Eerste blad    Vorig blad    Blad 6 van 7 bladen Volgend blad    Laatste blad


6144
Jacobus de CUPERE [661], gedoopt 1543‑1553. Gewoon raadsheer in de raad van Gelderland (te Roermond). J.U.L. (heer ende meester van de universiteit van Leuven).
In 1563 staat hij ingeschreven in de universiteit van Leuven bij de groep rijken (Castrenses divites) [Matricule de l'Université de Louvain, vol. IV, février 1528 - février 1569, ed. A.Schillings, Brussel 1961, pag. 165 en 668].
Hij was nog in leven op 7 februari 1612. [ANB, 1910, eerste deel, p.236].
Wapenschild: Ecatelé: aux 1 et 4 coupé, parti de geueles à 3 pals d'or et d'or à l'arbre de sinople, planté sur une térasse du même, et d'azur à la rose d'argent, à la croix d'azur chargée de cinq étoiles à six rais d'or. Dit schild staat vermeld voor het geslacht de Cupere als 59ste geslacht van van den Calsteren. De 2 en 4 stemmen overeen met het wapenschild van Boels, maar met andere kleuren. De 1 en 3 zijn iets anders dan dat van jonker Jan de Cupere: Doorsneden, van goud met klaverblad van sinopel en van goud met drie palen van keel, en van azur met een ster met zes stralen van zilver. De vierendeling van het schild met dat van de moeder zou er op wijzen dat het de tweede zoon is.
In het fonds Hauwaert van de KBB staan de kwartieren vermeld van Jacobus de Cupere:
- 1) in II 6582, f° 11 staat er als kwartieren voor de Cupere en Cleijens: de Cûper, Vrancx, van Spiegele, Boels, Cleijneman, Mol, Balle, Tires; de acht wapenschilden staan ook getekend;
- 2) in II 6555, f° 93 staat het wapenschild van jonker van de Cuijpere in het midden, links staan van boven naar beneden de kwartieren de Cupere en rechts de kwartiern Cleyens; dit zijn de Cuypere, Boels, van Spiegele, Vrancx en Clyans, Mol, Balle, Tires; het centrale wapenschild stemt overeen met het wapenschild van de "Eerwaarden en Edelen Heere Ferdinandus Jacobus de Cupere" op zijn grafsteen in Binkom;
- 3) in II 6590, f° 27 staat er als kwartieren: de Cuijper x Boels, van Spiegele x Vranckx, Cleijens x Mol, Balle x Tires;
 
De familie "de Cuypers de Rijmenam" draagt ongeveer hetzelfde schild. Deze familie is echter afkomstig van Noord-Brabant.
 
"Les 1 et 4 fut porté par plusieurs Cuypers, échevins de Malines, au XVIe siècle. Les comtes de Cuypers, seigneurs de Rymenam au XVIIIe siècle, issus d'une famille originaire de Roosendael, se prétendirent de la même race et portèrent aussi cet 1 et 4, mais écartelé avec van Meerbeeck (d'argent à trois fasces ondées d'azur, surmontées de trois merlettes de sable): cf. notamment: Rietstap; Herckenrode, Nobil. des Pays-Bas, t.I, article Cuypers; J. Muyldermans, De edele familie Cuypers te Mechelen in de 17e en 18e eeuw, Gent, 1925, Kon. Vl. Acad. voor Taal en Letterkunde, Verslagen en Mededeelingen, 1925"
[Brabantica IV, eerste deel, artikel Jonart, p.211].
 
"... Daniel Cuypers qui épousa Cornélie van den Nieuwenhuyse ... Remarque. Une généalogie envoyée par le comte Cuypers au rédacteur du 'Dictionnaire de la Noblesse', in 4°, imprimé à Paris, et sans doute dressé par le même comte, donne à Gilles Cuypers (bisaïeul de Daniel François), marié à la susdite Catherine van der Duynen, - pour père Guillaume Cuypers, qui aurait épousé Gertrude Blehem, - pour aïeul Jean Cuypers, lequel aurait mariè à Isabelle de Buck, et pour bisaïeul Henri Cuypers, qui aurait été alié à Marie van der Tommen; dont on doute (1). ...
(1) Voici comment les archives généalogiques de M. de Herckenrode établissent l'ascendance direct du susdit Gilles Cuypers:
Arnold de Cupere épousa Claire Tiras. - Dont:
Pierre de Cupere, époux de Gertrude d'Amsel. Avec qui il eut, entr'autres enfants:
Jean de Cupere époux d'Elisabeth Vrancx. Dont, entr'autres:
Arnold de Cupere, seigneur de Riemen à Calenduringen en 1402, qu'il avait hérité de Jean de Ranst, son cousin, qui eut pour mère Ide de Wilre. - Il épousa Jacqueline de Spriegele, de laquelle naquit, entr'autres enfants:
Paul de Cupere, seigneur de Riemen, etc., conseiller, trésorier de Malines, mort en 1552 ou 1553, ayant épousé: 1° Claire Staes, - 2° Jeanne Boels. Celle-ci, conjointement avec son mari, donna ses armes sur une vitre, en 1549, aux soeurs noires de Malines. Entr'autres enfants ils eurent:
Jacques de Cupere, conseiller ordinaire au conseil de Guelres à Ruremonde, en 1623, qui épousa: 1° N. Cleysant (?), - et 2° Marie van der Tommen. De ce 2d mariage vint:
Jean de Cupere, qui épousa: 1° Catherine Christyns, et 2° Isabelle de Buck. Dont, entr'autres enfants:
1° Jacques de Cupere, conseiller de la chef ville de Louvain en 1657, 1658, 1660, 1664, 1672, 1678, 1683, 1691, 1692, 1693 et 1694, membre du conseil de la Décanie en 1662, 1663, 1665 et 1666, receveur-général des domaines de S.M. au quartier de Louvain, etc., etc.
Et 2° Guillaume de Cupere, surnommé Cuypers, qui épousa, en 1549, Gertrude de Blehem (C'est de celui-ci que le comte prétendait descendre). - De ce mariage naquit:
Gilles Cuypers, epoux de Catherine van den Duynen, comme il a été dit ci-devant."
[Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne, deel II, p.615-616].
Deze tekst is onzorgvuldig, sommige data zijn niet mogelijk: de 1402 die bij Arnold staat is vermoedelijk 1502, verschillende namen worden nogal afwijkend weergegeven (Buck i.p.v. Back, Cleysant (?) (sic) i.p.v. Cleyens of Cleynejans).
 
Voor zover ik de oude zwart-wit foto van het olieverfportret van Maria van den Dycke kan ontcijferen, is er een grote gelijkenis tussen de 2 en 4 van het wapenschild van de Cuypers de Rijmenam en de (heraldisch) rechtse kant van het schild van Maria van de Dycke.
 
10-6-1613 Heer Godefriedus Pietermans eertijds pastoor Sint Jans Schriek nu van de stad Middelborg in Vlaanderen, oud 40 j. getuige voor Jacob de Cuypere raadsheer in Gelderland, verklaart dat op Sint Geertruhdendag l.l. des savonds zeker brand begonnen was tot Grootlo omtrent de kapel aldaar, zeker huis als weten de huizinge als woonhuis, speelhuis, twee schuren van de hoeve genaamd "s Cuypershoeve" en daartoe het huis van Seger de Drijver afgebrand zijn. De huisvrouw van Lucas Schepens die het huis van de Drijver bewoont had, had geklaagd dat er gaten in de schouw waren ...
[Archief Mechelen, Notaris van de Venne, deel 2, 1606-1616, nr 4400, folio 282]
 
In dezelfde tijd was er ook nog een Jan Cuypers gehuwd met een Anna van der Tommen zoals blijkt uit het volgende grafschrift uit de kerk van Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle in Mechelen:
Hier leyt begraven Jan Cuypers in synen tyt Proviseur van het H. Cruys Autaer van dezer Kercken sterf den XI Appril 1611 ende Anna van der Tommen sy. wettighe huysvrouwe sterf den 11 Januarius 1611 in 't jaar 1666.
[Inscriptions funérailes et monumentale de la province d'Anvers].
Zoon van Pauwels de CUYPERE [1454] (zie 12288) en Joanna BOELS [2042] (zie 12289).
Gehuwd voor de kerk (1) op 05‑07‑1573 te Leuven (Sint-Jacobs) (bron: stadsarchief Leuven) met Maria CLEYNJANS [2043], [ANB, 1910, eerste deel, p.236].
Gehuwd voor de kerk (2) voor 1582 (bron: [ANB, 1910, eerste deel, p.236]) met Maria van der TOMMEN [657] (zie 6145).
Uit het tweede huwelijk:
1.
Elisabeth de CUYPER [2715], gedoopt circa 1577 (getuige(n): m. Barbara de Cuyper) (bron: Stadsarchief Antwerpen; leenhof van Mechelen II p 1v) (op 03-09-1585 8 jaar).
2.
Anna [1421], gedoopt op 26‑07‑1582 te Leuven (Sint-Jakob) (bron: FV Leuven Dopen boek 11894 blad 13). In de lijst van Leuven staat Eleisabeth als voornaam van de moeder. [ANB, 1910, eerste deel, p.236].
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 07‑02‑1612 (bron: [ANB, 1910, eerste deel, p.236]) met Jean FOURDYN [1422]. Soms ook Sourdyn.
3.
Joannes [662] (zie 3072).
6145
Maria van der TOMMEN [657]. Eigenares van het hof te Wilre in Neerijse. Ze was nog in leven op 7 februari 1612. [ANB, 1910, eerste deel, p.236].
 
"Extract vuyt zekere scheydinghe ende deylinge geschiet voor Schepenen der stadt van Bruussele, tussen jonker Pieter vander Tommen, heer van Linden, ter eenere, Jonker Octaviaan vander Tommen, heer van Oplinter, ter tweedere, Jouff. Anna vander Tommen geassisteert met heer ende mr Bernaert Streygaart alias Charles, heer van Huldenberghe, haren man ende momboir, ter derdere, Jouff. Maria vander Tommen, met heer ende mr Jacob de Cuyper, raedt ordinaris inden rade van Gelderlandt, haren man ende momboir, ter vierdere, jouff. Catharina vander Tommen, met jonker Jan de Masson, here van Raucourt, heuren man ter vijdfdere, ende jonker Thomas Spruyt Bailluw des landts van Gaasbeke, inden namene van hem zelve ende van jouff. Loisa vander Tommen, zijnder huisvrouw, gepassert op den zeventwintigst dag van Mart int jaere ons here duisent vijffhondert negenennegentig.
Bijde welcke met elx anders consente ende minnelijk overcomen gevallen ende toegelicht zijn den voors. jonker Octaviaen vander Tommen, die renten hier naer volgende, etc. Item nog ene rente van eenentwintig rinsguld erfelijck, ook te quinteren den pennink acgtien, die den voorzijde wijlen jonker Jan vander Tommen, bij scheydinge ende deylinge als voor, trekkende was op een pagthoff metteen toebehoorten gelegen onder Pellenberg, toebehorende den voors. Jonker Jan de Masson, van weggen der voors. Jouffrouwe Catlyne vander Tommen zijnder huisvrouwe vallende jaarlijks als voorz.
't Voorz. extract gecollationeert mette voorz. deylinge, in parcamento geschreven in data als boven, ende getekent F. Cattenbroeck, daer aen hangende waren twee zegelen gedrukt in groen was, is daer mede bevonden van woorde te woorde taccorderen, bij mij notaris openbaar, inden raedt van Brabant geadmittert, tot Loven residerende.
Guillaume Impens
Extract vuyt de deylinge vande rente van eenentwintig guldens gevallen jo. Octaviaen vander Tommen, heere tot Pellenberg toekomende jo. Jan de Masson als man van j. Catlijn van der Tommen"
[KBB, handschriften fonds Hauwaert II 6544 f° 4]
, dochter van Lodewijk van der TOMMEN [655] (zie 12290) en Maria van den DIJCKE [770] (zie 12291).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 6144).

6146
Hilaire de BACK [663], alias Bacx;.
Gehuwd met
6147
Jeanne de QUARRÉ [664].
Uit dit huwelijk:
1.
Isabella de BACX [665] (zie 3073).

6176
Loys JONART [1926], "Mayeur de Blanmont, dont les biens, sis à Perbais, sont grevés d'une rente de 6 florins et demi créé le 27 septembre 1547 devant les échevins de Louvain et y confirmée le 27 janvier 1566. (d'après les comptes de la famille Blondeau, à laquelle cette rente appartenait au siècle suivant (A.G.R., Arch. de famille, Varia). A vrai dire, l'existence de ce Loys est incertaine, car le rédacteur peut avoir voulu parler des biens possédés par Loys Jonart cité au degré III [de persoon vermeld als kleinzoon van deze en stamvader van de Waalse tak]. Mais ce dernier ne semble pas avoir été mayeur de Blanmont. la question reste donc ouverte.
[BRABANTICA VI eerste deel, p.193 e.v.]
.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.
Daniel (?) JONAERT [1923] (zie 3088).

6180
Jean VANNES [1929], gedoopt circa 1500 (bron: [JVDB]), uit: Collection de Tombes, Epitaphes et Blasons, 1845, Herkenrode, p.67-68. Overleden op 22‑02‑1569 te Cras-Avernas (bron: [BRAB VI eerste deel, p.207]). Hiervoor moet verder gezocht worden naar de genealogie van Vannes bij LE FORT (Ie P., t. XXIII, p.5) [BRABANTICA VI eerste deel, p.207, n.51]].
Burgemeester van Montenaken.

Gehuwd met
6181
Jeanne d'OUMALE [1930], [BRABANTICA VI eerste deel, p.207].
Uit dit huwelijk:
1.
Henri [1914] (zie 3090).

6182
Pierre BOUSEAU [1936]. Zeer waarschijlijk de vader van Marguerite Bouseau. Was gevestigd te Zoutleeuw. [BRABANTICA VI eerste deel, p.207]. Zoon van Arnold BOUSEAU (de Cérésial) [1937] (zie 12364).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.
Marie [1915] (zie 3091).

Generatie XIV
 
8384
Hendrik van HAMME [4110], overleden voor 1536 (bron: LL in VS 1988 p.351 e.v.). Uit Humelgem, verheft het leen Rennenberg (in Humelgem) op 25 februari 1526. Zoon van Jan van HAMME (Ijsewijns) [4125] (zie 16768) en Margriet van STEENWINCKEL [4126] (zie 16769).
Gehuwd voor de kerk circa 1496 (bron: LL in VS 1988 p.351 e.v.) met
8385
Margriete DROSSATE [4111], dochter van Jan DROSSATE [4112] (zie 16770) en Ida van STEENWINCKEL [4113] (zie 16771).
Uit dit huwelijk:
1.
Jan [4095] (zie 4192).
2.
Ida [4114], overleden voor 1569 te Sint-Stevens-Woluwe (bron: LL in VS 1988 p.351 e.v.).
Gehuwd met Hendrik CLAES [4115].
3.
Beatrijs [4116], overleden voor 1561 (bron: LL in VS 1988 p.351 e.v.). Maakt haar testament in 1533.
Gehuwd met Aert AERTGEERTS of RUTGEERTS [4117], overleden voor 1533 (bron: LL in VS 1988 p.351 e.v.), zoon van Jacob AERTGEERTS of RUTGEERTS [4118] en Margriete van der ZIJPEN [4119].
4.
Amelrik [4120], overleden na 1561 (bron: LL in VS 1988 p.351 e.v.). Meisenier op het hof van Poddegem in Grimbergen 1536, erflaat van Onze-Lieve-Vrouw van Beigem 1556.
Gehuwd (1) met Liesbeth van de STEENWEGHE [4121], dochter van Wouter van de STEENWEGHE [4123] en Maria van QUAREBBE [4124].
Gehuwd (2) met Maria REZ [4122].

12288
Pauwels de CUYPERE [1454], gedoopt voor 1500, overleden op 27‑11‑1553, begraven te Mechelen, Sint-Jan (bron: Inscriptions funérailles et monumentale de la province d'Anvers p. 468, brontekst: Sint-Jan, middenbeuk, zerksteen (met gothische letters)
Hier leet begrave Pauwel de Cupere die sterf tresorier deser stede A° XVc liii. XXVII dach November en Clara Staes sy. huys vrouwe die sterf an° XVc xlii den xiiii in Junii. Bidt voor de zielen ende Mr Jan de Cupere Licentiaat in de Rechte die sterf 6 november A° 1558. Bidt voor de ziele en Jouffr. Joanna Doublet zijn huys vrouwe die sterf den 14 October an° 1577. Bidt voor de ziele ende Jouffr. Elisabeth de Cupere weduwe wijlen Rombout van Moockenborg die sterf de 18 april an° 1594. Bidt voor de ziele.). Paulus is uit Mechelen (volgens: Matricule de l'Université de Louvain, vol IV, pag 165 en 668).
1 juli 1551 Willem Ymmersele koopman gaf t'erve Pauwel de Cuyper rentmeester van Mechelen een huis "De Vijgeboom" in Groot Hoppenhol.
[Arch. Antw. SR241, f°351 recto]
, zoon van Jan de CUYPER [1685] (zie 24576) en Jacomyne van SPRINGHELE [1686] (zie 24577).
Gehuwd voor de kerk (1) 1532 te Mechelen (Sint-Jan) (bron: klapper, aktenummer: 39) met Clara STAES [1691], overleden op 14‑06‑1542 (bron: Inscriptions funérailles et monumentales de la province d'Anvers. p.468), begraven te Mechelen, Sint-Jan (bron: klapper, aktenummer: 44).
Gehuwd voor de kerk (2) 1542 met Joanna BOELS [2042] (zie 12289).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jan de CUYPER [2235], gedoopt 1520‑1525 (bron: ['t Swanekoeriertje april 95]), overleden op 06‑11‑1558 te Mechelen (bron: Inscriptions funérailes et monumentales de la province d'Anvers. p. 468, plaats klapper), begraven te Mechelen, Sint-Jan. Licentiaat in de rechten.
 
Procureur bij de Grote Raad. 859-35 p.389-392 23 sept. 1558, 837-98 5 dec. 1537.
[ARA, archief Cleerbeek (de Troostemberg) T303, A69]
.
Gehuwd met Joanna DOUBLET [2236], overleden op 14‑10‑1577 (bron: Inscriptions funérailes et monumentales de la province d'Anvers. p.468), begraven te Mechelen, Sint-Jan. Nadat ze weduwe was van Jan de Cupere, gehuwd met meester Artus van Maldre (de broer van Jan is prior bij de Karmelieten)
839-110 p. 997-1003; 847-106 p. 1069-1071 24 november 1547 (schuldbekentenis ?)
[ARA, archief Cleerbeek (de Troostemberg) T303, A69]
.
2.
Arnold [2237], gedoopt voor 1542, overleden circa 1575, 7-1-1609 Elisabeth Bex weduwe Arnt de Cuyper scepene cedeert Aerden van Aelst haar actie in rente geconst. bij jonheer Henri van Brederode op goeden te heffen ter oorzake van opdracht der vs. rente verschoten uit sterfhuis wijlen Margriet dochter van Lambrecht de Hase bij Paschijne.
{Archief Mechelen, Notaris van de Venne, deel 2, 1606-1616, nr 3200, folio 5]
.
Gehuwd met Elisabeth BECX [2242], overleden op 24‑01‑1623. Elisabeth Bex weduwe Arnt De Cuyper scepene cedeert Aerden van Aalst haar actie in renten geconst. bij jonkheer Henri van Brederode op goeden tot Heffen ter oorzake van opdracht der vs. rente verschoten uit sterfhuis wijlen Magriet dochter van Lambrecht de Haese verwekt bij Paschijne.
[stadsarchief Mechelen, Notaris van de Venne, deel 2, 1606-1616, nummer 3200, folio 5]
.
3.
Gaspar [2238], gedoopt voor 1542.
4.
Elisabeth [2239], gedoopt voor 1542, overleden op 18‑04‑1594 (bron: Inscriptions funérailles et monumentale de la province d'Anvers p. 468), begraven te Mechelen, Sint-Jan.
Gehuwd met Robout van MOCKENBORG [2243], overleden voor 1594.
Uit het tweede huwelijk:
5.
Jacobus de CUPERE [661] (zie 6144).
6.
Barbara (Anna) [2240], gedoopt 1543‑1553.
Gehuwd met Jan JANSSENS [2241]. Meier van Kapellen op den Bos.
12289
Joanna BOELS [2042], [ANB, 1910, eerste deel, p.236].
 
21-01-1590 Juff. Joanna Boels weduwe Pauwels de Cuyper vanwie msr. Jacob de Cuypere verkopen Dominicus Theunsen schipper huis bij de Dele int Wittebolstraetken achter "de Sleutel" comparante woont Koestraat.
[Archief Mechelen, Notaris van de Venne, deel 1, 1597-1607, nr 249, folio 20 V°]
.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 12288).

12290
Lodewijk van der TOMMEN [655], overleden op 03‑11‑1578 (bron: [ANB, 1910, eerste deel, p.234]). Heer van Wilsele en Putte (na zijn vader), van Oplinter (na zijn oom Maarten), van Linden en Champles (na zijn jongere broer). Hierdoor had hij drie heerlijkheden met hoger juridictie: Wilsele, Linden en Oplinter. Hij was raadslid en schepen van Leuven van 1548 tot 1564. Hij maakte tesamen met zijn echtgenote zijn testament op 12 augustus 1574 voor notaris Berwouts. Hun met olieverf geschilderde portretten hingen (in 1910) in de "Salles Spoelberch-Lovenjoul" van het Heilige-Geestcollege in Leuven. [ANB, 1910, eerste deel, p.232-234]. In 1940 werden beide portretten vernietigd door de brand van de universiteitsbibiliotheek waar ze deel uitmaakten van een verzameling die er tentoongesteld werd. In maart 1944 heeft de K.U.L. hieromtrent een brief gekregen van d'Udekem de Guertechin (Archief rector van Waeyenberch, nr. 256). De brief is bewaard gebleven, de bijlagen, waaronder foto's van de portretten, echter niet.
Schepen in Leuven in 1561-1564, raedt 1548-57-59-62-65-69-70-74-76-78, deken 1549-51-60-75-77 [Geschiedenis van Leuven door Boonen].
"Op 6 maart 1564 (ARA - Leenhof van Brabant - Reg 17 - fol 183) ging de rente op de goederen van Byvoorde, van Peeter van der Thommen over naar zijn broer Lodewyk en op 11 november 1590 (ARA - Leenhof van Brabant - Reg 100 - fol 122 en volgende) erfde Jehanne van der Thommen het deel van haar overleden vader Jan.
Victor Brams, Kerkom, Velpeleven, 1989 blz 13"
[Familiegeschiedenis De Cupere door Theo Heroes uit Aarschot].
 
Op 27 september 1552 verkoopt hij de heerlijkheid Wilsele aan Karel V en op 18 september 1560 koopt hij die terug van Filips II.
[Geschiedenis van Wilsele, zijn opkomst en ontwikkeling].
Zoon van Lodewich van der TOMMEN [1019] (zie 24580) en Cornelia van WILRE [1018] (zie 24581).
Gehuwd met
12291
Maria van den DIJCKE [770], [H 155 III 7 en B IX D].
Ze kreeg van haar vader ter gelegenheid van haar huwelijk een jaarlijks pensioen van 300 gulden florijnen, overdraagbaar aan haar kinderen. [ANB, 1910, eerste deel, p.234].
Dochter van Jan van den DIJCKE [764] (zie 24582) en Joanna van der GENST [766] (zie 24583).
Gehuwd (1) met Lodewijk van der TOMMEN [655] (zie 12290).
Gehuwd (2) met Claude MASSON [944], [H 155 III 7 en B IX D 2].
Uit het eerste huwelijk:
1.
Octaaf [2039], gedoopt op 12‑01‑1562 (getuige(n): p. de hertog van Parma Alexander Farnèse, vertegenwoordigd door een edelman, en door de prelaat van Park, Karel van der Linden en door mevrouw van den Typel in naam van de hertogin van Parma) (bron: [ANB, 1910, eerste deel, p.241], brontekst: Bij deze gelegenheid kreef hij een gouden kelk ter waarde van driehonderd florijn.), overleden 1623 (bron: [ANB, 1910, eerste deel, p.242]), begraven te Leuven, Predikheren (bron: [ANB, 1910, eerste deel, p.242], brontekst: Hij werd bijgezet in de grafkelder van van den Calsteren.). Heer van Oplinter en van Ten Voorde in Lubbeek. Dit laatste leen verkocht hij aan Jeroom Wellens. Op 22 juni 1611 verkocht hij Oplinter. Hij was raadsheer van Leuven van 1590 tot 1623 en schepen van deze stad in 1615. [ANB, 1910, eerste deel, p.241-242].
Gehuwd (1) met Anna van GREVENBROECK [2047], [ANB, 1910, eerste deel, p.242].
Gehuwd (2) met Adrienne ABSOLONS [2048], [ANB, 1910, eerste deel, p.242]. Dochter van Frans ABSOLONS [2073] en Adrienne LONGIN [2074].
2.
Catharina [2045], gedoopt op 28‑04‑1564 te Leuven (Sint-Pieters) (bron: [Cuv]), overleden op 10‑12‑1629 op 65-jarige leeftijd (bron: [ANB, 1910, eerste deel, p.238], brontekst: "Onnozel" bij haar overlijden.).
Gehuwd met Jan van MASSON [2046]. Heer van Raucourt en van Chapelle. [ANB, 1910, eerste deel, p.238].
3.
Lodewijk [2036], gedoopt op 27‑01‑1569 te Leuven (Sint-Pieters) (bron: [Cuv]). Hij is vermoedelijk jong gestorven en wordt enkel vermeld in oude genealogiën. [ANB, 1910, eerste deel, p.234].
4.
Filips [2038], gedoopt op 23‑11‑1570 te Leuven (Sint-Pieters) (bron: [Cuv], aktenummer: 11819). Zijn lot is onbekend. [ANB, 1910, eerste deel, p.235].
5.
Jan [1771], gedoopt op 01‑03‑1573 te Leuven (Sint-Pieters) (bron: [Cuv], aktenummer: 11819), overleden voor 1600 (brontekst: Volgens het extract van de notariële akte van 27 maart 1599 was Jan op deze datum reeds overleden. [KBB, handschriften, fonds Hauwaert II 6455 f° 4].). Hij is vermoedelijk jong gestorven en wordt enkel vermeld in oude genealogiën. [ANB, 1910, eerste deel, p.234].
de Troostembergh vermeldt twee Jans, één als eerste en de volgende als zevende kind van Lodewijk en Maria, mogelijk gaat het om dezelfde.

6.
Adriana [2639], gedoopt op 25‑08‑1574 te Leuven (Sint-Pieters) (bron: [Cuv], aktenummer: 11819).
7.
Petrus [656], [OK].
Heer van Linden, Wilsele en Putte, raadsheer van Leuven in 1583, edelman van het huis van zijn verwante Alexander Farnèse, op 30 augustus 1583 kreeg hij van deze laatste 25 gouden filips per maand voor de diensten die hij had bewezen aan de koning van Spanje. In 1590 en 1597 was hij drossaard van de landen van Diest en van Zichem. [ANB, 1910, eerste deel, p.238].
In Histoires des environs de Bruxelles, Grimberghe et ses environs, door A. Wauters, herdruk van 1972, op pagina 164 staat volgende tekst over 't Hof van Lier, een landhuis rechtover dat van Oeyenbrugge in Grimbergen: " ... Plus tard, nous voyons messire Octavien Vandertommen, fils de Pierre, seigneur de Linden, hypothéquer le fief de Liere (19 mai 1618), qui passa ensuite à sa soeur Anne, femme de messire Jean Vanderbeecken-Pasteel, seigneur d'Op-Linter (r. du 9 janvier 1619). ..."
.
Gehuwd met Elisabeth van der HERT [658], [OK]. Dochter van Petrus van der HERT [2071] en Maria de LEEUW (Sweerts) [2072].
8.
Maria [657] (zie 6145).
9.
Louise [939], overleden op 10‑10‑1649 te Gaasbeek (bron: [ANB, 1910, eerste deel, p.237]), begraven te Brussel (Sint-Goriks), [OK] [volgens LIBER FAMILIAE MATERNAE VAN O'Kelly].
Dame van Champles na haar broer Jan. [ANB, 1910, eerste deel, p.237].

Gehuwd (1) met Thomas SPRUYT [945], gedoopt 1550 te Hoogstraten (bron: [ANB, 1910, eerste deel, p.237]), overleden op 27‑03‑1609 te Brussel (bron: [ANB, 1910, eerste deel, p.237]), begraven te Brussel (Sint-Goriks), [OK].
Heer van Zandvliet, licentiaat ès-lois, baljuw en luitenant van de lenen van het land van Gaasbeek. Rond 1600 liet hij in de omgeving van het kasteel van Gaasbeek, een met water omringde residentie bouwen, gekend als het Baljuwskasteel (bestond nog in 1910). [ANB, 1910, eerste deel, p.237].
Zoon van Willem SPRUYT [2069] en Maria GRAMMAYE [2070]. Volgens van der Taelen zijn ze getrouwd op 2 oktober 1582. Dit kan niet. Op 23 januari 1587 leefde zijn eerste echtgenote, Maria de Leeuw, nog. [ANB, 1910, eerste deel, p.237].
Gehuwd (2) met Petrus de VISSCHER [2044]. Ridder, raadsheer "de courte-robe" van de hertog van Luxemburg, raadsheer en ambassadeur van de keizers Rodolf II, Mathias, Ferdinand II en Ferdinand III, van de Spaanse koningen Filips II, Filips III en Filips IV evenals van de aartshertogen Albrecht en Isabella, tot ridder geslagen op 31 december 1627. [ANB, 1910, eerste deel, p.237]. Op 29 juli 1641 bekwamen ze van de koning de toelating om per testament over hun lenen te beschikken. Op 17 augustus 1641 stelden ze tesamen hun testament op. Louisa maakte nog alleen een testament op 12 januari 1644. [ANB, 1910, eerste deel, p.237].
10.
Anna [946], overleden op 17‑09‑1632, begraven te Brussel. Haar graf stond in de Sint-Niklaaskerk voor het hoofdaltaar, de grafsteen was versierd met het blazoen van haar man en haar acht kwartieren : van der Tommen, Roelandts, Wilre, Boote, van den Dycke, Boxtel, van der Ghenst, van Koeyen. [OK].
Ze maakte haar testament te Brussel op 30 oktober 1621 en een codicil in het kasteel van Ternat op 21 oktober 1627. [ANB, 1910, eerste deel, p.236].

Gehuwd voor de kerk (1) op 25‑06‑1575 te Leuven (Sint-Pieters) (getuige(n): pastoor: R. Malcote) (bron: [ANB, 1910, eerste deel, p.235]) met Bernard STREIGNAERT (Charles) [2041], overleden op 18‑09‑1607 (bron: [ANB, 1910, eerste deel, p.235], brontekst: Voor 8 oktober 1607.), begraven te Onze-Lieve-Vrouw-Waver (bron: In en om het kasteel van Huldenberg, J. Vanhoven, brontekst: Opschrift van zijn grafsteen in Huldenberg:
"(N)oble et genereux siegneur Bernart Charles en son temps S. de Hullenberghe Sinesber (Smeisberg) ..."
Deze grafsteen staat nu in de westelijke gevel langs de binnenkant van de kerk in de muur naast het portaal ingebouwd. Hij werd gevonden tijdens restauratie en herstelling in 1938 te Huldenberg onder de vloer langs de kant van het Onze-Lieve-Vrouw altaar op 30-40 cm diepte.). Licentiaat ès-lois, heer van Huldenberg, Smeyersberg, enz. [ANB, 1910, eerste deel, p.235]. Weduwnaar van Joanna Gilis. Zoon van Jan STREIGNAERT [2065] en Klara van der STOCKT [2066]. Als bruidschat had Anne goederen en een molen te Neerijse en een jaarlijkse rente van 100 gulden.
Gehuwd voor de kerk (2) op 15‑06‑1616 te Brussel (bron: [ANB, 1910, eerste deel, p.235], brontekst: Op deze datum werd het voorhuwelijkskontrakt verleden door notaris van Asbroeck, ten huize van de bruid in de Melkstraat te Brussel [ANB, 1910, eerste deel, p.235-236].) met Jean de FOURNEAU [947], []. Zoon van Karel de FOURNEAU [2067] en Maria van GHEYN [2068].
11.
Elisabeth [2037]. Religieuse in het klooster van Cabbeek bij Tienen, op 27 februari 1612 wordt zij vermeld in het testament van haar broer Octaaf. [ANB, 1910, eerste deel, p.234].
12.
Jan [2040], overleden voor 1600 (bron: [ANB, 1910, eerste deel, p.235], brontekst: Zijn leen werd na zijn overlijden, overgenomen door zijn zuster Louise op 16 november 1600. [ANB, 1910, eerste deel, p.235].). Heer van Champles op 30 mei 1587. [ANB, 1910, eerste deel, p.235].

12364
Arnold BOUSEAU (de Cérésial) [1937], [BRABANTICA VI eerste deel, p.207].
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.
Pierre [1936] (zie 6182).

Generatie XV
 
16768
Jan van HAMME (Ijsewijns) [4125], overleden voor 1454 (bron: LL in VS 1988 p.351 e.v.), zoon van Hendrik van HAMME (Ijsewijns) [4129] (zie 33536) en Katelijne van der BEKE [4130] (zie 33537).
Gehuwd met
16769
Margriet van STEENWINCKEL [4126], dochter van Jan van STEENWINCKEL [4127] (zie 33538) en Katelijne van REDINGEN [4128] (zie 33539).
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik [4110] (zie 8384).

16770
Jan DROSSATE [4112].
Gehuwd met
16771
Ida van STEENWINCKEL [4113].
Uit dit huwelijk:
1.
Margriete [4111] (zie 8385).

24576
Jan de CUYPER [1685], kort na 02-06-1536 overleden [KL]. Vermoedelijk is de moeder of de grootmoeder een Vranckx. Mogelijk is de vader Aert.
Op 26 juli 1513 koopt Gieles, zoon van Aert, blauwwever van Heist(-op-den-Berg) zich in als poorter van Mechelen.
 
In hetzelfde jaer (1527) kwam te Mechelen uit Italië, een schaerlaken-verwer, aen dewelke betaeld werd de som van 100 gouden kroonen, op voorwaerde van Jan de Cuyper, verwer te Mechelen, in zyne kunst te onderrigten. Deze betaelde een vierde deel der som en de stad, om de neering der verwery voort te zetten, belaste zich met de dry andere deelen.
[Opkomst en bloei van het Christendom in Mechelen of Merkweerdige voorvallen ..., M.C.H. Dhanis, 1857, p.351]
Dit is een overname uit "Vervolgh der Cronycke van Mechelen, Van den 4. Februarii 1512 ...", J. Jacobs, 1779.

Gehuwd met
24577
Jacomyne van SPRINGHELE [1686], overleden op 27‑05‑1545 te Mechelen (Sint-Jan) (bron: klapper, aktenummer: 48), 10 december 1529 Rommond van Springele weduwe van Jan de Cupere, gehuwd met Wouter van Royen
Grote raad Mechelen 829-68 p. 659-671 10 dec. 1529, 829-111 9 april 1530, 830-12 4juni 1530.
[ARA archief Cleerbeek (de Troostemberg) T303 A69]
.
Gehuwd (1) met Jan de CUYPER [1685] (zie 24576).
Gehuwd (2) met Wauter van ROYEN [2256].
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maarten de CUYPERE [1687], gedoopt circa 1498 te Mechelen (bron: [Arch. Antw., Dhanis 384]), overleden op 26‑07‑1572 (bron: [Hist.Env.Bxl, X A, p.109]), begraven 1572 te Vorst. In de kerk (de tekst is niet duidelijk of het de eingenlijk kerk is of de "binne kerke" van het klooster) onder de kloktoren. In 1590 liet zijn opvolgen hem ontgraven en overbrengen naar Crespin. [Histoires des Environs de Bruxelles, livre dixième A, p. 109]. Doctor in de theologie, prior van het Godshuis van de Onze Lieve Vrouw broeders in Mechelen ['t Zwaantje 1961]
de Cuperus, bisschop van Calcedonië, wijbisschop van Kamerrijk en pastoor van Crespin [Histoires des Environs de Bruxelles, livre dixième A, p 109].
Martinus Cuperus. Merten de Cuyper, of gelatijniseerd Martinus Cuperus, werd, naar de getuigenis van Pieter Cautereel, te Heist, in het Hof van Riemen geboren rond 1498. Martinus Cuperus, van het order der Lieve-Vrouw Broeders, doctor in de H. Godsgeleerdheid, bij de hoogeschool van Leuven uitgeroepen, in 1534, werd opvolgens prior te Antwerpen, te Mechelen, provinciaal der Nederlanden, bisschop van Calcedoniën, suffragaan van Kamerijk en abt van St. Crispin, van het order der Benedictijnen. Hij was zoon van Joannes de Cupere, heer van Riemen, onder Heist, en van Jacoba van Springele.
Piron, noemt drij latijnsche werken die door Martinus Cuperus geschreven werden en waarvan er twee, zoo het schijnt, nu verloren zijn. Hij is gestorven in de abdij van Vorst, bij Brussel, op 28 Juli 1572.
Men leest in de Chronycke van Azevedo, "Martinus de Cuypere, bisschop van Calcedoniën ende abt van St. Crispin, tusschen Valencijn ende Bergen in Henegouw, uyt welcke abdij desen gevlucht sijnde, ter oorsaecke van de Troubelen der Geusen ende Hueguenotten, die alsdan de geseyde twee steden ingenomen hadden, is in de abdye van Vorst bij Brussel gekomen, alwaer hij beleefdelijk ontvangen synde is gestorven den 28 Julius in de slaepplaetse van de Gastcamer, wiens uytvaert den geseyden suffragaen van Mechelen met bisschoppelycke cemonien oock selve gecelebreert heeft, alsoo men bevindt in de register der overledene der parochie kercke van Vorst, door den pastoor van dien tyde geschreven, die daer onder andere bygevoeght heeft seer eenvoudelyck in de latynsche taal het volgende:
"Van welckers lyckdienste ick subdiaken ende confessor diaken zijn geweest, voor welcker dienst ick niet onvangen hebbe, nochte den coster, noch de capellaan, noch de kercke, ende hij is begraven in de choor van de nonnen, omtrent de zeelen van de clocken, sluytende de rechte syde van de Abdisse de Likercke. Voor mynen loon heb ick maer ses stuyvers gehad, ick soude meer van eenen armen gehadt hebben".
Zijne gebeenten werden ten jare 1590 vervoerd naar de Abdij van St. Crispijn.
[Geschiedenis van Heist-op-den-Berg, Liekens, p. 273-274]
Monik Onze Lieve Vrouw Broeders, professor 15 juni 1520, doctor Theologie Leuven 1534, 15 november 1542 suffragaan van Kamerrijk en Calcedonië, 1549 pastoor van Crespin.
[Arch. Antw., Dhanis 384]
Maarten volgde humaniora in ht Sint-Gorikshuis te Mechelen, later werd dit het aartsbisschoppelijk college. Hierna trad hij in bij de karmelieten te Mechelen en legde zijn geloftes af op 15 juni 1520. Na er filosofie gestudeerd te hebben, werd hij naar Leuven gestuurd om er theologie te studeren in het college van zijn orde. In 1529 behaalde hij er de graad van bachelor. In februari 1530 werd hij de zesde prior van het klooster van Antwerpen. In 1532 werd hij prior in Mechelen tot 1540, dan werd hij door het kappittel in Keulen verkozen tot provinciaal van Neder-Germanië. In 1533 werd hij licenciaat in Leuven en op 25 augustus van het volgende jaar werd hij doctor in de theologie. De bisschop van Kaperijk koos hem tot suffragaan en op 14 november 1541 werd hij tot bisschop van Calcedonië gewijd. Rond 1549 bekomt hij de abdij van Crispin van de orde van de heilige Benedictus en betaalde hij de schulden van dit huis. In 1550 en 1556 nam hij deel aan de synodes van Kamerijk.
Zijn zinspreuk was "Tempora tempore tempera" (de tijd matigt de tijd).
[naar Mémoires pour servir à l'Histoire littéraire des dixt-sept provinces des Pays-Bas, de la principauté de Liège, et de quelques contrées voisines. Tome second, door H. Paquot uitgegeven door 'de l'Imprimerie académique', Leuven, 1768]
.
2.
Pauwels de CUYPERE [1454] (zie 12288).
3.
Cornelia de CUYPERE [1688]. Kloosterzuster in het godshuis van Bethaniën in Mechelen ['t Zwaantje 1961].
4.
Margrieten de CUYPERE [1689].
Gehuwd met Claes LAPPOSTOLE [1690].

24580
Lodewich van der TOMMEN [1019], overleden op 06‑10‑1556. In Everaers deel I (stadsarchief Leuven) zijn er twee vermeldingen van de grafsteen van Lodewick het eerste onder het nummer 363 en het tweede onder het nummer 367.
(363) Notre Dame Dominicains "Hier onder den sarck van heer Jan van Calsteren riddere, heere van Linden liggen begraeven die edele Heere Lodewyck van der Tommen Heere van Wilsele, Put, en Linden voorschreven, sterft anno (1556) CIDV'LVI den 6 octobris. Ende zyne huysvrouwe Cornelia van wilre (dochter van Martens) riddere beyde de orders, heere van Oplinter en de Champels, sy sterft anno CIDVLIX (1559) den 12 november Bidt voor de Sielen". (Van der Tommen (à Tumbx - Tommaus) originaire de Bruxelles, s'est allié aux Van Calstren au 15e ciècle ses descendants ont remplis des fontions communales jusqu'en 1659).
(367) Notre Dame Dominicains "Hier voor in hunnen kelder rusten Heer Jan van Calster, Riddere, heer van Linden, capiteyn van Lovene, die sterft den 29 october 1399. En vrouwe Margrita Clutings, vrouwe van Evre, syne eerste vrouwe, die sterft den 18 mei 1391 En vrouwe Maria van Berghen zyne 2de vrouwe, die sterft den 5 meert 1407 en die edele heer Lodewich van der Tommen, heer van Wilsel, Put en Linden, die sterft de 6 okt. 1556 en syns huysvrouw Cornelia van Wilre dochter van H mertens ridder van Bey d'orden, heer van Oplinter en Champel sterft 12 november 1559 Welcke gefondeert hebben een daegelycksch misse, ten thien uren Bidt voor de ziele, Dit hebben in 't kort vernieuwt door Norbert Joseph Benoit de Crabbe heer van Oplinter en de vrouwe Hendrina Isabella Josephina De Crabbe in 't jaer 1764". Hierna is het schild van van der Tommen - van Wilre afgebeeld: "d'or au lion de gueles, armé et lampasé d'azur, naissant d'une face d'azur, frettée d'argent".
Begraven te Leuven, O.L.V. ter Predikheren (bron: [ANB 1911, eerste deel, p.310], brontekst: Ze hebben in deze kerk een altaar opgericht versierd met een triptiek die hun twee wapenschilde toonde. [ANB 1911, eerste deel, p.310].). Heer van Linden, van Wilsele en van Putte, verwerft op 27 september 1552 de hogere juridictie van Linden. Hij was drie keer raadslid van Leuven en schepen tussen 1537 en 1556. [ANB, 1910, eerste deel, p.231].
Was schepen in Leuven in 1540-44, raedsheer 1537-39-41-43-45-47-50-52-54-56, was deken in 1542-46-48-53-55 [Geschiedenis van Leuven door Boonen]
"Op 25 juni 1517 kwam Peeter van der Thommen, na de dood van zijn moeder, Marie Roelants, in het bezit van haar deel van de erfelijke rente van 32 1/2 mudden rogge.
Volgens een verklaring, opgesteld op 25 september 1521 (ARA - Leenhof van Brabant - Verklaringen - nr 3401) hield Peeter van der Thommen die rente in haar geheel.
Op 13/14 maart 1528 (ARA - Leenhof van Brabant - Reg 17 - fol 183 en Reg 99 fol 66) kreeg Lodewyck van der Thommen het genot van die erfpacht.
Victor Brams, Kerkom, Velpeleven, 1986, nr 3 blz 91"
[Familiegeschiedenis De Cupere door Theo Heroes uit Aarschot].
Zoon van Goswin van der TOMMEN [1432] (zie 49160) en Marie ROELANDTS [1433] (zie 49161).
Gehuwd (bron: [ANB 1911, eerste deel, p.309], brontekst: Gehuwd voor 10 december 1545. [ANB 1911, eerste deel, p.309].) met
24581
Cornelia van WILRE [1018], overleden op 12‑11‑1559, begraven te Leuven, O.L.V. ter Predikheren, dochter van Martens van WILRE [1017] (zie 49162) en Margareta BOOTE [1431] (zie 49163).
Uit dit huwelijk:
1.
Lodewijk [655] (zie 12290).
2.
Peeter [1770], overleden 1563 (bron: [ANB, 1910, eerste deel, p.232]), "maître ès-arts", heer van Linden (na zijn vader), en Champels (na zijn oom Maarten), raadsheer van Leuven. [ANB, 1910, eerste deel, p.232].
Raedt van Leuven 1549 [Geschiedenis van Leuven door Boonen].
"Op 19 november 1546 (ARA - Leenhof van Brabant - Reg 99 - fol 66) kwam meester Peeter van der Thommen na de dood van zijn vader Lodewyck, in het bezit van de erfrente van 32 mudden en 4 halsteren rogge.
Victor Brams, Kerkom, Velpeleven, 1986 blz 92
 
Op 30 november 1556 (ARA - Leenhof van Brabant - Reg 17 - fol 183) erfde Peeter van der Thommen de erfrente van 32 mudden en 4 halsteren rogge die zijn vader Lodewyk van der Thommen reeds hield sedert 14 maart 1528. Zijn broer Jan kreeg een deel hiervan, namelijk 8 mudden en 4 halsteren
Victor Brams, Kerkom, Velpeleven, 1989, blz 12"
(uit Famileigeschidenis De Cupere door Theo Heroes uit Aarschot).


24582
Jan van den DIJCKE [764], gedoopt voor 1510, overleden op 01‑09‑1572 te Brussel (bron: Receuil d'Epitaphes et d'Inscriptions des Eglises et autres biens des Pays-Bas door FCG compte de Cuypers de Rymenam tome III, brontekst: "Hier lect begraven Jan van den Dijcke in Sijnen tijt Raedt en Mr. Ordinaris van Sijne Ma. Rekencamere in Brabant, Heere van Santvliet die sterft de 1en dach septem: 1572 en Joe. Anna van Grevenbroeck sijne Huysvwe. sterft den 24 Julius anno 1577" in de Onze-Lieve-Vrouwkerk aan de zavel te Brussel.). Tesamen met zijn derde vrouw begraven : "Ils gisent en l'église du Sablon à Bruxelles sous une pièrre scultée à leurs armes, placée devant la chaire de vérité et ornée d'une inscription". [H 155 III]. Begraven te Zavelkerk. Heer van Santvliet en Veersdyck in 1563, vicevoorzitter en oudste raaadsheer en meester van de rekenkamer van Brussel in 1543. Was "procureur-fiscal" in 1527. Zoon van Guilliam van DIJCKE [762] (zie 49164) en Marguerite de MEEREM [763] (zie 49165).
Gehuwd voor de kerk (1) op 13‑10‑1525 met Joanna van der GENST [766] (zie 24583).
Gehuwd voor de kerk (2) 1545 met Cecilia de QUESNOYT [774], [B XI en H 155 III]. Enige dochter en universeel erfgenaam van Hélène Denys weduwe van Jean de Quesnoit (1545). Geen nakomelingen in dit huwelijk.
Gehuwd voor de kerk (3) 1564 met Anna van CREVENBROECK [775], gedoopt voor 1564, overleden op 24‑01‑1577, begraven te Brussek, Zavelkerk (bron: Notice), [B XI en H 155 III]. Geen nakomelingen in dit huwelijk.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Agnes [772], geboren circa 1528, gedoopt circa 1528. In 1541 was ze 13 jaar. [H 155 III 9]. Kloosterlinge in de abdij van Rosendaal.
2.
Guilliam [767], [H 155 III 4]. Heer van Zandvliet.
Gehuwd voor de kerk op 18‑10‑1569 met Maria van MEGEM [776], overleden op 09‑03‑1592 te Brussel. Uit "Liber Familiae" folio 441 van Hauwaert : "Jouff : Marie de Megem, obiit 9 martij 1592, ligt en l'église de la Chapelle Bruxelles ...". Begraven te Brussel. Begraven in de Kapellekerk. [H 155 III 4]. In 1592 was zij weduwe en hertrouwde met Jonker Jean van Onshem. Dochter van Joan van MEGEM [640] en Catharina CRABBE [641].
3.
Frans [768], [H 155 III 5]. Zonder nakomelingen.
4.
Adriana [769], [H 155 III 6 en B XI C].
Gehuwd (1) met Jan van CREVENBROECK [789], [H 155 III 6 en B XI C]. Ridder, heer van Mierle.
Gehuwd (2) met Frans NOYELLES [941], [H 155 III 6 en B XI C]. Schildknaap, heer van Courtaubois, goeverneur en groot-baljuw van de stad Lens in 1578.
5.
Maria [770] (zie 12291).
6.
Gouda [771], overleden op 28‑06‑1602, [H 155 III 8 en B XI E]. Kloosterzuster in Hertoginnedal, Margareta van Oostenrijk stichte ter hare gunste een lijfrente van 300 gulden. De portretten van Margaretha en van haar vader (keizer Karel) stonden tentoon gesteld in de kerk van Oudergem. Als dank droeg ze als kloosterlinge de naam Marguerite.
7.
Jan [793], [H 155 III 1]. Niet gehuwd, baljuw van Huverhuus in 1582 (pag. 317 Annales).
8.
Thomas [794], [H 155 III 2].
Gehuwd met Jacomijne STOCKVISCH [642], [H 155 III 2].
9.
Laurens [795], [H 155 III 3]. Niet gehuwd.
24583
Joanna van der GENST [766], gedoopt ca 1505 te Nukerke (bron: Leti Gregorio, Vita del l'invittissima imperadore Carlos V austriaco, Amsterdam 1700, p. 401, brontekst: haar ouders stierven in 1510, toen ze vijf jaar was.). Vermits haar ouders in Nukerke verbleven is het hoogstwaarschijnlijk dat ze daar geboren en gedoopt is. Overleden op 15‑12‑1541. De meest authentieke bron is "De Bello Belgico" geschreven in het Latijn door de Romeinse jezuiet Famiano Strada (1572-1649). Dit werk werd in vele talen vertaald. Zo werd dit onder andere in het Nederlands "Der Nederlandtsche Oorloge", in het Frans "Histoire de la guerre de Flandre", in het Engels "The Hystory of the Low-Countrey Warres". Volgens Wikipedia werd dit werk geschreven met de hulp Alexander Farnèse, zoon van Margareta van Parma. Hier kan wel aan getwijfeld worden, daar Alexander Fanèse stierf in 1592 toen Strda 20 jaar was. Dit sluit natuurlijk niet uit dat hij kon putten uit de documenten van Farnèse en de orale geschiedenis.
Een tweede bron is "Vita del l'invittissima imperadore Carlos V austriaco" geschreven in het Italiaans door Gregorio Leti (1630-1701). Ook dit werk werd in vele talen vertaald: onder andere in het Nederlands "Het leven van Keizer Karel den Vijfden", in het Frans: "La vie de l"Empereur Charles.
Beiden vertellen een min of meer gelijklopend verhaal over de manier waarop Karel V Jeanne van der Genst ontmoet. Bij Strada is het door list en bedrog dat Jeanne van der Genst in de kamer van Karel gebracht werd. Bij Leti zijn het haar stiefouders die uit persoonlijk en familiebelang Jeanne aanzetten om de maitresse te worden van de keizer.
 
De historicus Johan Vandeghinste verwijst naar twee brieven van de Lalaing. Als bron geeft hij de Colleccion de documentas ineditos para la historica de España. Madrid (Sp.) - Dos cartas a Carlos V de Carlos de Lalaing. Univ. Bib. Salamanca (Sp.). Bij contact met deze historicus heeft die me gemeld dat hij die informatie gekregen heeft van een Spaanse professor wiens naam hij vergeten was en die inmiddels overleden zou zijn.
Na consultatie van deze verzameling in de bibliotheek van de K.U.L. heb ik geen spoor gevonden van deze twee brieven. Er bestaat ook een recenter werk met de naam Nueva Colleccion de documentas ineditos para la historica de España. Dit werk heb ik nog niet kunnen consulteren.
Dochter van Gilles van der GENST [643] (zie 49166) en Joanna van COYE [644] (zie 49167).
Gehuwd voor de kerk (1) op 13‑10‑1525 met Jan van den DIJCKE [764] (zie 24582).
Buiten echtelijke relatie (2) met Karel van HABSBURG [2139], geboren op 24‑02‑1500 te Gent, overleden op 21‑09‑1558 te San Yuste (Spanje) op 58-jarige leeftijd. Keizer Karel V. Zoon van Filips van BOERGONDIë (de Schone) [2167] en Johanna van ARAGON (de Waanzinnige) [2168].
Uit het eerste huwelijk: 9 kinderen (zie onder 24582).
Uit de tweede relatie:
10.
Margaretha van OOSTENRIJK [2140], geboren op 12‑08‑1522 te Oudenaarde (bron: datum: eigen schatting, plaats algemeen verondersteld). Haar juiste geboortedatum is niet gekend. Op Wikipedia kunnen twee data gevonden worden. Onder het lemma Margaretha van Parma is dat 26 december 1522 en onder het lemma Johanna van der Gheynst is dat 5 juli 1522.
De eerste datum houd geen rekening met de periode dat Karel V Joanna 'gekend' heeft. Volgen het dagboek van Karel V is dat van 27 oktober tot 12 december 1521 [Diario del emperador Carlos V : itinerarios, permanencias, despachos, sucesos y efemérides relevantes de su vida,1992 Vicente de Cadenas y Vicent].
Tussen bevruchting en geboorte liggen ongeveer 266 dagen [https://www.kindengezin.be/toepassingen/berekening-bevallingsdatum.jsp].
Dat geeft een vroegste gemiddelde bevallingsdatum van 20 juli 1522 en een laatste gemiddelde bevallingsdatum van 4 september 1522. Het gemiddelde van beide data is 12 augustus 1522.
Er is evenmin zekerheid over de geboorteplaats.
Overleden op 18‑01‑1586 te Ortano op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 13-jarige leeftijd op 29‑02‑1536 te Napels met Alexander de MEDICI [2141].
Gehuwd voor de kerk (2) op 16-jarige leeftijd op 04‑11‑1538 te Rome met Ottavio FARNèSE Hertog van Parma en Piacenza [2142].

Generatie XVI
 
33536
Hendrik van HAMME (Ijsewijns) [4129], zoon van Godevaert van HAMME [4132] (zie 67072) en Katelijne IJSELWIJNS [4133] (zie 67073).
Gehuwd met
33537
Katelijne van der BEKE [4130], dochter van Gillis van der BEKE [4131] (zie 67074) en Katelijne van der EYCKEN [5137] (zie 67075).
Uit dit huwelijk:
1.
Jan (Ijsewijns) [4125] (zie 16768).
2.
Margriet [5246].
Gehuwd met Jacob de COSTER [5247].
3.
Almaric [5248], priester.
4.
Willem [5249].

33538
Jan van STEENWINCKEL [4127].
Gehuwd voor de kerk met
33539
Katelijne van REDINGEN [4128].
Uit dit huwelijk:
1.
Margriet [4126] (zie 16769).

49160
Goswin van der TOMMEN [1432], schout van Diest, overleden voor 1518 (bron: [ANB, 1910, eerste deel, p.227], brontekst: Hij leefde niet meer op 24 juli 1518.), "Vandertommen de Bruxelles, s'allia de bonne heure à notre famille patricienne de van den Calstre. Golain, fils de Guillaume et d'Elisabeth Kepremans, épousa (1480) Marie Roelants, fille d'Edmond et de Mathilde van den Calstre. - Jean bourgemestre 1542 - Louis + 1556 et son épouse Cornélia van Wilre + 1459, enterrés aux Dominicains - Pierre, conseiller 1549 - Pierre, bailli de Diest 1590. [KBB, handschriften II 5201, p. 441].
Drossaard van graaf Jan van Nassau en zijn baronie te Diest. [ANB, 1910, eerste deel, p.225].
Zoon van Willem van der TOMMEN [1811] (zie 98320) en Elisabeth KERREMANS [1812] (zie 98321).
Gehuwd voor de kerk 1480 (bron: KBB, handschriften, II 5201, p. 441) met
49161
Marie ROELANDTS [1433], overleden voor 1517. Dame van Linden en van Terheyden onder Rotselaar. Nicht van Lodewijk Roelants, kanselier van Brabant, heer van Wilsele en van Putte onder Wilsele, echtgenoot zonder erfgenamen van Catharina uten Lieminghe. Maria bracht het leengoed van Terheyden in als bruidschat. Het kasteel hiervan had een prachtige schuiltoren en was omringd met water. Het bestond nog in 1910. [ANB, 1910, eerste deel, p.226].
"Lodewyk Roelants, die op 7 oktober 1495 de erfelijke rente van 32 1/2 mudden rogge gedeeld had met Marie, de dochter van zijn overleden broer Edmont Roelants, schepen van Leuven, en Mathilde van Calsteren, verklaarde op 7 augustus 1496 (Rijksarchief - Leenhof van Brabant - Reg. 16 en Verklaringen - nr 2245) 16 mudden en 2 halsteren rogge erfelijk te bezitten op de goederen van Bijvoorde. Marie Roelants huwde Colyn of Goswin van der Thommen die op 3 maart 1469 schout was van Diest. Zij hadden 7 kinderen. Goswin stierf voor 1518 (Oost-Brabant - 1983 XX, 2 p. 87 en 88)
Victor Brams, Kerkom, Velpeleven, 1986 nr 3 blz 89"
[uit Familiegeschiedenis De Cupere door Theo Heroes uit Aarschot].
Dochter van Edmond ROELANTS [1563] (zie 98322) en Mathilde van den CALSTEREN [1562] (zie 98323).
Uit dit huwelijk:
1.
Lodewich [1019] (zie 24580).
2.
Peeter [1769], overleden voor 1536 (bron: [ANB, 1910, eerste deel, p.227], brontekst: Hij overleed voor 11 april 1536.). Hij was op 21 juli 1518 tesamen met zijn broer Antoon voogd over zijn jongere broers Lodewijk, Nicolaas en Jan. [ANB, 1910, eerste deel, p.227].
3.
Antoon [2028]. In 1532 werd hij raadsheer van Leuven benoemd, hij wijgerde echter deze functie. Te samen met zijn echtgenote gaf hij op 5 januari 1539 een glasraam met hun wapens aan de Predikheren te Leuven. Hij bezat het hof te Lier. [ANB, 1910, eerste deel, p.227].
Hij staat ingeschreven in de de lijst van de Petersmannen op 1 februari 1532 [Geschiedenis van Leuven door Boonen, uitgave door ED. van Even 1880, p. 317].

Gehuwd met Elisabeth van GALEN [2029], dochter van Petrus van GALEN [2056] en Adrienne ROELOFS [2057].
4.
Jan [2030]. Ridder, heer van Terheyden, patriciër van Leuven, dertien keer raadsheer, tien keer schepen tussen 1532 en 1561, burgemeester van deze stad in 1542, 1549, 1553, 1555. Hij werd door keizer Karel persoonlijk tot ridder geslagen. Op 2 augustus 1542 nam hij als burgemeester deel van de afgevaardigden die onderhandelden met Maarten van Rossem, die zijn kamp geslagen had voor Leuven. In 1551 was hij afgevaardigd voor de troonsafstand van Karel V. [ANB, 1910, eerste deel, p.227-228].
Hij was vijf keer deken tussen 1539 en 1562.

Gehuwd (1) met Anna van UDEKEM [2031], dochter van Nicolaas van UDEKEM [2058] en Kathalijne LIEFKENRODE [2059].
Gehuwd (2) met Maria ELLENS [2032], dochter van Corneel ELLENS [2060] en Barbara van KEVERSTRAETEN [2061].
5.
Margareta [2033]. Kloosterzuster in de abdij van Maagdendaal in Oplinter en priores op 10 maart 1554. [ANB, 1910, eerste deel, p.230].
6.
Wilhelmina [2034], begraven te Linden (bron: [ANB, 1910, eerste deel, p.230]). Jong gestorven. [ANB, 1910, eerste deel, p.230].
7.
Klaas [2188], overleden op 26‑11‑1513 (bron: [Geschiedenis van Wilsele, zijn opkomst en ontwikkeling]), [ANB, 1910, eerste deel, p. 227].

49162
Martens van WILRE [1017], overleden op 22‑02‑1490 (bron: [ANB 1911, eerste deel, p.307-308], brontekst: Deze overlijdensdatum stemt niet overeen met een andere tekst in één van de boeken van Hauwaert, waar Maarten overleden is vóór 23 maart 1489: "Joahan le Truÿsard le 29 ________ jour 23 mars l'an 1489 pour et au nom de Dame Marguerit de Boote par le trépas de feu Messire Martin de Wolre son mari ...". [KBB, handschriften, II 6456, p. 312].), begraven te Sint-Germaan, Tienen (bron: [ANB 1911, eerste deel, p.307-308], brontekst: In 1911 bestond de grafsteen in de kerk nog. De zeer versleten tekst luidde:
"Hic jacent sepulti nobilis vir dominus Martinus de Wilder miles Yherosolimitanus, cques armatus, dominus de Lintris super[iori, villicus T]hensis, qui obiit 1490, 22 februarii, et domina Margareta Boets uxor ejus, qui obiit anno domini 1491, 2 junii die."
De tekst tussen haakjes was in 1911 verdwenen. Ook stonden de wapenschilden op de vier hoeken: "Wilre, Huerne, Boot, van den Hove". In 1911 werd nog steeds een jaargetij gehouden op de dag van zijn overlijden.
[ANB 1911, eerste deel, p.307-308].). Ridder van "Bey d'orden", heer van Oplinter en Champel. Tot ridder geslagen en ridder van Jeruzalem, heer van Champels, van Villiers, van Oplinter. Schepen van Tienen in 1461, burgemeester van die stad van 1466 tot 1468 en van 1474 tot 1488. In dat laatste jaar werd hij door Maximiliaan uit zijn ambt ontzet omdat hij de Tienenaren geleid had onder de dienst van Filips van Cleef tijdens diens revolte. Hij blijft echter zijn functie uitoefenen en de militie van Tienen leiden totdat de stad ingenomen wordt door Albrecht van Saxen, op 30 juni 1489 (in ANB staat hier 1389). Voordien had hij Karel de Zwijger, Margareta van Boergondië en Maximiliaan trouw gediend tijdens verschillende veldtochten tegen Frankrijk en het land van Luik. Maximiliaan was zelfs peter van één van zijn kinderen, aan dewelke hij vier zilveren marken gaf.
In 1487 verwerft Maartens de heerlijkheid hoge juridictie van Oplinter, genoemd Oplinter-Heverlee, de belangrijkste van de twee leenhoven die ten alle tijden dit dorp domineerden. Dit gaf het recht van patronering van de kerk en benoeming van de pastoor, een kapelaan, een koster, de burgemeester en drie schepenen.
[ANB 1911, eerste deel, p.306-307].
 
Hij leverde paarden voor de aanval op de bisschop van Luik na de dood van Maria van Boergondië in 1482 (40 paarden, 100 pietons, 100 voet). Hij was meier van Tienen in 1482 [Geschiedenis van Leuven door Boonen, uitgave door Ed. van Even 1880].
Zoon van Hendrik van WILRE [1988] (zie 98324) en Catharina van HUERNE [1995] (zie 98325).
Gehuwd (1) met Margareta BOOTE [1431] (zie 49163).
Gehuwd (2) met Catharina t'SERRAERTS [1997]. Zij leefde in Tienen in 1450, 1452 en 1453. [ANB 1911, eerste deel, p.308]. Dochter van Jan t'SERRAERTS [2083].
Gehuwd (3) met Joanna van HOUTHEM [1998], dochter van Jan van HOUTHEM [2084] en Kathelijne van RAETSHOVEN (RACOUR) [2085].
Uit het eerste huwelijk:
1.
Cornelia [1018] (zie 24581).
2.
Maarten [2006], overleden op 13‑12‑1558 te Zoutleeuw. Testament van jonker Maarten van Wilre, van Zoutleeuw, heer van Oplinter, en zijn echtgenote jouffrouwe Maria Pijlepeert.
"10 december 1545.
 
In den naemen Ons Heeren Amen. Bij desen teghenwoirdighen openbaeren instrumente zij condt ende kenlijck enen ijegelijcken die dit sullen sien oft hoiren lesen, dat in den jaeren der saliger geboirten desselffs Ons Heeren duijsent vijffhondert vijff ende viertich, der derden indictien, op den thiensten dach der maendt van December, tusschen den thien ende elff uren voer middach, des pausdoms ons alder heijlichste vaders in Gode ende heeren, heere Pauwels doer die godlijcke voirsienichheijt des derden pauws van dijen naeme, in den twelffsten jaere, soe is in der tegenwoirdichheijt ende presentien mijns gemeijns ende openbaers notaris ende der getuijghen hier onder gescreven daer toe geroepen ende sonderlinghen gebeden, personeelijck gecompareert ende verschenen die edele, wijse ende voirsienighe persoen, Jonker Merten van Wilre, wettich soen van wijlen heeren Merten van Wilre, riddere, saliger gedachten, heere van Oplinter, etc., ingesetene der stadt van Leeuwe des bisdoms Luydick, met goeden verstandt ende memorien, ende alle sijne inwendighe ende vuijtwendighe sinnen doer Gods gratien wel ende volcomelijck machtich wesende, ende opelijcke bleeck, al was hij met wat zieckheden des lichaams bevanghen; dewelcke aenmerckende ende overdinckende die broescheijt ende haestighe verganckelijckheijt der menschelijcker natueren ende dat egheen dinck op der erden der mensche soe seker es als die doot, noch gheen dinck soe onseker es als den tijd ende ure des doots, willende daeromme ende begherende de selve doot die nijemants en spaert te prevenieren ende te voercomene, op dat hij van deser weerelt ongetesteert nijet en scheijde, ende te doene nae den raidt des heylighen propheets Isaije seggende : disponeert uwen huijse, want ghij moet sterven; ende oijck Ons Heeren Jhesu Christi sprekende: wees bereet, want ghij en weet nijet den dach noch die ure; soe heeft die voors. Joncker Merten van allen sijnen tijttelijcken goeden hem van den almogenden Heere op deser werelt verleent gemaect, geordineert ende gedisposeert zijn testament ende vuijtersten wille in alle formen, rechte end manieren, soe hij alderbest heeft geconnen ende gemoghen, ende gelijck hier nae es volgende : Wederroepende en revocerende ierst alle sijne andere testamenten, codicillen ende vuijterste willen bij hem alleen, oft met Jouffrouwe Marien Pijlepert, sijnder tegenwoordiger wettiger huysvrouwen, tsamen oft anderssints ende gecondeert voer wetten, notaris ende getuijgen, oft bij eenighe andere manieren, de selve casserende, annichilerende ende te nijente doende mits desen, willende ende begherende dat dese sijne tegenwordige ordinantie ende dispositie sal van machte ende van weeren sijn ende gehouden ende onderhouden wordden, ende huere volcomen ende behoirlijck effect sorteren bij manieren van testamente, codicillen, vuijtersten wille, oft anderssints, alsoe dat alderbest nae den goederthieren geestelijcken rechten mach wesen, nijettegenstaende oft eenige solemniteijten oft pointen in testamenten na denwerkijcken gescreven rechten nootelijck oft behoirlijck te geschiedene, hier inne achtergelaten waeren ende nijet geobserveert. Ende in den iersten heeft die voorgenoempt testamentmaker zijn arme ziele wanneer die vuijt zijnen lichaeme sal scheijden, bevolen ende beveelt der barmherticheden Gods ende Marien der moeder der genaden, ende allen den lieven hemelschen geselscape ende zijnen dooden lichaeme der heyliger gewijde erden; latende ende legaterende der eerwerdiger fabrijcke van Sinte Lambrechts kerke tot Luydick twintig stuvers eens voer sijn blint onrechtverdich goet, of hij eenigh hadde daervan hij nijet en wiste, nae sijnder afflijvicheijt te gevene. Item, vuijt crachte van zekere opene briefven van octroye den testamentmakere voirs. verleent van onsen genadigen heere den Keyzer als hertoghe van Brabant, wesende van den datum duijsent vijff hondert ende achthiene, den vierentwintichsten dach in Julio, om te mogen disponeren van zijne leengoederen; soe heeft de selve testamentmakere voirs. gemaeckt, gelaten ende gelegateert, laet, maect ende legateert midts desen Jouffvrouwen Marien Pijlepert, zijnder tegenwoordiger wettiger huijsvrouwen voirgenoemt, alle sijne erffgoeden ende stockgoedern het zij leengoeden, tchijssgoeden, eijgengoeden, ende andere van wat natueren de selve goeden [wesen] mochen, ende tot wat plaetsen zij gelegen zijn, die welcke hem nae doot van zijne ouderssaliger gedachten aengestorven sijn, ende die hij tot noch toe beseten, gebruijct ende gepossideert heeft; ende oijck besundert ende specialijck die heerlijckheijt van Oplinter met allen den hergeweijde rechten, emolumenten ende profijten, metten leenhove, tcijnshove, huijse, hove ende bogaerden, met oijck der collatien van der kercken van Oplinter voirs., ende van den beneficien ende officien in der selver kercken ende alle ander, gelijck die voirs. testateur die heeft gebruijct, beseten ende gepossideert, vel quasi, welcke voirs. heerlijckheijt hij testateur houwende es te leene van onsen genadigen heere den Keijser als hertoghe van Brabant; om alle de selve goeden voirs. al tsamen te hebben, te heffene, te treckene, te bezittene ende te gebruijckenen soo lange als de selve voirs. Jouffvrouwe Marie zijn huijsvrouwe leven sal.
Item, aengesien dat die voirg. testateur in zijnen houwelijken state met zijnder huijsvrouwen voirg. gequeten, geredimeert ende affgeleet hebben zekere lasten op die heerlicheijt van Oplinter voirs. gestaen hebbende, gedragende omtrent wijffentseventich karolus guldens, erffelijck, ende noch gequeten ende afgeleet heeft als voere tweentwintich Karolus guld. erffelijc op sijnen goeden van Nerijs, soe geeft ende laet hij testateur voirs. Jouffvrouwen Marien Pijlipert, sijnder huysvrouwen voirs., speciale ende volcomen macht als dat zij op die heerlicheijt van Oplinther voirs. zal mogen vercoopen, verzetten, vertestamenteren oft anderssins belasten totter voirs. summen toe van vijffentseventich Karolus guldens erffelijker rente, staende altijt te quijtene en te lossene metten penninck achthiene. Ende insgelijcx oijck dat zij op die goeden van Nerijs sal mogen vercoopen oft belasten bij testamente off anderssins, metter summen van tweentwintich Karolus guldens erffelijcker rente staende, oijck te quitenen ende te lossenen als voere. Item noch heeft die voerg. testateur gewilt ende geconsenteert ende geeft volcomen macht ende autoriteijt midts desen der voirg. zijnder huijsvrouwen, dat zij sal mogen afhouden oft doen afhouden die opgaende eijcken staende op die goeden van den testateur voirs. tot wat plaetsen die gelegen zijn soe veele als die voirs. Jouffvrouwen Marie gelieven sal, ende daer mede doen haeren vrijen ende eijgene wille, sonder ijemants weder seggen. Item voirts meer laet, maect ende legateert die voirg. testateur der selver Jouffvrouwen Marien, sijner huijsvrouwen, allen die anndere vercregenen goeden, erffven ende renten die zij tsamen gecocht, gequeten ende vercregen hebben, ende alnoch tsamen coopen, quijten ende vercrijgen sullen mogen hoedanich die zijn oft sullen magen wesen, om daermede altijt haeren vrijen ende eijgenen wille te doene, die te vecoopene, te gevene, te transporterene, te latenen bij testamente oft anderssins aen gheven, daer ende alzoe haer dat sal gelieven sonder ijemants wederseggen oft contradictie. Item de voirs. testamentmakere laet, maect ende legateert nae der afflijvicheyt sijnder huysvrouwen voirs. Jouffvrouwe Margrieten van Wilre, zynder oudster suster, dese naevolgende goeden, te weetene eene tchijnshoff gelegen tot Buedingen, den welcken hij testateur ten leene houdende es van mijn heere van Coelhem alias van Duras; noch elff Karolus guldene erffelijck, die hij testateur voirs. heeft jaerlijcx gellende, staende op de goeden van den Vinne, gelegen tot Neerlinther: noch sess Karolus guldens erffelijck die hij testateur heeft gellende jaerlijcx op zeker goeden toebehoirende den geerffven wijlen heeren ende meester Jacop de Hertoge, heere van Orsmale, omtrent Orsmael gelegen;noch alle alsulcke sijne erffgoeden in landen en beempden als hij testateur heeft liggende tot Overwinden ende daer omtrent, die nutertijt in pachtingen houwende es Jan van den Berghe, wonende tot Overwinde, tsaers. voor tweentintich sacken corens Tienscher maten; om alle dese voirs. goeden ende renten, nae der afflijvicheijt van Jouffvrouwen Marien zijnder huysvrouwen voirs. ende nijet eer, te hebbene, te treckene ende te possiderene in erffelijcker rechten mat actien ende rechten hem daer inne ende daer aen competerende. Item noch maect, laet ende legateert die voirgenoempt testateur Jouffvrouwen Cornelia, zynder sustere, nae afflijvicheijt synder huysvrouwen voirs, ende nyet eer, sess cappuynen erffelyck op syne goeden van Nerijs, jaerlycx ende erffelycx te treckene ende te hebbene. Itemnoch laet, maect ende legateert die voirs testateur nae doot zijnder huysvrouwen ende nyet eer, Meester Lodewyck van der Tommen, synen neve, Jouffvrouwe Cornelia voirs. wettigen sone, die heerlicheyt van Oplinter voirs. met allen den rechten ende emolumenten, metter dollatien van der kercken ende beneficien ende officien aldaer ende allen dat der selver heerlijcheijt tangeert, competeert, aencleefft ende aengaet als voere. Noch maect, laet ende legateert hij testateur den selven meester Lodewyck voirs. eenen tcijsshoff gelegen bij Wolmerson bij Hakendevel, oijck nae doot van Jouffvrouwen Marien sijnder huijsvrouwen voirs. ende nyet eer te hebbene ende in erffelycker renten te possideren. Item, oft gebuerden dat Meester Lodewyck voirs. quam aflijvich te wordene sonder wettige geboerte achter te latene, in dijen gevalle ende anders nijet, soo laet, maect ende legateert die voirs. testamentmakere die voirs heerlicheijt van Oplinter met allen den rechten van voere, met oijck den voirs. tcijshoff tot Wolmerson gelegen, Peeteren van der Tommen. meester Lodewyck voirs. broeder, deselve Meester Lodewyck alsoe afflijvich geworden zijnde ende nijet eer, te hebbene ende erffelijcx te possiderene.
Item noch laet, maect ende legateert dir voirs. testateur, nae die doot ende aflivicheijt van Jouffvrouwen Marien zijnder huijsvrouwen voirs. ende nijet eer, den voirscreven Peeteren van der Tommen, zijnen neve, ende oijck Jouffrouwe Cornelia voirs wettiger sone, all zijne goeden die gelegen zijn tot Nerijs voirs.; te wetene, als molens, beempden, landen, huijsen ende andere, met oijck noch allen zijn bosschen gelegen tot Sampels, hem testateur toebehoirende, ende gelijck hij die nu es besittende. Van ende op welcke alle voirs. dingen heeft die voirs. testateur begeert van mij openbaer notaris hier onder gescreven, gemaect ende gelevert te hebbene een oft meer openbaer instrument oft openbaer instrumenten, in beste formen. Ende zijn deselve alle dese voirs. dingen aldus gelijck voirs. es, cgeschiedt ende gedaen binnen den woonhuyse des testamentmakers voirs., staende in de stadt van Leeuwe voirs., aldaer in een camere , ten jaere, indictie, maendt, daghe, ure ende pausdomme voirs. Daerbij ende aen waeren tsamen met mij openbaer notaris hier ondergescreven, die eebarighe, voersienighe ende discrete personen, heere ende meester Anthonis Barbilon, priester, meester Aerdt Pylipert, borgemeestre der stadt van Leeuwe voirs., Geert van Ertryck, ende Jan Brieders, alle ingeseten der selver stadt, als getuijgen van eeren hier toe geroepen ende sonderlinge gebeden. Aldus staet ondergescreven, concordat cum originali de verbo ad verbum, quod ego Johannes Kempeneer quad præmissa notarius significo.
Dese voers. copye oft transsumptum is geextraheert, gecopieert ende gescreven vuijten prohocolle oft tegister van instrumenten van wijlen heere en meester Janne Kempeneers, plebaen oft cureijt der stadt, ende landeken der concilien van Leeuwe, ende gemeijn oft openbaer notaris, in welcken prothocolle tgene des voers. es gescreven ende geinsereert staet, in allen formen ende manieren voers., ondergescreven ende gehandteekent bij den selven notaris ende cureijt voers., welcke copye oft transsumptum ick Anthonis Barbilon, priester ende oijck notaris, tegen tvoers. prothocolle in presentien van Johannes Kempener, scolaster van Leeuwe, ende Jaspar van den Ghere, borger der stadt van Brussele als getuygen, gecollationeert hebbe, ende bevonden accorderende van woorde te woorde, op den vijffsten dach Novembris int jaer ons heeren duijsent vijffhondert seven ende vijfftich. In welcken dinghen ende der waerheijt getuijgenisse, heb ic Anthonius voers. dit als notaris aldus ondergescreven, ende mit mijnen grooten ende cleijnen handtekenen aldus geteekent ende gesubsigneert, daartoe geroepen ende sunderlingen ghebeden.
Anth. Barbilon presbiter Leodiensis dyocesis, et notarius publicus per venerabile concilium Brabantie admissus, praemissa testificando" gevolgd door de handtekening.
Transcriptie in [ANB 1911, eerste deel, p.338-345]
Origineel perkament in [ARA de Troostemberg T 303, 24].
Begraven te Sint-Leonardus, Zoutleeuw (bron: [ANB 1911, eerste deel, p.317]). Heer met hoge jurisdictie van Oplinter en van Champels na zijn broer Gaspard. Het kasteel van Oppenhem in de heerlijkheid Oplinter bestond nog ten tijde van Maarten, die er echter nooit verbleef. Op 17 januari 1545 woonde hij het huwelijk bij van zijn neef Geraard van Ryckel met Ermentruda van Aelst. Hij vertrouwde aan de bruidegom het ambt van burgemeester toe van de heerlijkhedi van Oplinter, hetgeen het jonge koppel toeliet om tijdens hun leven "zijn huis van Oplinter en de afhankelijkheden" te bewonen.
Maarten van Wilre was de laatste mannelijke naamdrager van zijn geslacht. Hij was een groot weldoener van de stad Zoutleeuw. Langs vaderszijde was hij neef met de heren van Kersbeek en Meldert; door het huwelijk van zijn groot-tantes was hij verwant met de Ryckel, van de Werve, Halmale, Draeck; langs moederszijde: Aerschot-Schoonhoven, Merode. Door zij zussen was hij oom van van der Noot en van van der Tommen. Zonder zijn prinselijke vrijgevigheid aan de kerk van Zoutleeuw zou zijn naam vergeten zijn. Hij nam niet deel aan veldtochten, hij werd niet gelauwerd met gulden riddersporen, hij verwaarloosde de politieke en militaire loopbaan, hij weidde zijn leven en zijn bezittingen aan het versieren van het huis van de Heer.
Te samen met zijn vrouw verbleef hij te Zoutleeuw. Volgens een bepaalde overlevering bouwde hij op eigen kosten het stadhuis van Zoutleeuw. Dit is echter niet bewezen, hetgeen niet uitsluit dat hij bijgedragen heeft tot de oprichting van dit gebouw in 1530.
De giften en fundaties die bevestigd worden door titels zijn:
1. 28 mei 1547. Gift door de echtgenoten van Wilre aan de Sint-Leonarduskerk van een grote en zeer mooie monstrans van fijn zilver met een gewicht van 22 mark en 12 ½ esterlings en van twee "ampulla" van hetzelfde metaal. Deze stukken zijn verdwenen tijdens de revolutionaire invasie.
2. 13 augustus 1550. Kontrakt met de beeldhouwer Cornelis Floris te Antwerpen voor de constructie van het beroemde tabernakel van Sint-Leonardus, de Sacramentstoren. De echtgenoten van Wilre verbonden zich ertoe om hiervoor 600 gouden karolus te betalen.
3. 21 december 1554. Fundering door de echtgenoten van vier missen per week, door overdracht van een rente te waarde van 28 karolus per jaar. Maria Pylepeerts overleed twee dagen nadat zij met haar man verscheen voor de schepenen van Zoutleeuw voor het afhandelen van deze fundatie.
4. 14 mei 1555. Kontrakt tussen Maarten van Wilre en Bathelomeus van den Kerckhoven, Brussels brodeerder, voor de levering van een koorkap uit het mooiste met goud gefriseerd linnen. De prijs hiervan was 550 karolus.
5. 17 mei 1555. Fundering van een dagelijkse mis in Sint-Leonardus, mits de betaling van een jaarlijkse rente van 50 carolus.
6. Oktober 1555. Fundering in dezelfde kerk van een sermoen te preken alle zondagen en feestdagen, mits de overdracht van een jaarlijkse rente van 30 karolus.
7. Oktober 1556. Fundering in dezelfde kerk van vijf loven per week, mits de overdracht van een rente van 25 karolus.
 
Op 10 december 1545 hebben zij hun testament opgesteld voor Jan Kempeneers, deken van Zoutleeuw, en getuigen waaronder Philippe Pylipeerts, burgemeester van die stad. Gebruikmakend van een octrooi ad testandus, die hij verkreeg op 14 juli 1518, liet Wilre het vruchtgebruik na aan zijn echtgenote van al zijn onroerende goederen, lenen en anderen, de heerlijkheden inbegrepen. Zijn oudste zuster, Margareta van Wilre, kreeg de goederen te Budingen en Overwinden en kleine renten te Neerwinden en Orsmaal. Zijn zuster Cornelia kreeg een rente van zes kapoenen op de goederen van Neerijse. Lodewijk van der Tommen, zoon van Cornelia, kreeg de heerlijkheid Oplinter en een cijnshof te Wommerson; indien Lodewijk zou overlijden zonder mannelijke nakomelingen, gingen deze goederen naar zijn jongere broer Petrus van der Tommen. Deze laatste kreeg onder andere de goederen te Neerijse en alle bossen van Sampels. Uit het testament blijkt dat Maarten zijn zussen wilde onterven ten voordele van sommige van zijn neven.
Weduwnaar en zonder kinderen, toen hij zijn einde voelde naderen, had hij nog vrijgeveigheden tegenover de kerk en de armen van Zoutleeuw. Zijn laatste wilsbeschikkingen werden genoteerd op 12 december 1558, door Gilles van Houwwaghen die optrad als notaris. Hij legeerde 60 Rijnsgulden voor de aankoop en beeldhouwing van hun grafsteen. Het opschrift van de grafsteen luidt:
"Hier leijt begraven die edele joncker Marten van Wilre heere van Oplintere. Hij sterft int jare Ons Heeren 1558 13 Xber ende jouffrou Maria Pilliepeerts sijn huysvrouwe die sterf a° 1554 23 Xber ende hebben ter eere Goids dit sacrament huys hier gestelt".
De volgende vier kwartieren zijn afgebeeld op hun grafsteen: Wilre, Boot, Pylepeerts, (Halle).
[ANB 1911, eerste deel, p.310-317].

Gehuwd met Maria PYLEPEERTS [2009], overleden op 23‑12‑1554 te Zoutleeuw, begraven te Sint-Leonardus, Zoutleeuw.
3.
Margareta [2007] (bron: [ANB 1911, eerste deel, p.310], brontekst: Overleden voor 10 mei 1565. [ANB 1911, eerste deel, p.310].). Haar broer Maarten legeerde haar een cijnshof te Budingen, renten te Orsmaal en Neerlinter en goederen te Overwinden. Zij leefde op 10 november 1557. [ANB 1911, eerste deel, p.310].
Gehuwd met Pieter van BLAESVELD [2008] (bron: [ANB 1911, eerste deel, p.310], brontekst: Overleden voor 10 mei 1565.). Meester. [ANB 1911, eerste deel, p.310].
Uit het tweede huwelijk:
4.
Gaspard [2005]. Op 12 februari 1504 nam hij bezit van de heerlijkheid van Champels voor hemzelf en van Oplinter, bijgestaan door Peter en Adriaan van de Werve en Renier Godevaerts, voor zijn minderjarige broer Maarten. Zijn lot is onbekend, vermoedelijk is hij jong gestorven zonder nakomelingen. [ANB 1911, eerste deel, p.309].
49163
Margareta BOOTE [1431], overleden op 02‑06‑1491 (bron: [ANB 1911, eerste deel, p.307], brontekst: Het jaargetij werd in Sint-Germaan gehouden op 28 juni. [ANB 1911, eerste deel, p.309].), begraven te Sint-Germaan, Tienen (bron: [ANB 1911, eerste deel, p.307-308]), "Johan le Truÿsard le 29 ____________ jour 23 mars l'an 1489 pour et au nom de Dame Marguerit de Boote par le trépas de feu Messire Martin de Wilre son mari.
Messire Martin de Wilre Chevalier par le trépas de Joncker Henry de Wilre _______________ l'an 1460 ___________________.
Extrait du gros livre armorial de fief du Tomau pays de Brabant folio 85 toushaut la seigneurerie de Champes"
[KBB, handschriften II 6456, p.312].
Dochter van Gerelmus BOOT [1813] (zie 98326) en Margareta van den HOVE [1999] (zie 98327).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 49162).

49164
Guilliam van DIJCKE [762], overleden voor 1536, [B X en H 155 II]. Zoon van Jan van den DIJCKE [757] (zie 98328) en Anna van der DOES [760] (zie 98329).
Gehuwd met
49165
Marguerite de MEEREM [763]. Genoemd de Boxel of van Boxtel.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan van den DIJCKE [764] (zie 24582).
2.
Joanna van den DIJCKE [765], [B XI 2 en H 155 II]. Anne in B.
Gehuwd (1) met Nicolas CATTOU (de Moulins) [710], overleden vr. 1538, [B XI 2 en H 155 II 2]. Foerrier van Z.M. de keizer, zoon van Siméon. In 1531 maakten ze een testament dat ze in 1538 herriepen.
Gehuwd (2) met Gerard de FOURMANOIR [654], [B XI 2 en H 155 II 2]. "Huissier de la salle de Sa Majesté" (1546).

49166
Gilles van der GENST [643], overleden 1510 (bron: Leti, Het leven van keizer Karel den vijfden, deel 1, p.427), alias Jean, alias van der Gheynst;.
Gehuwd met
49167
Joanna van COYE [644], overleden 1510 (bron: Leti, Het leven van keizer Karel den vijfden, deel 1, p.427), alias van Koyen, van Coye;.
Uit dit huwelijk:
1.
Joanna [766] (zie 24583).
2.
Bauduin [1003]. Woonde in de parochie Neukerke (Aalst).
3.
Agnès [1004]. Woonde eveneens in de parochie van Neukerke (Aalst) en was tapijtwever.
4.
Marie [1005].
Gehuwd met Jean SCHOT [1006]. Klerk van de stad Brussel.

Generatie XVII
 
67072
Godevaert van HAMME [4132], overleden voor 1430 (bron: LL in VS 1988 p.351 e.v.). Te Humelgem 1398-1414, poorter van Brussel 1416, zoon van Jan van HAMME (Hannaert) [4138] (zie 134144) en Margriet van de KERCKE [4139] (zie 134145).
Gehuwd met
67073
Katelijne IJSELWIJNS [4133], dochter van Godevaart IJSELWIJNS [5250] (zie 134146).
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik (Ijsewijns) [4129] (zie 33536).
2.
Beatrijs [4134].
Gehuwd met Floris van OBBERHE [4135], zoon van Jan van OBBERHE [4136] en Catharina VELE (Roghman) [4137].
3.
Katelijne [5252].
Gehuwd met Floris van OBBERGHE [5253].
4.
Jan [5254].
5.
Filip [5255].

67074
Gillis van der BEKE [4131].
Gehuwd met
67075
Katelijne van der EYCKEN [5137].
Uit dit huwelijk:
1.
Katelijne [4130] (zie 33537).

98320
Willem van der TOMMEN [1811], overleden circa 1470 (bron: [ANB, 1910, eerste deel, p.225], brontekst: Op 5 december 1470 was zijn echtgnote weduwe.), [Houwaert KBB II 6547, folio 337].
Bastaardzoon, heer van Lier te Grimbergen. [ANB, 1910, eerste deel, p.224].
"Après la mort de sire Guillaume Vandertommen, son fils naturel Guillaume et Jean van Laethem se disputèrent son héritage. Le premier obtint enfin, par partage, l'hof te Liere et la ferme de Diegem à Grimberghe, qu'il possédait encore en 1446. Le 1er octobre 1439, lui et sa femme Elisabeth, fille de Jean Kerreman, déclarèrent qu'ils assigneraient à chacun de leurs enfants une portion égale de leurs biens, sauf que leurs fils Gaspar, Egide et Jean auraient, en avant-part l'hof te Liere."
[Histoires des environs de Bruxelles, livre cinquième, Grimberghe et ses environs door A. Wauters, pag. 164 (heruitgave in 1972 van de tekst van 1855)].
Zoon van Willem van der TOMMEN [1814] (zie 196640) en Digna de JAGHERE [2019] (zie 196641).
Gehuwd met
98321
Elisabeth KERREMANS [1812], dochter van Jan KERREMANS [2022] (zie 196642) en Elisabeth van DELBROECK [2023] (zie 196643).
Uit dit huwelijk:
1.
Goswin [1432] (zie 49160).
2.
Jan [1824], [ANB, 1910, eerste deel, p.225].
3.
Gaspard [2024]. De akte van 1439 gaf hem en zijn broers Gilles en Jan, 't hof te Lier en 't hof te Diegem in onverdeeldheid. [ANB, 1910, eerste deel, p.225].
4.
Gilles [2025], [ANB, 1910, eerste deel, p.225].
5.
Joanna [2026], [ANB, 1910, eerste deel, p.225].
Gehuwd met Augustinus van NETHEN [2027], "maître ès arts", secretaris van Leuven. [ANB, 1910, eerste deel, p.225].

98322
Edmond ROELANTS [1563], overleden 1489 (bron: [Geschiedenis van Linden, het verloren dorp]). Schepen van Leuven. [ANB, 1910, eerste deel, p.226].
Raedt van Leuven in 1476-78-80-82-84. Schepen in 1477-81-83 [Geschiedenis van Leuven, Boonen].
Roelants de van den Calstre - Prétend descendre de Roland, neveu de Charlemagne - Henri, chevalier, conseiller 1309 - Waltère + 1311 - Jean, conseiller 1331 - Louis 1319 - Jean, échevin 1480 + Xem 1483. [KBB, handschriften, II 5201, p. 278].
Zoon van Lodewijk ROELANTS [1674] (zie 196644) en Marie ROELOFS [1675] (zie 196645).
Gehuwd voor de kerk 1442 te Leuven met
98323
Mathilde van den CALSTEREN [1562], dochter van Hendrik van den CALSTEREN [2540] (zie 196646) en Anna FRYCKEN [2541] (zie 196647).
Gehuwd voor de kerk (1) 1442 te Leuven met Edmond ROELANTS [1563] (zie 98322).
Gehuwd (2) met Lodewijk van MOERBEKE [2539].
Uit het eerste huwelijk:
1.
Marie ROELANDTS [1433] (zie 49161).

98324
Hendrik van WILRE [1988], overleden op 25‑03‑1451 (bron: [ANB 1911, eerste deel, p.306], brontekst: Hij is overleden tussen 9 oktober 1450 en 7 mei 1451, vermits het jaargetij ter zijner gedachtenis gehouden werd op 25 maart, mag verondersteld worden dat zijn overlijdensdatum 25 maart 1451 is. [ANB 1911, eerste deel, p.305-306].). Heer van Champels en Loonbeek. Hij is de eerste van zijn familie die zich definitief te Tienen vestigt. Hij was schepen van deze stad in 1427, 1429, 1442, 1446, 1448-1449. Hij bezat het cijnshof van Grauwels (onder Tienen) op 11 januari 1417. [ANB 1911, eerste deel, p.305-306]. Zoon van Arnold van WILRE [1982] (zie 196648) en Christina van MELDERT [1983] (zie 196649).
Gehuwd met
98325
Catharina van HUERNE [1995]. Zij leefde op 26 juni 1423. [ANB 1911, eerste deel, p.306].
Gehuwd (1) met Hendrik van WILRE [1988] (zie 98324).
Gehuwd (2) met Baudewijn van den HOVE (van Hoelede) [1996].
Uit het eerste huwelijk:
1.
Martens [1017] (zie 49162).
2.
Regnier [2081]. Hij woonde waarschijnlijk in (Zout) Leeuw, alwaar hij een tuin verwierf op 19 april 1435. [ANB, 1911, eerste deel, p.306].
3.
Melchior [2082], overleden 1490‑1491 (bron: [ANB, 1911, eerste deel, p.306]). Deze derde zoon is niet zeker. Geïnstalleerd als kapelaan van het altaar van de Elf-Duizend-Maagden in Onze-Lieve-Vrouw ... (N.D. au Lac), en als kannunik van Sint-Germaan in Tienen op 3 juli 1483. [ANB, 1911, eerste deel, p.306].

98326
Gerelmus BOOT [1813], overleden op 08‑09‑1470 (bron: KBB, handschriften, II 6456, p. 311, brontekst: "Hier legt begraaven Jeerom Boote die sterft in 't jaar ons heeren 1470 den 8sten dagh september oud 70 jaar jouffr. Margarita van den Hove zijn wettige huivrouwe die sterft in 't jaar ons heeren 1476 de 8sten dagh in decembris. Deze grafsteene ligt in Sint Cathlijne kerksken tot Brussel voor den altaar van de ____________ naast den eersten ____________ pilaar."), begraven te Sint-Katlijne, Brussel. Er staat ergens ook Arnold als voornaam van de vader van Margareta. Zoon van Amaury BOOT [2000] (zie 196652) en Catharina van den HEETVELDE [2001] (zie 196653).
Gehuwd met
98327
Margareta van den HOVE [1999], overleden op 08‑12‑1476 (bron: KBB, handschriften, II 6456, p.311, brontekst: "Hier legt begraaven Jeerom Boote die sterft in 't jaar ons heeren 1470 den 8sten dagh september oud 70 jaar jouffr. Margarita van den Hove zijn wettige huivrouwe die sterft in 't jaar ons heeren 1476 de 8sten dagh in decembris. Deze grafsteene ligt in Sint Cathlijne kerksken tot Brussel voor den altaar van de ____________ naast den ___________ eersten pilaar."
[KBB, handschriften, II 6456, p.311].), begraven te Sint-Katlijne, Brussel, [ANB 1911, eerste deel, p.308].
Uit dit huwelijk:
1.
Margareta BOOTE [1431] (zie 49163).
2.
Elisabeth [2003], [ANB 1911, eerste deel, p.308].
Gehuwd met Jan van HAUTHEM [2004], [ANB 1911, eerste deel, p.308].

98328
Jan van den DIJCKE [757], gedoopt voor 1473 (bron: B IX), overleden voor 1535 (bron: H 156 I), [H 155 I, H 156 I en B IX]. Zoon van Geraard van den DIJCKE [753] (zie 196656) en Catharina MOMMAERT [756] (zie 196657).
Gehuwd met
98329
Anna van der DOES [760], [B IX].
Uit dit huwelijk:
1.
Jan [761], gedoopt voor 1535 (bron: H 156 II), overleden na 1535, [H 155 I 2, H 156 II en B IX A].
Gehuwd (1) met Catharina van BRUGGE [1026], [H 155 I 2, H 156 II en B IX A 1], dochter van Ghislain van der BRUGGE [1024] en Barbara de CONINCK [1025].
Gehuwd (2) met N.N. van RANST [1252], [B IX].
2.
Guilliam van DIJCKE [762] (zie 49164).

Generatie XVIII
 
134144
Jan van HAMME (Hannaert) [4138], overleden op 05‑01‑1403 (bron: [Hist.Env.Bxl]). Hij deed leenverhef (Steenokkerzeel) in 1384-1385 [Hist.Env.Bxl, 8a, p.229]. Zoon van Jan van HAMME [4140] (zie 268288) en N.N. HANNAERT [4141] (zie 268289).
Gehuwd (1) met Mathilde ESTOR [4304].
Gehuwd (2) met Margriet van de KERCKE [4139] (zie 134145).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Margriet [4305], overleden op 14‑09‑1473.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Godevaert [4132] (zie 67072).
134145
Margriet van de KERCKE [4139], dochter van Zeger van de KERCKE [5257] (zie 268290).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 134144).

134146
Godevaart IJSELWIJNS [5250], zoon van Michiel IJSELWIJNS [5251] (zie 268292).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.
Katelijne [4133] (zie 67073).

196640
Willem van der TOMMEN [1814]. Heer van Ter-Tommen en van Lier, burggraaf van Grimbergen, ridder. Op 28 november 1385 werd hij toegelaten als burger van Brussel, hij was toen armiger (schidknaap). [ANB, 1910, eerste deel, p.222]. Zoon van Goswin van der TOMMEN [1815] (zie 393280) en Katelijne van LIERRE [1816] (zie 393281).
Buiten echtelijke relatie (1) met Margareta van BORCHGRAVE [2020].
Gehuwd (2) met Digna de JAGHERE [2019] (zie 196641).
Uit de eerste relatie:
1.
Hendrik [2021]. Bastaardzoon. [ANB, 1910, eerste deel, p.223].
Uit het tweede huwelijk:
2.
Willem [1811] (zie 98320).
Kinderen:
3.
Petrus [2053], overleden circa 1428 (bron: [ANB, 1910, eerste deel, p.223]), begraven te Liezele, kerk (bron: [ANB, 1910, eerste deel, p.223]). Volgens een oude genealogie is dit eveneens een zoon van Willem van der Tommen. Hij was ammaan van Brussel in 1423 en 1425 en wordt vermeld als jachtgenoot van Antoon van Boergondië, hertog van Brabant. [ANB, 1910, eerste deel, p.223].
Gehuwd met Beatrijs LOMBAERTS [2054], overleden 1454 (bron: [ANB, 1910, eerste deel, p.223]). Dame van 't hof metten Blockhuysen te Liezele. [ANB, 1910, eerste deel, p.223]. Dochter van Regnier LOMBAERTS [2055].
196641
Digna de JAGHERE [2019]. Van Waarloos. [ANB, 1910, eerste deel, p.224].
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 196640).

196642
Jan KERREMANS [2022]. Hij woont in Beerzel (tegen Putte) en is afkomstig uit Mechelen. [ANB, 1910, eerste deel, p.225].
Gehuwd met
196643
Elisabeth van DELBROECK [2023], [ANB, 1910, eerste deel, p.225].
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth [1812] (zie 98321).

196644
Lodewijk ROELANTS [1674], overleden op 27‑07‑1484 (bron: [Geschiedenis van Wilsele, zijn opkomst en ontwikkeling]). Leuven (ARA - Leenhof van Brabant reg. 17 - fol 183). Burgemeester van Leuven in 1466 [Everaerts KBB II 5204]. Leuven [ARA - Leenhof van Brabant reg. 17 - fol 183].
Schepen van Leuven in 1439-41-53-55-61-63-65-69-72-74-76. Raedt in 1434-36-38-40-42-45-51-54-56-58-60-62-64-68-73-75-79. Deken in 1457-59-71-80. (burgemeester in) 1466-1470 [Geschiedenis van Leuven, Boonen]
Burgemeester van Leuven in 1466 [Everaerts KBB II 5204].
Henri, chevalier 1309, 13, 25 - Jean 1331 - Louis 1319, 36 - Mathilde + 1396 entrée au Béguinage - Louis, bourgemstre 1466 épousa Marie Roeloffs - Edmond, échevin 1477, 81, 83 épousa Mathilde van Calstre - Jean échevin + 1483. [KBB, handschriften II 5201, p. 208].
In 1151 leefde Rutgert van Linden en zijn zoon Yvan van Linden.
In de 13e E leefden Simon en Hendrik van Linden.
Aleidis van Linden leefde in de 14e E en trouwde Jan I van Calsteren en zij hadden een zoon Jan II van Calsteren. [Algemeen Overzicht van de Geschiedenis van Binkom, Linden, Lubbeek, Pellenberg]
Leenman van de hertog van Brabant voor goederen gelegen te Kerckem en te Winxele. Hij bezat een allodaal landgoed te Pellenberg (1490).
[B.W. van SCHIJNDEL in Vrackx door Edmond B. Vranckx]
.
Gehuwd met
196645
Marie ROELOFS [1675], overleden voor 1489. Roeloffs Corneille, fils de Jean et de Catherine Pinnock, conseiler 1504 ... (KBB, handschriften II 5201, p. 208). Dochter van Huigens ROELOFS [2485] (zie 393290) en Maria VRANCKX [2486] (zie 393291).
Uit dit huwelijk:
1.
Edmond [1563] (zie 98322).
2.
Lodewijk [1767], professor universiteit Leuven, overleden op 15‑09‑1504 te Brussel, begraven te Sint-Goedele. Kanselier van Brabant, heer van Wilsele en Putte onder Wilsele. [ANB, 1910, eerste deel, p.226].
"Rond 1488 was Lodewijk Roelants doctor in de rechten te Leuven en rond 1496 raadsheer bij de Raad van Brabant.
...
Op 7 november 1489, na de dood van zijn moeder, Marie Roeloffs, kwam Lodewijk Roelants in het bezit van een erfelijke rente van 32 1/2 mudden rogge. Lodewijk was gehuwd met Katlyne Vuyterliemingen, die na zijn dood hertrouwde met Roeland de Mol, amman van Brussel (ARA - Leenhof van Brabant - Processen - nr 72)
Victor Brams, Kerkom, Velpeleven, 1986, blz 89"
[Familiegeschidenis De Cupere door Theo Heroes uit Aarschot].
 
"Armes: de sable au sautoir engreslé d'or. Louis Roelants, chevalier, né à Louvain, seigneur de Winxele et de Putte, fils de Louis Roelants, bourgemestre de Louvain et de Marie Roeloffs.
Après avoir reçu bachelier en droit canon à Paris, puis à l'université de Louvain en 1478, il obtint dans celle-ci le grade de licencié dans les deux droits, le 29 août de la même année. Il fut ensuite nommé professeur de droit civil en 1480, fut membre du conseil de la faculté de l'université et fut reçu docteur de la faculté de droit le 28 février 1481. Il fut élu Recteur de l'Université en 1484.
Par lettres patentes données à Gand le 5 juillet 1486, il fut appelé au Conseil de Brabant en qualité de conseiller ordinaire et fut promu à la dignité de chancelier par lettres patentes du 27 avril 1504, aux gages de 800 livres de Flandre.
Il mourut à Bruxelles le 15 septembre 1504 et fut enterré à Sainte-gudule.
Réf.: - Divaeu: Opera varia, p. 49
- V. André: Fasti Academici, pp. 39 et 174
- B.R., fonds général, n II 2344
- A.G.R., manuscrits divers, n 1762
- Rombout: Bruxelles illustrée, tome I, p. 128
(Baron de Ryckman de Betz et Vicomte Fernand de Jonghe d'Ardoye, Armorial et Biographies des Chanceliers et Conseillers de Brabant, Receuil 1 de Tablettes du Brabant, Hombeek, p. 94)
[Familiegeschiedenis De Cupere door Theo Heroes uit Aarschot]
.
Gehuwd met Katlyne UTEN LIEMINGHEN [1768].

196646
Hendrik van den CALSTEREN [2540], zoon van Hendrik van den CALSTEREN [2542] (zie 393292) en N. van HOYLAER [2493] (zie 393293).
Gehuwd met
196647
Anna FRYCKEN [2541].
Uit dit huwelijk:
1.
Mathilde [1562] (zie 98323).

196648
Arnold van WILRE [1982], overleden op 15‑04‑1395 (bron: [ANB 1911, eerste deel, p.303]), begraven te Augustijnerkerk (bron: [ANB 1911, eerste deel, p.303]). Heer van Loonbeek en Champels, was volgens Divæus burgemeester van Leuven tussen 1367 en 1376. Zij hadden vier zonen en vier dochters. [ANB 1911, eerste deel, p.303]. Zoon van Willem van WILRE (Morel) [1973] (zie 393296) en Elisabeth EVELOOGHE [1974] (zie 393297).
Gehuwd met
196649
Christina van MELDERT [1983], overleden op 18‑06‑1399 (bron: [ANB 1911, eerste deel, p.303], brontekst: Het overlijden had plaats voor deze datum.). Soms wordt ook Christina van den Bisdomme vermeld, dit is verkeerd, en komt door het gelijkende wapenschild, documenten staven haar geboorte als van Meldert (C.C. reg.n° 44811, f° 110 v°; Annuaire de la Noblesse de Belgique, 1872, p. 272 e.v.; Inscriptions monumentales et funéraires de la province d'Anvers, t. V, p.188). De moeder van Christina is niet Elisabeth van Lichtenborg, daar zij zonder kinderen is overleden.
Zij bezat een huis in de Mulckestraat in Tienen, dat kwam van ridder Franco van Kersbeek.
[ANB 1911, eerste deel, p.303].
Dochter van Ywan van MELDERT [1984] (zie 393298).
Gehuwd (1) met Arnold van WILRE [1982] (zie 196648).
Gehuwd (2) met Wathier van KERSBEEK [1985], [ANB 1911, eerste deel, p.303].
Uit het eerste huwelijk:
1.
Willem [1987]. Armiger (schildknaap). Hij leefde in 1454. [ANB 1911, eerste deel, p.303].
2.
Hendrik [1988] (zie 98324).
3.
Elisabeth [1989]. Leefde op 23 november 1407. [ANB 1911, eerste deel, p.303-304].
Gehuwd met Richard van OIRBEEK (van den Putte) [1990], [ANB 1911, eerste deel, p.303-304].
4.
Catharina [1991], begraven te Antwerpen (Predikheren) (bron: [ANB, 1911, eerste deel, p.304]), [ANB 1911, eerste deel, p.304].
Gehuwd met Nicolas van de WERVE [1992], overleden op 01‑04‑1431 (bron: [ANB, 1911, eerste deel, p.304]), begraven te Antwerpen, Predikheren (bron: [ANB, 1911, eerste deel, p.304]). De oude, ridder, schepen, burgemeester van Antwerpen (1404-1427), raadsheer "de courte robe" van hertog Filips de Goede, heer van Hovorst, waarvan hij het kasteel bouwde rond 1400, en van Vierseldijk. Van hem en zijn vrouw Catharina van Wilre, stamt de grafelijke familie van de Werve af. [ANB 1911, eerste deel, p.304]. Zoon van Jan van de WERVE [2079] en Clara van WYNEGHEM [2080].
5.
Maarten (Mulcke) [1993]. In het archief van Sint-Germaan te Teinen, A sectie IV, nr 17 op de keerzijde van een copie, opgesteld einde XVIII eeuw, van een testament van Jan de Bost staat volgende tekst: "Heer Merten van Wilre sive Mulcke ende jouffr. van der Tommen, liet agter onder ander kinderen jouffr. Cornelia van Wilre sive Mulck. Dese Cornelia trouwde Petrus Mantels; dese lieten agter Gertrudis Mantels getrouwt met jor Vrijls, weduwe sonder kinderen trouwt Dirick Goessens, sone Dirick. Cornelia obiit 21 julii 1512." [ANB 1911, eerste deel, p.304-305].
Gehuwd met N. van der TOMMEN [1994], [ANB 1911, eerste deel, p.304].
Uit het tweede huwelijk:
6.
Jan [1986]. Ridder. [ANB 1911, eerste deel, p.303].

196652
Amaury BOOT [2000]. Bastaardzoon. Wordt gemeld, samen met zijn echtgenote, van 1410 to 1428. Hun kinderen verdeelden hun goederen in 1442 en 1476. Zoon van Almeric BOOT [2002] (zie 393304) en N.N. van GAVEREN [6982] (zie 393305).
Gehuwd met
196653
Catharina van den HEETVELDE [2001], overleden voor 1439, [ANB 1911, eerste deel, p.308]. Dochter van Sweeder van den HEETVELDE [1789] (zie 393306) en Margareta ROLLIBUC (van Coudenberg) [2087] (zie 393307).
Uit dit huwelijk:
1.
Gerelmus [1813] (zie 98326).

196656
Geraard van den DIJCKE [753], overleden voor 1473 (bron: B VIII volgens schepenregister Brussel 18 mei 1473), [B VIII]. Zoon van Jan van den DIJCKE [752] (zie 393312).
Gehuwd met
196657
Catharina MOMMAERT [756], overleden voor 1473 (bron: B VIII volgens schepenregister Brussel 18 mei 1473), [B VIII].
Uit dit huwelijk:
1.
Jan [757] (zie 98328).
2.
Elisabeth [758], gedoopt voor 1473, overleden na 1473, [B VIII B].
Gehuwd met Adriaan van BAERLE [650], gedoopt voor 1473, overleden na 1473, [B VIII B].
3.
Fulcon [759], [B VIII C].
Gehuwd.

Generatie XIX
 
268288
Jan van HAMME [4140], overleden 1382. Op de reproductie van de monumentale grafsteen staat er als overlijdensjaar 1372. Volgens Alphonse Wauters in Histoires des Environs de Bruxelles is dit echter fout en moet het 1382 zijn. Begraven te Steenokkerzeel. Ridder, heer van Steenokkerzeel, kamerling van koning Edward van Engeland. Hij nam deel aan 29 veldslagen en 27 veldslagen ter zee. In 1372 tekende hij het charter van Kortenberg. Zoon van Jan van HAMME [4142] (zie 536576) en Maria van GRIMBERGEN‑ASSE [4143] (zie 536577).
Gehuwd met
268289
N.N. HANNAERT [4141].
Uit dit huwelijk:
1.
Jan (Hannaert) [4138] (zie 134144).

268290
Zeger van de KERCKE [5257].
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.
Margriet [4139] (zie 134145).

268292
Michiel IJSELWIJNS [5251].
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.
Godevaart [5250] (zie 134146).
2.
Jan [5256].

393280
Goswin van der TOMMEN [1815], overleden voor 1385 (bron: [ANB, 1910, eerste deel, p.221], brontekst: Op 28 november 1385 was hij reeds overleden.). Heer van Ter Tommen en van Lier onder Grimbergen, kasteelheer of burggraaf van Grimbergen, ridder. In 1372 zegelde hij het charter van Kortenberg. [ANB, 1910, eerste deel, p.221]. Zoon van Goswin van WILRE (van der Tommen) [1817] (zie 786560).
Gehuwd met
393281
Katelijne van LIERRE [1816]. Ze bracht 't hof te Lier, leen van Grimbergen, in als bruidschat. [ANB, 1910, eerste deel, p.221]. Dochter van Daniel van LIERRE [2015] (zie 786562).
Uit dit huwelijk:
1.
Willem [1814] (zie 196640).
2.
Goswin [2016]. Hij is de oudste zoon, vermoedelijk kasteelheer van Grimbergen, enz. Hij wordt tesamen met zijn broer Willem vermeld in een akte van 16 juni 1398 waar zij garant staan voor hun moeder. [ANB, 1910, eerste deel, p.221].
3.
N. [2017].
Gehuwd met Egidius van WEERT [2018], [ANB, 1910, eerste deel, p.222].

393290
Huigens ROELOFS [2485], gedoopt circa 1368, overleden voor 1443. Schepen van Leuven in 1420, leenman van de hertog van Brabant voor het goed "ter Heyden" te Rotselaar in 1427, bezat het "hof tot Honshem" te Willebringen (1422) en een rente van 33 1/2 mud rogge op het goed "van Byvoerde" te Kerckem. Zoon van Huigens ROELOFS [2495] (zie 786580) en Mechtildis van HERMEYS [2496] (zie 786581).
Gehuwd met
393291
Maria VRANCKX [2486], dochter van Simon VRANCKX [2487] (zie 786582) en Maria EDELHEER [2488] (zie 786583).
Uit dit huwelijk:
1.
Marie [1675] (zie 196645).
2.
Lodewijk ROELOFFS [2489].

393292
Hendrik van den CALSTEREN [2542]. Een van de twee vrouwen van Hendrik I is de moeder van deze Hendrik (II). Zoon van Hendrik van den CALSTEREN [2546] (zie 786584) en N de KETTELE [2551] (zie 786585).
Gehuwd met
393293
N. van HOYLAER [2493].
Uit dit huwelijk:
1.
Margareta [2492].
Gehuwd met Roelof VRANCKX [2491], gedoopt circa 1400 (bron: Leuven, akten 2-4-1429, 24-7-1438 en 13-8-1450), overleden 1467, zoon van Simon VRANCKX [2487] (zie 786582) en Maria EDELHEER [2488] (zie 786583).
2.
Hendrik [2540] (zie 196646).
3.
Pieter [2543].

393296
Willem van WILRE (Morel) [1973]. Heer Willem Moreel van Wilre Aertssone commoengemeÿer Leuven in 1364, schepenen 1365, raedt 1356-1366, meÿer van Thienen in anno 1367 [Geschiedenis van Leuven, Boonen].
Ridder, heer van Wilre onder Bierbeek, van Champels en van Loonbeek, erfde waarschijnlijk dit eerste leengoed; Champels, onder Bierges, leengoed rechtstreeks van Brabant, met een kasteel, twintig bunders landbouwgrond, 60 bunders bos en heide en het lage gerecht waren reeds in zijn bezit in 1350. Hij verwierf Loonbeek en zijn landhuis, 24 ½ bunders landbouwgrond, 100 bunders bos, 15 bunders weiden en vijvers, een molen, renten, het lage gerecht, enz., het geheel vormde een Brabants leengoed dat hij bekwam van Willem Criecstien, patriciër uit Leuven, en zijn echtgenote Maria. Willem erfde bovendien de leengoederen van zijn neef Willem (van de jongere tak). Hij was de neef van Jan van Rode, genoemd van Lantwyck, heer van Horst te Sint-Pieters-Rode, van Vosselaar, Rethy, Blanden, enz. Als familielid zegelde hij de akte waarbij die heer zijn domein van Horst verkocht aan Amaury Boot, munt-groot meester van Brabant. Op 29 november 1371, laat hij, krachtens een schuldbrief van 3.000 gouden schilden, voor de schepenen van Brussel, de landhuizen, heerlijkheden, goederen en renten van Gerard, heer van Vorselaar, Rethy, enz., kasteelheer van Geldenaken, gerechtelijk verkopen.
Volgens Divæus was hij raadsheer van Leuven in 1345, 1357, 1360, 1362, 1364, 1366, burgemeester in 1264 en schepen in 1365. Op 6 februari 1363, zegelde hij de vrede tussen de Leuvense patriciërs en Wenceslas. Bij de verovering van Brabant in 1355, door de graaf van Vlaanderen, koos hij partij voor deze laatste. Hierdoor werd hij burgemeester van Tienen. Achteraf, na zich verzoend te hebben met zijn leenheer, werd hij in dezelfde functie benoemd in 1367 en 1368.
Willem vocht in Batsweiler onder de heer van Rotselaar, hij werd er gevangen genomen. Hierdoor leed hij enorme verliezen en moest een aanzienlijk losgeld betalen. Uit dien hoofde betaalde de hertog hem 3.425 ½ gouden lammen, hij gaf hier kwijting van in 1374.
Rond 1370 stichte hij de Sint-Kathelijnekapel in de Sint-Pieterskerk te Leuven. [ANB 1911, eerste deel, p.299-301].
 
Champles is een gehucht van Bierges, nu Waver. Er moeten nog opzoekingen gedaan worden in de lokale archieven.
Zoon van Arnold van WILRE (Morel) [1969] (zie 786592) en Elisabeth N. [1970] (zie 786593).
Gehuwd (1) (bron: [ANB 1911, eerste deel, p.301]) met Elisabeth EVELOOGHE [1974] (zie 393297).
Gehuwd (2) (bron: [ANB 1911, eerste deel, p.301]) met Margareta N. [1975]. Kleindochter van Elisabeth Roelants. [ANB 1911, eerste deel, p.301].
Uit het eerste huwelijk:
1.
Hendrik [1981]. Mogelijk is hij een zoon uit het tweede huwelijk van zijn vader. [ANB 1911, eerste deel, p.301].
2.
Arnold [1982] (zie 196648).
Uit het tweede huwelijk:
3.
Willem [1976]. Heer van Wilre, burgemeester van Tienen in 1382, in die laatste hoedanigheid, geholpen door "Rasse de Rivière", heer van Neerlinter, leidde hij de Tienenaren naar de overname van Zoutleeuw, die ingenomen was door Leuvense bannelingen. Volgens Divæus nam hij deel aan de veltocht van Gelderland in 1385 en Gaasbeek in 1388. [ANB 1911, eerste deel, p.301-302].
Gehuwd (bron: [ANB 1911, eerste deel, p.302], brontekst: Voor 7 juli 1389.) met Elisabeth van UDEKEM [1977], overleden 1423‑1426 (bron: [ANB 1911, eerste deel, p.302]), dochter van Jan van UDEKEM [2076] en Elisabeth van HERENT [2077].
4.
N. [1978], [ANB 1911, eerste deel, p.302].
Gehuwd (bron: [ANB 1911, eerste deel, p.302], brontekst: Een akte van 11 augustus 1411 bevestigt dit huwelijk. [ANB 1911, eerste deel, p.302].) met Geraard van REDINGEN [1979]. Schepen van Leuven. Hij bezat een landhuis met heerlijke rechten te Molembais-lez-Jodigne. Geraard eiste de rechten op van de gronden van Wilre. [ANB 1911, eerste deel, p.302]. Zoon van Lodewijk van REDINGEN [2078].
5.
Catharina [1980]. Niet zeker van de ouders. Zij wordt vermeld op 27 december 1392. Zij was abdis van Park(-les-Dames). [ANB 1911, eerste deel, p.302].
393297
Elisabeth EVELOOGHE [1974], [ANB 1911, eerste deel, p.301]. Dochter van Regnier EVELOOGHE [2075] (zie 786594).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 393296).

393298
Ywan van MELDERT [1984]. Heer van Meldert. [ANB 1911, eerste deel, p.303].
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.
Christina [1983] (zie 196649).

393304
Almeric BOOT [2002]. Groot muntmeester van Brabant. Heer van Horst te Sint-Pieters-Rode, van Sterrebeek, waar hij de donjons bouwde, en van Loupoigne.
[ANB 1911, eerste deel, p.308].
Kasteelheer van Sterrebeek.

Gehuwd met
393305
N.N. van GAVEREN [6982], dochter van Jan van GAVEREN [6983] (zie 786610).
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth [1488].
Gehuwd met Lodewijk van BOECHHOUT [2293].
2.
Amaury [2000] (zie 196652).
3.
Barbara [2292].
Gehuwd met Jan van SCHOONHOVEN [2294].

393306
Sweeder van den HEETVELDE [1789], [Les registres du Lignage Coudenberg, admission er résolutions, Receuil V des tablettes du Brabant].
 
"Dekens en Achten van de Laeken Gilde der Stadt Brussele ...
Anno 1396. Dekens: Heer Jan van Coudenberghe des ________, Heer Willem van den Heetvelde, Achten: Willem Hertewijck, Jan Boote, Heinrer de Hertoghe, Jan Rolibuc, Jan de Neve, Wouter van den Heetvelde, Everaert Comers, Willem Tserhuys.
[KBB, handschriften, II 6555, p.5 (in inkt, p. 71 in potlood)]
, zoon van Diederik van den HEETVELDE [2378] (zie 786612) en Elza van der NOOT [2379] (zie 786613).
Gehuwd (1) met Margareta ROLLIBUC (van Coudenberg) [2087] (zie 393307).
Gehuwd (2) met Maria van WAMBEKE [2364].
Uit het eerste huwelijk:
1.
Catharina [2001] (zie 196653).
2.
Geerem [2359]. Schepen van Brussel in 1433, 1442, 1459. Hij wordt gemeld met zijn echtgenote in 1447 en 1456. Ze hadden geen kinderen.
Gehuwd met Maria UTER LIMMINGEN [2360], dochter van Nicolaas UTER LIMMINGEN [2369].
3.
Claas [2361], overleden op 30‑06‑1464, begraven te Sint-Nicolaaskerk van Brussel. Heer van Corbais, ridder in 1439. Schepen van Brussel voor het geslacht van Roodebeke in 1439, 1444, 1449, 1455, 1463. Burgemeester in 1440, 1445 en 1450. Hij was eveneens schepen van Ukkel. In 1434 verkoopt hij een stuk land aan de stad. Rond 1457 verwerft hij van Jean de Chastre de heerlijkheid van Corbais en Nil l'Abesse, met het hof en alle afhankelijkheden, ten laste van vijtien mudde spelt (een soort grove tarwe). In 1450 stichte hij de kapel van Lint onder Grimbergen.
Gehuwd met Beatrix van MUYSENE [2362], overleden op 10‑01‑1484. Ze had goederen in Oeyenbrugge in leen van de heer van Grimbergen. Dochter van Jan van MUYSENE [2370] en Margriete van der NERDERALPHENE [2371].
Uit het tweede huwelijk:
4.
Jan [2365]. Zijn erfdeel bedroeg 200 kronen of gouden (deniers). Wordt gemeld van 1428 tot 1468.
Gehuwd met Catharina SWERTERS [2366]. Kleindochter van Jan van Swerter en Heylewige van Calsteren. Dochter van Jan SWERTERS [2367] en Margarita van SCHOONHOVEN [2368].
393307
Margareta ROLLIBUC (van Coudenberg) [2087], overleden voor 1400, [Les registres du Lignage Coudenberg, admission er résolutions, Receuil V des tablettes du Brabant]. In naam van hun kinderen krijgt haar man een derde van de goederen van Franco Rollibuc. Ze delen met de van Campen en met Jan en Magriete Rollibuc echtgenote van Hendrick van Bolenbeke. Dochter van Hendrick ROLLIBUC (van Coudenberg) [2088] (zie 786614) en Margarita GODYNS [2089] (zie 786615).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 393306).

393312
Jan van den DIJCKE [752], gedoopt voor 1450 (bron: H 154 II B), overleden na 1450, [H 154 II B en B VII B]. Zoon van Jan van den DIJCKE [747] (zie 786624).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina [755], gedoopt voor 1444, overleden na 1444, [B VII 3].
Gehuwd voor de kerk op 11‑12‑1444 (bron: B VII 3) met Hendrik van MIJSPELE [653], [B VII 3]. Zoon van Hendrik van MIJSPELE [649].
2.
Jan [754], gedoopt voor 1450, overleden na 1473, [B VII 2].
3.
Geraard [753] (zie 196656).

Generatie XX
 
536576
Jan van HAMME [4142]. Ridder 1321-1343. Zoon van Godevaart van HAMME [4150] (zie 1073152) en Aleida van REDINGEN [4151] (zie 1073153).
Gehuwd met
536577
Maria van GRIMBERGEN‑ASSE [4143], dochter van Robrecht van GRIMBERGEN‑ASSE [4144] (zie 1073154) en Maria van BARBENÇON [4145] (zie 1073155).
Uit dit huwelijk:
1.
Jan [4140] (zie 268288).
2.
Daneel [4146]. Heer van Wittresies 1371-1373. Stamvader van de Brusselse tak.
Gehuwd met Maria van WIJCKETE [4147], dochter van Jan van WIJCKETE [4148] en Maria PIPENPOY [4149].

786560
Goswin van WILRE (van der Tommen) [1817], overleden voor 1375 (bron: [ANB, 1910, eerste deel, p.219], brontekst: Hij leefde niet meer op 17 mei 1375.). Ridder. In 1339 verkocht hij zijn zesde van de erfenis van zijn grootmoeder in Ganshoren. Op 22 oktober 1350 neemt hij een hypotheek op 13 bunders land gelegen in Kapelle-op-den-Bos. Bij de verovering in 1356 van het hertogdom Brabant door de graaf van Vlaanderen, bracht hij hulde aan deze laatste. [ANB, 1910, eerste deel, p.219]. Zoon van Goswin van WILRE (van der Tommen) [1818] (zie 1573120).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.
Goswin van der TOMMEN [1815] (zie 393280).
2.
Jan van der TOMMEN [1820], overleden voor 1384 (bron: [ANB, 1910, eerste deel, p.220], brontekst: Op 13 januari 1384 trad zijn echtgenote op als weduwe.). Hij vocht met zijn broer te Baesweiler en werd er gevangen genomen. Zijn vergoeding hiervoor werd vastgesteld op 539 gouden lammen, hij gaf kwijting hiervoor op 21 december 1374. [ANB, 1910, eerste deel, p.220].
Gehuwd met Hedwiga van WEERT [2014]. Weduwe van Jan van Sint-Goerickx, zoon van Jan en Margarita van Mons. Dochter van Willem van WEERT [2049] en Catharina van den WINCKELE [2050].
3.
Daniel van TOMMEN [1821]. Ridder. Gevangen bij de slag van Baesweiler in 1371. Uit dien hoofde kreeg hij van hertog Wenceslas een vergoeding van 1280 gouden lammen. [ANB, 1910, eerste deel, p.219]. Hij bezat het hof te Lint in Grimbergen. [ANB, 1910, eerste deel, p.220].
4.
Ode van der TOMMEN [1822].
Gehuwd met Frank de SWAEF [1823], overleden 1371 te Baesweiler (bron: [ANB, 1910, eerste deel, p.221]). Hij stierf in Baesweiler. Zijn weduwe kreeg hiervoor een vergoeding van de hertog van Brabant van 72 gouden lammen. [ANB, 1910, eerste deel, p.221]. Zoon van Franco de SWAEF [2051] en Maria TAYE [2052].

786562
Daniel van LIERRE [2015], [ANB, 1910, eerste deel, p.221].
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.
Katelijne [1816] (zie 393281).

786580
Huigens ROELOFS [2495], begraven te Leuven (Sint-Pieters) (bron: [EBV, Hoofdstuk 12]). Begraven in de kerk. Werhouder Loven (1390-1408). Zoon van Godevaart ROELOFS [2512] (zie 1573160) en Katelijne VERENTRUDEN [2513] (zie 1573161).
Gehuwd met
786581
Mechtildis van HERMEYS [2496], begraven te Leuven (Sint-Pierterskerk), dochter van Egidius van HERMEYS [2511] (zie 1573162).
Uit dit huwelijk:
1.
Huigens [2485] (zie 393290).
2.
Godfried [2497], penningmeester van Leuven (1380-1401).
Gehuwd met Elisabeth van der HOFSTADT [2498].
3.
Machtildis [2499].
Gehuwd met Jan PYNNOCK [2500]. Burgemeester en schepen van Leuven (1462-1501).
[Hoofdstuk 12, Vranckx door Edmond B. Vranckx] volgens Houwaert II-6510, 27.
Deze data kunnen niet.


786582
Simon VRANCKX [2487], gedoopt circa 1398. Wisselaar van de stad Leuven (1381-1400), een van de rijksten van de stad, verbleef nabij het stadhuis, leenman van de hertog van Brabant, bezat verschillende landgoeden, onder andere te Korbeek-Lo twee verblijven één te Kampenhout en één te Gansepoel.
[B.W. van SCHIJNDEL in Vrackx door Edmond B. Vranckx]
 
KBB, handschriften fonds Houwaert stuk II-1870 een rol bevattende de genealogie van Vrancx van Leuven, 1659 door de heer Henri Prevost de la Val, wapenmeester van Artesië, opgemaakt op 28-5-1659. Attest van de wapenmeester J. de Launau van 3-10-1659. Verklaring van de burgemeester en schepenen van de stad Brussel van 1659.
I. Wauter Vranckx, gehuwd met Katharina van Duffel, waarbij:
1. Klara Vrancx gehuwd met Aert de Rycke, raadsheer van Leuven (1341)
2. Egidius Vrancx, volgt onder II.
3. Joanna Vrancx gehuwd met Filip van den Heetvelde.
II. Egidius Vrancx, eerste huwelijk met Anna van Raetshoven, dochter van Henrik en Maria van Borchoven. Tweede huwelijk met Wilhelmina van der Borcht. Uit het eerste huwelijk:
1. Everaard Vrancx, volgt onder III.
2. Siomon Vranx, "maitre d'hotel" van Karel de Stoude + Nancy 1390
III. Everaard Vrancx (1400), gehuwd met Jueta van Oirbeke, waarbij:
1. Peter Vrancx, betaalde belastingen aan de hertog van Brabant (1427)
2. Simon Vrancx, gehuwd met Maria Edelheer
3. Goordt Vrancx, betaalde belastingen aan de hertog van Brabant (1427), gehuwd met NN.
...
[Hoofdstuk 3, Vranckx door Edmond B. Vranckx]
Bij de kopie van de rol staat volgende opmerking: "... Jusqu'à la troisième génération cet arbre généalogique ne correspond pas ayx actes authentiqyes. Le quatrième descendant, Simon Vranckx, qui a épousé Marie Edelheer appartient à la branche de Bruxelles..."
In hoofstuk 4, zelfde werk, staat er een stamtafel Vranx, heren van Korbeek-Lo. Hier is de vader van Simon, overleden in 1421, eveneens Simon overleden in 1387. Daarna komt er een tekst, gebaseerd op Houwaert (II-6601, 416) aangevuld met opzoekingen gedaan door Edmond B. Vrankx in de stadsarchieven van Leuven:
I. Willem Vranckx, geboren circa 1368, gehuwd met N., waarbij:
1. Simon, gehuwd met Maria Edelheer
2. Joanna Vranckx, weduwe in 1405 (schepenakte Brussel, deel 4 folio 40, nr 9), gehuwd met meester Willem van Dielbeke
3. Gregoor Vranckx, begraven onder de grafsteen in Korbeek-Lo in 1426
...
[Hoofdstuk 4, Vranckx door Edmond B. Vranckx]
, zoon van Guillelmus VRANCKX [2530] (zie 1573164).
Gehuwd met
786583
Maria EDELHEER [2488].
Uit dit huwelijk:
1.
Roelof [2491], gedoopt circa 1400 (bron: Leuven, akten 2-4-1429, 24-7-1438 en 13-8-1450), overleden 1467.
Gehuwd met Margareta van den CALSTEREN [2492], dochter van Hendrik van den CALSTEREN [2542] (zie 393292) en N. van HOYLAER [2493] (zie 393293).
2.
Maria [2486] (zie 393291).
3.
Egidius [2490], priester, deken Sint-Pieter, Leuven [register 4234], overleden 1469 (bron: "Obituaire Sint-Maarten, Leuven, folio 30, verso).
4.
N. [2527].
Gehuwd (1) met Margareta ROELOFS van WOENSDRECHT (van den Kerckhoff) [2528].
Gehuwd (2) met Elisabeth van DUFFEL [2529].

786584
Hendrik van den CALSTEREN [2546]. Hendrik I, de bastaard, waarschijnlijk een schrander man, was toch een geheimzinnig personage. Hij had twee vrouwen en twee kinderen zonder dat we kunnen bewijzen dat hij gehuwd was. Wel weten we dat hij diaken werd gewijd en vijf jaar uitstel verkreeg voor het ontvangen van de hogere wijding. Hij was kanunnik van Sint-Jan te Luik en verkreeg de prebende van een kanunnikaat in Kamerijk. Hij was Magister artium, kanunnik van Sint-Gerard te Haaltert; vroeg bevestiging van personaat (erepastoor) van Wambeke; bezat een prebende te Luik; bezette een leerstoel te Herentals en vroeg een prebende aan van kanunnik te Kamerijk. Deze man was voorzeker een clericus! Op bevel van hertog Filip de Goede werd zijn testament verbroken de 9 juli 1495.
[Geschiedenis van Linden, het verloren dorp]
, zoon van Jan van den CALSTEREN [2550] (zie 1573168) en Mathilde HENKENS [2716] (zie 1573169).
Gehuwd met
786585
N de KETTELE [2551].
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik [2542] (zie 393292).
2.
Margareta [2547].
Gehuwd met Simon van WILSELE [2549].
3.
Mabilia [2548], overleden op 19‑08‑1401 (bron: [Leuven, Beschrijving van de stad en haar universiteit, Justus Lipsius], brontekst: Hier ligt Dame Mabilia vanden Calsteren zijn echtgenote, die stierf in het haar de Heren 1401 op 19 augustus. Bid voor haar. (Hic iacet Dña Labilia de Clstris eius VXOR, quae obiit anno Dni M.CCCC.I. XIX. die mensis Augusti. Orate pro ea.).) (klooster van Vrouwenpark).

786592
Arnold van WILRE (Morel) [1969]. Schepenen in Leuven 1336-1355, raedt 1340 [Geschiedenis van Leuven, Boonen].
Was volgens Divæus burgemeester van Leuven in 1361 als opvolger van de volksmenner Couthereel. [ANB 1911, eerste deel, p.298].
Zoon van Arnold van WILRE [1967] (zie 1573184).
Gehuwd met
786593
Elisabeth N. [1970], [ANB 1911, eerste deel, p.298].
Uit dit huwelijk:
1.
Arnold [1971]. Hij was samen met zijn zoon gevangen in Baesweiler in 1371, alwaar hij vocht onder het vaandel van zijn neef ridder Willem van Wilre, uit dien hoofde ontving hij in 1374 een vergoeding van 500 gouden lammen. [ANB 1911, eerste deel, p.299].
2.
Clara [1972]. Leefde in 1367. [ANB 1911, eerste deel, p.299].
3.
Willem (Morel) [1973] (zie 393296).

786594
Regnier EVELOOGHE [2075]. Schepen van Leuven. [ANB 1911, eerste deel, p.301].
Schepen van Leuven in 1338-1385, raedt in 1339 [Geschiedenis van Leuven door Boonen]
.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth [1974] (zie 393297).

786610
Jan van GAVEREN [6983].
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.
N.N. [6982] (zie 393305).

786612
Diederik van den HEETVELDE [2378], overleden voor 1373. Schepen van Brussel in 1359 en 1367. Volgens Houwaert van het geslacht van 't Serroelofs. Ammaan van 1363 tot 13 december 1366. Bezat erfelijke onedele leengoederen van de hertog van Brabant. Zoon van Geerard van den HEETVELDE [2395] (zie 1573224) en Margarita 's LOOZEN [2396] (zie 1573225).
Gehuwd met
786613
Elza van der NOOT [2379]. Zij gaf haar vruchtgebruik aan haar kinderen in 1355. Dochter van Hendrick van der NOOT [2380] (zie 1573226) en Yeve 's MEERRMANS [2381] (zie 1573227).
Uit dit huwelijk:
1.
Sweeder [1789] (zie 393306).
2.
Ida [2382], overleden voor 1386. Ontvoorgd in 1366 door haar vader die dan Ammaan is. Ze wordt gemeld in 1383. Ze blijft ongehuwd. Haar goedern worden tussen haar broers en zusters verdeeld in 1386. Ter harer nagedachtenis werd door haar broers en zusters een godsvruchtige fundatie ingesteld te verdelen onder de Karmelieten van Brussel en de armentafel van Sint-Goedele, in dewelke het klooster van Groenendaal zijn deel had.
3.
Arnold [2383], overleden voor 1383. Vocht in Basweiler onder het banier van de heer van Gaasbeek. In 1369 contracteerde hij in naam van zijn vader en in 1373 in naam van zijn moeder en broers en zusters voor een goed gelegen in de Ruysbroekstraat en in het Halfboenrestreetken. Op 23 april 1375 beloofden de erfgenamen van wijlen Aert van Heelbeke, ridder, en van Elisabeth Tays hem een deel van het land van Ramsdonk. De akte laat vermoeden dat er verwantschap is tussen de contractanten. Vermoedelijk; was hij reeds overleden voor het opstellen van de lijsten van de geslachten van Brussel in 1376.
4.
Henrick [2384]. Door zijn moerder ontvoogd in 1373. Gemeld tot 1395. Overleden zonder nakomelingen. In 1387 heeft hij alle goederen op het "d'Oudehuis" op de Koolmarkt overgedragen op zijn broer Diederick.
5.
Diederick [2385], overleden 1401. Ontvoogd in 1381, samen met zijn jongere broers en zusters. Hij vervoegde het leger 1386 dat in opdracht van de hertogin naar 's Hertogenbos ging. In de lop van dat jaar werd hij ridder. In 1396 wordt hij gemeld in de omgeving van Sweder van Abcoude en als erfgenoot van de hertogin van Brabant in 1395. Hij was schepen van Brussel in 1397, voor het geslacht Sweerts volgens Houwaert. In 1397 verwierf hij van Roland de Bornival een rente op de bijzondere belastingen van Nijvel. De persoonlijke tussenkomst van de hertogin was echter nodig om ze hem te betalen. In 1399 draagt hij den Wieldenberch (een heuvel in Anderlecht) over aan Laureys van Bouchout, kannunik te Anderlecht. Hij was gemengd in de invloedstrijd die het Brusselse patriarachaat verdeelde onder de heerschappij van Joanna en Wenceslas. In 1401 werd hij vermoord door Gerard van Coeckelberg met Ghisbrecht Pipenpoy, zoon van Ghisbrecht, als medeplichtige die hiervoor veroordeeld werd tot een bedevaart naar Sint-Jacob van Compostella. Andere medeplichtigen van deze moord, Hendrick de Hertoghe, zoon van wijlen Oston en Michiel Scalie hebben op 18 oktober 1404 rekenschap komen geven van hun bedevaart naar Cyprus aan de heer van Wezemaal, heer Jan van Ophem, ridder, Claes van Sint-Goericx, ridder en ammaan van Brussel en de provoost van Maubeuge als raadsheren van de hertogin in aanwezigheid van de schepenen van Brussel.
Gehuwd met Joanna 's BASTS [2386]. Leefde nog in 1417. Dochter van Vranck de BAST [2387].
6.
Jacob [2388].
7.
Elisabeth [2389]. Zij wordt vermeld tot in 1391. Zij was weldoenster van het klooster van Groenendaal alwaar haar nagedachtenis gevioerd werd op 29 april.
8.
Maria [2390], begraven te Brussel (Sint-Goedele). In 1450 werden haar goederen verdeeld onder de erfgenamen van haar broer Sweder.
Gehuwd (1) met Hendrik van RAMPELMONT [2391], zoon van Isoret van RAMPELMONT [2392].
Gehuwd (2) met Gillis van den BERGHE [2393], zoon van Giselbert van den BERGHE [2394].

786614
Hendrick ROLLIBUC (van Coudenberg) [2088], "Schepenen deser stadt (Brussel) vuyt desen geslachten 1385" [Les registres du Lignage Coudenberg, admission er résolutions, Receuil V des tablettes du Brabant].
Ingeschreven in 1376 in het geslacht van Coudenberg van Brussel samen met zijn broers Jan en Franco en zijn neef Jan. [Lignage de Coudenberg, Tablettes du Brabant].
Zoon van Joannes ROLLIBUC [2340] (zie 1573228) en Maria SLEEUS [2341] (zie 1573229).
Gehuwd met
786615
Margarita GODYNS [2089].
Uit dit huwelijk:
1.
Margareta (van Coudenberg) [2087] (zie 393307).

786624
Jan van den DIJCKE [747], overleden voor 1449, [H 154 II en B VI]. Zoon van Jan van den DIJCKE [746] (zie 1573248).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.
Maarten [751], gedoopt voor 1447 (bron: B VI A verwijst naar schepenregister Brussel), overleden na 1447, [H 154 III en B VI A].
Gehuwd met Margareta COUTS [803], [H 154 III en B VI A].
2.
Jan [752] (zie 393312).

Generatie XXI
 
1073152
Godevaart van HAMME [4150], overleden circa 1340 (bron: LL in VS 1988 p.351 e.v.), zoon van Jacob van HAMME [4153] (zie 2146304) en Willemijne van der SAELEN [4154] (zie 2146305).
Gehuwd met
1073153
Aleida van REDINGEN [4151], dochter van Roelof van REDINGEN [4152] (zie 2146306).
Uit dit huwelijk:
1.
Jan [4142] (zie 536576).

1073154
Robrecht van GRIMBERGEN‑ASSE [4144]. Heer van Asse.
Gehuwd met
1073155
Maria van BARBENÇON [4145].
Uit dit huwelijk:
1.
Maria [4143] (zie 536577).

1573120
Goswin van WILRE (van der Tommen) [1818], overleden voor 1339 (bron: [ANB, 1910, eerste deel, p.218]). De voornaam wordt op verschillende manieren geschreven: Goloy, Goeloij, Golias, Goloïnus, Goloïus, Golinus.
Ridder, reeds overleden in 1339 [ANB, 1910, eerste deel, p.218-219].
Dezelfde of een andere Goswin, zoon van Willem, overleden in 1356, wordt vermeld als eigenaar van een huis in de Ridderstraat in Leuven [ANB, 1910, eerste deel, p. 218].
Zoon van Willem van WILRE [1866] (zie 3146240) en Oda van der TOMMEN [1819] (zie 3146241).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.
Goswin (van der Tommen) [1817] (zie 786560).
2.
Margareta [2010]. Zij verwierf één zesde van de goederen die haar grootmoeder Oda bezat in Ganshoren [ANB, 1910, eerste deel, p.219].
Gehuwd met Jan van RAETSHOVEN [2011], overleden voor 1339 (bron: [ANB, 1910, eerste deel, p.219]).
3.
Christina [2012]. Zij verwierf één zesde van de goederen van haar grootmoeder Oda in Ganshoren [ANB, 1910, eerste deel, p.219].
Gehuwd met Gilles LOOZE [2013], overleden voor 1339 (bron: [ANB, 1910, eerste deel, p.219]).

Eerste blad    Vorig blad    Blad 6 van 7 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail