 4), dochter van Jan Baptist de HOEF [3655] (zie 3655) en Anna Catharina WAUTERS [3656] (zie 3656).
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 23 van 49 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail