Blad 1 van 3 bladen Volgend blad    Laatste blad

Kwartierstaat van Ghislena Anna Lodewijk De GROEF
 
Generatie I
 
Mariette José De GROEF [47], geboren te Beigem, dochter van Pieter Frans De GROEF [45] (zie 2) en Mathilda Coleta De BLAY [46] (zie 3).
Gehuwd te Beigem met Jan René CEUPPENS [1247], zoon van Jozef Frans CEUPPENS [2817], brouwersgast, en Maria Elisabeth GOOVAERTS [2818], landbouwster.
Uit dit huwelijk:
1.
[privacy].

1
Ghislena Anna Lodewijk De GROEF [12], geboren te Anderlecht (getuige(n): p. Lodewijk De Blay, m. Anna De Groef), dochter van Pieter Frans De GROEF [45] (zie 2) en Mathilda Coleta De BLAY [46] (zie 3).
Gehuwd te Beigem, gehuwd voor de kerk te Beigem met Jean Xavier Pierre De KEYZER [8], geboren te Leuven (aktenummer: 126). Thuis geboren, Diestsestraat 150. Dit is het huisnummer bij de geboorte. In de jaren 90 van vorige eeuw werd deze woning en naastgelegen huizen afgebroken voor nieuwbouw. Deze woning lag op een gedeelte van wat nu (in 2021) het huisnummer 138 heeft. Gedoopt te Leuven (Middelares en Koningin) (getuige(n): p. Joannes-Baptista De Cupere, m. Ida De Keyzer) (bron: TB), zoon van Guillaume (Jom) De KEYZER [5] en Anna Maria Victoria (Victoire) De CUPERE [6].
Uit dit huwelijk:
1.
[privacy].
2.
[privacy].

Adrienne Alfons Marie De GROEF [48], geboren te Beigem (getuige(n): p. Alfons De Smedt), dochter van Pieter Frans De GROEF [45] (zie 2) en Mathilda Coleta De BLAY [46] (zie 3).
Gehuwd te Beigem met Jean‑Pierre PERDON [1246], geboren te Ukkel, zoon van August PERDON [9364] en Maria Celina De SCHRIJVER [9365].

Generatie II
 
2
Pieter Frans De GROEF [45], landbouwer, geboren op 16‑05‑1910 om 5:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 7), overleden op 07‑05‑1979 te Jette op 68-jarige leeftijd. Overleden in het Academisch Ziekenhuis. Begraven op 10‑05‑1979 te Beigem, woonde Pastorijstraat 2 te Beigem, ook Pieter Frans;, zoon van Pieter Jozef De GROEF [44] (zie 4) en Barbara Isabella (Belle van Gucht) THIELEMANS [39] (zie 5).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17‑10‑1936 te Beigem, huw.contr. 14-10-1936, not. Paul de Meulenaere, Grimbergen; met de 26-jarige
3
Mathilda Coleta De BLAY [46], geboren op 22‑08‑1910 om 16:30 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 14, brontekst: geboren in de Paddegatstraat in de woning van haar ouders.), overleden op 23‑02‑1999 te Grimbergen op 88-jarige leeftijd, begraven op 27‑02‑1999 te Beigem, dochter van Pieter Jan De BLAY [43] (zie 6) en Anna Maria De SCHOUWER [42] (zie 7).
Uit dit huwelijk:
1.
Mariette José [47], geboren te Beigem.
Gehuwd te Beigem met Jan René CEUPPENS [1247], zoon van Jozef Frans CEUPPENS [2817], brouwersgast, en Maria Elisabeth GOOVAERTS [2818], landbouwster.
2.
3.
Adrienne Alfons Marie [48], geboren te Beigem (getuige(n): p. Alfons De Smedt).
Gehuwd te Beigem met Jean‑Pierre PERDON [1246], geboren te Ukkel, zoon van August PERDON [9364] en Maria Celina De SCHRIJVER [9365].

Generatie III
 
4
Pieter Jozef De GROEF [44], landbouwer, herbergier, geboren op 01‑12‑1879 te Nieuwenrode (bron: BP), overleden op 28‑01‑1955 te Beigem op 75-jarige leeftijd (bron: BP), woonde in 1907 in de Paddegatstraat te Beigem, in 1910 in de Molenstraat en in 1911 te Ukkel, Alsembergsesteenweg 1039; voorzitter van de kerkeraad. Zoon van Antoon (August) De GROEF [58] (zie 8) en Maria Theresia HUYSEGOMS [59] (zie 9).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14‑10‑1907 te Beigem (bron: HA, aktenummer: 4), huw.contr. 12-10-1907, not. Julius Goossens, Humbeek.
De moeder van de bruidegom ging niet akkoord met het huwelijk van haar zoon. Met zijn hoogzwangere verloofde zat er dan niets anders op dan een akte van eerbied te laten betekenen aan zijn moeder.
"Voor Meester Julius Goossens, Notaris in verblijf te Humbeek (omtrek Brussel).
Was tegenwoordig:
De heer Pieter Jozef De Groef, landbouwer wonende en gehuisvest te Beyghem, geboren te Nieuwenrode den eersten December achtien honderd negen en zeventig.
Dewelke heeft bij deze verklaard dat hij aan zijn moeder Maria Theresia Huysegoms weduwe van Antoon De Groef, pachteresse wonende en gehuisvest te Beyghem, in huwelijk met den heer Lodewijk De Groef, pachter, wonende en gehuisvest te Beyghem, eerbiedig raad vraagt over het houwelijk welk hij voornemens is aan te gaan met Juffrouw Barbara Isabella Thielemans, landbouwster wonende te Beyghem, alhier geboren den drijentwintigsten December achtien honderd een en tachtig, dochter van Frans Thielemans en Anna Catharina Neyens, echtlieden, landbouwers wonende en gehuisvest te Beyghem.
Ons Notaris aanzoekende ons te willen begeven ten huize van zijne gezegde moeder om haar de beteekening zijner vraag te doen.
Waarvan akte.
Verleden te Humbeek ter studie.
Het jaar negentien honderd zeven, den dertienden September, ten elf en half uur voor middag.
Ten bijwezen der heren Lodewijk Van Roye en Lodewijk Ooms, beiden wonende te Humbeek, hiertoe aangestelde getuigen.
Na voorlezeing heeft de komparant met de getuigen en de notaris geteekend.
(geteekend) P.J. De Groef, L. Van Roy, L. Ooms, & J. Goossens
En op de zelfden dag dertienden September negentienhonderd zeven te zes ure namiddag.
Ingevolge den eisch tot beteekening vervat in dat dit voorgaat.
Heb ik Notaris Julius Goossens in verblijf te Humbeek vergezeld van voornoemde getuigen mij begeven te Beyghem ten woonhuize van vrouwe Maria Theresia Huysegoms thans echtgenote van den heer Lodewijk De Groef, alwaar zijnde, ik haar in persoon voorgelezen den eerbiedigen akt beteeken, bij welke zoon Pieter Jozef De Groef voornoemd haar met eerbied raad vraagt over het huwelijk dat hij voornemens is aan te gaan met gezegde juffrouw Barbara Isabella Thielemans.
Op onze vraag heeft vrouwe Maria Theresia Huysegoms veklaard in het ontworpen huwelijk van haar zoon thans niet toe te stemmen om de redenen welke zij hem meermalen voor oogen gelegd heeft.
Na voorlezing heeft ze geweigerd te teekenen.
Van hetwelk wij hebben opgemaakt het tegenwoordig proces verbaal ten gezegd woonhuis en ervan aan de beteekende gelaten een afschrift als mede de eerbiedigen akt die voorgaat getekend door notaris en getuigen.
Na voorlezing hebben de getuigen met ons Notaris geteekend.
(geteekend) L. Van Roy, L. Ooms, & J. Goossens."
 
Artikel 151 en volgenden van het Burgerlijk Wetboek regelen de akte van eerbied. In 1898 bepaalde de wet dat de een jongen kon huwen vanaf 18 jaar en een meisje vanaf 15 jaar. De minderjarigen kinderen, jonger dan 21 jaar, konden enkel huwen met toestemming van de ouders. De meerderjarige kinderen, dit wil zeggen ouder dan 21 jaar, hadden ook de toelating van hun ouders nodig om te huwen. De meest courante manier was dat de ouders aanwezig waren op het huwelijk en daar mondeling hun toestemming bevestigen, de ouders konden ook een notariële akte van hun toestemming laten opmaken. Indien de ouders niet akkoord gingen met het huwelijk, kon trouwlustige kind een akte van eerbied laten opstellen en betekenen door een notaris. Indien het kind dat geen toestemming kreeg en jonger was dan 25 jaar, konden de ouders naar de rechtbank gaan om het huwelijk van hun kind te alsnog verhinderen. Indien het kind echter minstens 25 jaar was, moest het nog één maand wachten alvorens te trouwen. In 1953 werd de akte van eerbied afgeschaft voor de kinderen ouder dan 25 jaar. De akte van eerbied werd pas volledig afgeschaft in 1990.
Echtgenote is de 25-jarige
5
Barbara Isabella (Belle van Gucht) THIELEMANS [39], landbouwster, geboren op 23‑12‑1881 om 22:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 20), gedoopt op 24‑12‑1881 te Beigem (getuige(n): p. Petrus Joannes Van Praet, m. Barbara Isabella Van Gucht) (bron: DFG), overleden op 25‑11‑1957 te Beigem op 75-jarige leeftijd (bron: BP), genoemd Belle Van Gucht;, dochter van Frans (Joannes Franciscus) THIELEMANS (van Gucht) [37] (zie 10) en Anna Catherina NEYENS [38] (zie 11).
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Katharina [60], geboren op 18‑12‑1907 te Beigem, overleden op 22‑08‑1998 om 22:00 uur te Jette op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15‑05‑1933 te Beigem met Alphons De SMEDT [1267], 22 jaar oud, geboren op 22‑11‑1910 te Grimbergen (Lint), overleden op 28‑11‑1996 te Grimbergen op 86-jarige leeftijd (bron: RB), begraven op 04‑12‑1996 te Beigem (bron: RB), zoon van Joannes Baptista De SMEDT [2769] en Rosalia Ludovica De SCHUTTER [2770].
2.
Pieter Frans [45] (zie 2).

6
Pieter Jan De BLAY [43], geboren op 28‑06‑1869 om 23:30 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 8). Geboren in de Modderstraat 19, gedoopt op 29‑06‑1869 te Beigem (getuige(n): p. Joannes Verdickt, m. Joanna Catharina De Blij) (bron: DFG), overleden op 30‑10‑1918 te Beigem op 49-jarige leeftijd (bron: BP), woonde in 1905 in de Paddegatstraat 108, zoon van Corneel De BLAY [28] (zie 12) en Maria Catherina Van CAPPELLEN [29] (zie 13).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 19‑11‑1900 te Beigem (bron: HA, aktenummer: 8), huwelijkscontract bij notaris Wambacq te Humbeek op 16 november 1900, gehuwd voor de kerk op 19‑11‑1900 te Beigem (getuige(n): Josephus De Schouwer, Ludovicus De Blay) (bron: DFG) met de 28-jarige
7
Anna Maria De SCHOUWER [42], geboren op 31‑08‑1872 om 12:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 10), gedoopt op 31‑08‑1872 te Beigem (getuige(n): p. Guilielmus De Schouwer, m. Anna Maria Mertens) (bron: DFG), overleden op 24‑08‑1940 te Beigem op 67-jarige leeftijd (bron: BP). Woonde in de Paddegatstraat en vanaf 1909 in de Molenstraat in Beigem. Dochter van Jan Frans (Cornelius) De SCHOUWER [40] (zie 14) en Anna Paulina Van RODE [41] (zie 15).
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Paulina Maria [62], geboren op 15‑08‑1901 om 08:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 13), overleden op 29‑10‑1981 te Vilvoorde op 80-jarige leeftijd (bron: BP), begraven op 02‑11‑1981 te Beigem (bron: RB).
2.
Lodewijk Jozef [63], geboren op 30‑04‑1903 om 8:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 8), overleden op 26‑01‑1994 te Vilvoorde op 90-jarige leeftijd, begraven op 29‑01‑1994 te Beigem.
3.
Maria Regina [64], geboren op 10‑05‑1905 om 17:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 7), overleden op 10‑06‑1986 te Beigem op 81-jarige leeftijd, begraven op 14‑06‑1986 te Beigem (bron: BP).
4.
Jozef Prosper [65], geboren op 24‑11‑1907 om 15:30 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 16), overleden op 19‑11‑1983 te Beigem op 75-jarige leeftijd (bron: BP).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 13‑08‑1939 te Beigem. Volgens menu 19-08-1936. Echtgenote is Maria Barbara De GROEF [1218], 29 jaar oud, geboren op 21‑11‑1909 te Beigem (bron: RB), overleden op 15‑12‑1995 te Beigem op 86-jarige leeftijd, begraven op 21‑12‑1995 te Beigem, dochter van Jan Augustijn De GROEF [2960] en Maria Jozefina Van HUMBEEK [2961].
5.
Anna Rosalia [66], geboren op 07‑05‑1909 om 10:30 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 7), overleden op 20‑01‑1994 te Beigem op 84-jarige leeftijd, begraven op 25‑01‑1994 te Beigem.
Gehuwd met Frans Jozef De RIDDER [1217], geboren op 03‑10‑1905 te Beigem (bron: GA, aktenummer: 17), overleden op 06‑02‑1999 te Beigem op 93-jarige leeftijd (bron: RB), zoon van Petrus Antoon De RIDDER [8688] en Maria Virginia Van der LINDEN [8689].
6.
Mathilda Coleta [46] (zie 3).
7.
August [67], geboren op 06‑09‑1912 te Beigem (bron: RB), overleden op 25‑08‑1997 te Wenduine op 84-jarige leeftijd, begraven op 30‑08‑1997 te Wenduine.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27‑08‑1938 te Hofstade (Oost-Vlaanderen) (aktenummer: 20) met Irma JANSSENS [1223], 21 jaar oud, geboren op 03‑03‑1917 te Machelen (Brabant) (bron: HA Hofstade (Oost-Vlaanderen) 1938/20), overleden op 20‑01‑2014 te Brugge ? op 96-jarige leeftijd, gecremeerd op 25‑01‑2014 te Brugge, Blauwe Toren, dochter van Joannes‑Batista Augustinus JANSSENS [9335], nijveraar, en Joanna Catharina GULDIX [9336].
8.
Leon Pamphyle [68], geboren op 19‑07‑1914 te Beigem (bron: RB, brontekst: Volgens de kiezerslijst van Beigem van 1972 is zijn geboortedatum 16-06-1914.), overleden op 06‑06‑1996 te Jette op 81-jarige leeftijd (bron: RB), begraven op 12‑06‑1996 te Beigem (bron: RB).
Gehuwd met Ida De GROOF [1224], geboren op 24‑12‑1920 te Wolvertem (bron: BP), overleden op 06‑07‑1984 te Mechelen op 63-jarige leeftijd (bron: BP), begraven op 11‑07‑1984 te Beigem, dochter van Leopold Lodewijk De GROOF [7586] en Maria Elisabeth GOOSSENS [7587].
9.
Albert [69], geboren op 15‑12‑1915 te Beigem, overleden op 14‑03‑2004 te Grimbergen op 88-jarige leeftijd. Overleden in het Heilig Hartrusthuis. Begraven op 17‑03‑2004 te Beigem.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24‑04‑1945 te Nieuwenrode met Yvonne SPINNAEL [1207], 23 jaar oud, geboren op 11‑09‑1921 te Laken (bron: RB), overleden op 27‑09‑1992 te Vilvoorde op 71-jarige leeftijd, begraven op 02‑10‑1992 te Beigem (bron: RB).

Generatie IV
 
8
Antoon (August) De GROEF [58], geboren op 10‑01‑1847 om 16:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 1), gedoopt op 10‑01‑1847 te Beigem (getuige(n): p. Augustinus Moyson, m. Joanna Monica De Groef) (bron: DFG), overleden op 22‑02‑1891 om 14:00 uur te Nieuwenrode op 44-jarige leeftijd (bron: BP, OA, aktenummer: 3), begraven op 25‑02‑1891 te Nieuwenrode (bron: BP), zoon van Karel Jozef De GROEF [90] (zie 16) en Joanna Catharina LAUWERS [91] (zie 17).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 19‑02‑1879 te Nieuwenrode (bron: HA, aktenummer: 1). Huwelijkscontract te Humbeek voor notaris Vanderstegen op 4 februari 1879. Gehuwd voor de kerk op 19‑02‑1879 te Nieuwenrode (getuige(n): Jacobus Huysegoms en Carolus De Groef) (bron: klapper Hoembeka) met de 25-jarige
9
Maria Theresia HUYSEGOMS [59], landbouwster, geboren op 18‑05‑1853 om 04:00 uur te Wolvertem (Westrode) (bron: GA, aktenummer: 41), overleden op 22‑07‑1922 te Brussel op 69-jarige leeftijd (bron: BP), woonde in 1910 in Beigem;, dochter van Peter Jan HUYSEGOMS [72] (zie 18) en Maria Catharina Van STEENWINKEL [218] (zie 19).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 25‑08‑1875 te Wolvertem (getuige(n): Philippus Ludovicus Van den Eynde, 29 j., zwager des bruidegoms, Jan Baptist Huysegoms, 21 j., broer van de bruid, Jan Baptist Gillis, 24 j., zwager des bruids) (aktenummer: 22) met Johannes Josephus HUYSMANS [1278], 21 jaar oud, geboren op 17‑11‑1853 te Meise (bron: HA), overleden op 23‑08‑1877 te Nieuwenrode op 23-jarige leeftijd (bron: BP), zoon van Joannes HUYSMANS [3333] en Barbara De BOECK [3334].
Gehuwd (2) op 25-jarige leeftijd op 19‑02‑1879 te Nieuwenrode (bron: HA, aktenummer: 1). Huwelijkscontract te Humbeek voor notaris Vanderstegen op 4 februari 1879. Gehuwd voor de kerk op 19‑02‑1879 te Nieuwenrode (getuige(n): Jacobus Huysegoms en Carolus De Groef) (bron: klapper Hoembeka) met Antoon (August) De GROEF [58], 32 jaar oud (zie 8).
Gehuwd (3) op 39-jarige leeftijd op 15‑03‑1893 te Nieuwenrode (bron: HA, aktenummer: 4). Huwelijkscontract voor meester Van Reebroeck, notaris te Wolvertem, 13 maart 1893. Gehuwd voor de kerk op 15‑03‑1893 te Nieuwenrode (getuige(n): Petrus Joannes Huysegoms, Victor Van Daelem) (bron: klapper Hoembeka) met Lodewijk Jozef De GROEF [73], 44 jaar oud, gemeenteraadslid, landbouwer, geboren op 07‑03‑1849 om 07:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 7), gedoopt op 07‑03‑1849 te Beigem (getuige(n): p. Felix De Backer, m. Barbara Josepha Van der Hasselt) (bron: DFG), overleden op 07‑09‑1908 te Brussel op 59-jarige leeftijd, woonde Bergstraat Wijk B nr 7. Woonde bij zijn ouders in de Bergstraat sectie A nummer 7. Zoon van Karel Jozef De GROEF [90] (zie 16) en Joanna Catharina LAUWERS [91] (zie 17).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Joannes Josephus [8671], student in wijsbegeerte, geboren op 03‑06‑1876 om 15:00 uur te Nieuwenrode (bron: GA, aktenummer: 15), overleden op 06‑01‑1898 om 21:00 uur te Beigem op 21-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 1).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Pieter Jozef [44] (zie 4).
3.
Maria Hortensia [8698], geboren op 05‑04‑1882 te Nieuwenrode (bron: GA, aktenummer: 7), overleden op 28‑08‑1885 om 02:00 uur te Nieuwenrode op 3-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 19).
4.
Maria Pelagia [71], geboren op 24‑04‑1884 om 08:00 uur te Nieuwenrode (bron: GA, aktenummer: 11), overleden op 26‑11‑1950 te Malincourt (Frankrijk) op 66-jarige leeftijd (bron: BP). Uitgeweken naar Frankrijk (Malincourt).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 04‑06‑1919 te Nieuwenrode (bron: DFG lijst dopen), gehuwd voor de kerk op 04‑07‑1919 te Beigem met Jan Emiel Van SCHAFTINGEN [1268], 37 jaar oud, geboren op 23‑12‑1881 om 02:00 uur te Beigem (bron: DFG), gedoopt op 24‑12‑1881 te Beigem (getuige(n): p. Joannes Baptist Van Haute, m. Julia Van Schaftingen) (bron: DFG), overleden op 02‑08‑1976 te Malincourt (Frankrijk) op 94-jarige leeftijd (bron: JVS), zoon van Michaël Van SCHAFTINGEN [3132] en Antonia Van HOUTE [3133].
5.
Frans [70], geboren op 24‑10‑1886 om 11:00 uur te Nieuwenrode (bron: GA, aktenummer: 21), overleden op 12‑08‑1972 te Beigem op 85-jarige leeftijd (bron: BP), begraven op 16‑08‑1972 te Beigem (bron: RB). Was in 1887 burgemeester van Nieuwenrode.
Gehuwd met Anna Maria HERBOSCH (van Blo) [1269], geboren op 12‑09‑1896 te Meise (bron: RB), overleden op 20‑01‑2000 te Beigem op 103-jarige leeftijd (bron: RB), begraven op 26‑01‑2000 te Beigem (bron: RB), dochter van N. HERBOSCH [3149] en N. De DONCKER [3150].
6.
Maria Coleta Alina [115], geboren op 16‑07‑1889 te Nieuwenrode (bron: BP), overleden op 15‑09‑1963 te Humbeek op 74-jarige leeftijd (bron: BP), begraven op 18‑09‑1963 te Humbeek (bron: RB).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 08‑05‑1922 te Beigem met Franciscus Augustinus (Gustaaf) EMMERECHTS [1270], 29 jaar oud, geboren op 16‑06‑1892 te Humbeek, overleden op 13‑11‑1977 te Humbeek op 85-jarige leeftijd (bron: RB), begraven op 16‑11‑1977 te Humbeek (bron: RB), zoon van Joannes Ludovicus EMMERECHTS [3114] en Rosalia SCHEERS [3115].
Uit het derde huwelijk:
7.
Lodewijk [74], geboren op 23‑12‑1893 om 07:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 20), gedoopt op 26‑12‑1893 te Beigem (getuige(n): p. Ludovicus Van Malderen, m. Ludovica De Groef) (bron: DFG), overleden op 31‑07‑1977 te Beigem op 83-jarige leeftijd (bron: RB), begraven op 04‑08‑1977 te Beigem (bron: RB).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28‑05‑1924 te Beigem met Julie ROBBERECHTS [2793], 21 jaar oud, geboren op 14‑02‑1903 te Beigem (bron: RB), overleden op 21‑07‑1983 te Anderlecht op 80-jarige leeftijd (bron: RB). Sint-Annakliniek. Begraven op 27‑07‑1983 te Beigem.
8.
Josepha Filomena [89], geboren op 08‑10‑1895 om 08:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 19), gedoopt op 10‑10‑1895 te Beigem (getuige(n): p. Joseph De Groef, m. Philomena De Groef) (bron: DFG), overleden op 13‑03‑1985 te Jette op 89-jarige leeftijd (bron: RB). Overleden in het Academisch Ziekenhuis. Begraven op 16‑03‑1985 te Beigem.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26‑05‑1924 te Beigem met Egied Lodewijk Van den BROECK [2583], 31 jaar oud, geboren op 14‑05‑1893 te Ramsdonk (bron: RB), overleden op 12‑09‑1963 te Laken op 70-jarige leeftijd (bron: RB), begraven op 16‑09‑1963 te Beigem.
9.
Maria Victorina [75], geboren op 15‑07‑1899 om 02:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 8), gedoopt op 16‑07‑1899 te Beigem (getuige(n): p. Victor Van Daelem, m. Pelagie De Groef) (bron: DFG), overleden op 22‑09‑1931 om 01:00 uur te Hoboken op 32-jarige leeftijd (bron: BP).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17‑03‑1924 te Beigem met Karel Van den MOORTEL [2936].

10
Frans (Joannes Franciscus) THIELEMANS (van Gucht) [37], landbouwer, geboren op 18‑08‑1848 om 08:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 9, brontekst: GA vermeldt 19, DA en bidprentje 18 augustus.), gedoopt op 18‑08‑1848 te Beigem (getuige(n): p. Franciscus Vanderperre, m. Maria Francisca Thielemans) (bron: DFG), overleden op 05‑09‑1917 te Beigem op 69-jarige leeftijd (bron: BP). Begraven op het oude kerkhof aan de kerk van Beigem. Soei Vegucht (Van Gucht), woonde voor WO I in de Paddegatstraat 19, ook op het nummer 83 en 79 (het kan ook een hernummering zijn). Zoon van Norbert THIELEMANS [244] (zie 20) en Anna Catharina Van den BLOOK [245] (zie 21).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10‑04‑1872 te Beigem (bron: HA, aktenummer: 1). Huwelijkscontract voor notaris De Ruydts uit Vilvoorde op 10 april 1872. Gehuwd voor de kerk op 11‑04‑1872 te Grimbergen (getuige(n): Petrus Van Lint, Henricus Neyens) (bron: DFG) met de 20-jarige
11
Anna Catherina NEYENS [38], dienstmeid, geboren op 04‑02‑1852 te Olen (bron: BP), overleden op 24‑11‑1914 te Oostende op 62-jarige leeftijd (bron: BP). Gestorven als vluchtelinge, meter van tante, dochter van Hendrik NEYENS [1259] (zie 22) en Maria Elisabeth VERACHTERT [1260] (zie 23).
Uit dit huwelijk:
1.
Rosalia [117], geboren op 27‑05‑1873 om 23:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 12), gedoopt op 29‑05‑1873 te Beigem (getuige(n): p. Ludovicus Binst, m. Rosalia Thielemans) (bron: DFG), overleden op 11‑10‑1901 te Beigem op 28-jarige leeftijd (bron: BP).
Gehuwd met Jan Babtista Van HUMBEECK [2545].
2.
Peter Antoon [76], geboren op 21‑08‑1874 om 16:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 10), gedoopt op 22‑08‑1874 te Beigem (getuige(n): p. Petrus Antonius Thielemans, m. Anna Catharina Neyens) (bron: DFG), overleden op 12‑08‑1944 te Jette op 69-jarige leeftijd (bron: BP).
Gehuwd met Célestine PATTEET [1271], geboren op 28‑07‑1885 te Londerzeel (bron: RB), overleden op 04‑02‑1967 te Grimbergen op 81-jarige leeftijd (bron: RB), begraven op 08‑02‑1967 te Jette (bron: RB).
3.
Willem Lodewijk [116], geboren op 22‑11‑1875 om 15:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 14), gedoopt op 23‑11‑1875 te Beigem (getuige(n): p. Guilemus Van Gucht, m. Anna Barbara Neyens) (bron: DFG), overleden op 03‑10‑1897 te Beigem op 21-jarige leeftijd.
4.
Barbara Isabella [2095], geboren op 22‑12‑1879 om 5:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 21), gedoopt op 22‑12‑1879 te Beigem (getuige(n): p. Petrus Joannes Van Praet, m. Barbara Isabella Van den Blook) (bron: DFG), overleden op 22‑12‑1897 om 12:00 uur te Beigem op 18-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 12).
6.
Maria Antonia [77], geboren op 19‑08‑1883 om 21:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 12, brontekst: Volgens doopakte geboren op 27 aug. 1883.). Carolus Joseph De Groef is schepen bij de geboorteaangifte. Gedoopt op 29‑08‑1883 te Beigem (getuige(n): p. Antonius Orboy, m. Maria Anyonia Van Roy) (bron: DFG), overleden op 03‑02‑1962 te Beigem op 78-jarige leeftijd, begraven op 07‑02‑1962 te Beigem.
Gehuwd met Cornelis Eduard VERSTRAETEN [1272], geboren op 10‑02‑1881 te Grimbergen (bron: RB), overleden op 04‑07‑1957 te Meise op 76-jarige leeftijd (bron: RB), begraven op 08‑07‑1957 te Beigem (bron: RB).
7.
Marie Elisabeth [78], geboren op 23‑10‑1886 om 03:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 15), gedoopt op 23‑10‑1886 te Beigem (getuige(n): p. Frans Van der Perre, m. Elisabeth Van Herrewegen) (bron: DFG), overleden op 05‑10‑1967 te Sint-Antonius-Brecht op 80-jarige leeftijd (bron: BP), begraven op 07‑10‑1967 te Humbeek (bron: RB).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 14‑12‑1908 te Sint-Jans-Molenbeek (bron: DFG DA) met Karel Louis MEES [1273], 27 jaar oud, geboren op 12‑04‑1881 te Humbeek (bron: BP), overleden op 13‑07‑1951 te Mechelen op 70-jarige leeftijd (bron: RB, brontekst: Sint-Elisabethkliniek.), begraven op 17‑07‑1951 te Humbeek (bron: RB), zoon van Petrus MEES [3194] en Maria Virginia SLACHMUYLDERS [3195].

12
Corneel De BLAY [28], landbouwer, geboren op 11‑11‑1825 om 15:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 7). Geboren in de Steeneikstraat wijk 23, de GA vermeldt Joanna als voornaam van de moeder. Gedoopt op 12‑11‑1825 te Beigem (getuige(n): p. cornelius Van Bever, m. Joanna Catharina De Blauw) (bron: DFG), overleden op 30‑09‑1885 om 3:30 uur te Beigem op 59-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 11, brontekst: Volgens DFG 20 september.). Verhuisde na zijn huwelijk naar Kasteelhofstraat 33 en na geboorte 2e kind naar de Modderstraat 24, later 19 en bij zijn overlijden 27, voor zijn huwelijk was hij militair in actieve dienst. Zoon van Willem de BLIJ [24] (zie 24) en Judoca BINTS [27] (zie 25).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23‑07‑1856 te Beigem (aktenummer: 2). Huwelijkscontract op 21 juli 1856 voor notaris Franciscus Josephus Henricus Heyvaert te Grimbergen. Henricus Van Rode, 50 jaar en Josephus Van Rode 43 jaar, beide kleermakers van beroep, zijn neven van Cornelius of van Maria Catharina. Gehuwd voor de kerk te Meise (bron: DFG) met de 24-jarige
13
Maria Catherina Van CAPPELLEN [29], landbouwster, geboren op 17‑03‑1832 om 11:00 uur te Humbeek (bron: DFG, HA). Het bevolkingsregister van Beigem geeft al geboortedatum de 24ste januari. Gedoopt op 17‑03‑1832 te Humbeek (getuige(n): p. Joannes Baptist Jacobs, m. Carolina Suys), overleden op 28‑04‑1913 te Beigem op 81-jarige leeftijd (bron: GDS), dochter van Hendrik Van CAPPELLEN [328] (zie 26) en Anna Catharina JACOBS [335] (zie 27).
Uit dit huwelijk:
1.
Guilliam Karel [79], landbouwer, geboren op 11‑04‑1857 om 22:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 2), gedoopt op 12‑04‑1857 te Beigem (getuige(n): p. Guilielmus Deblaye, m. Catharina Jacobs) (bron: DFG), overleden op 24‑04‑1928 te Beigem op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26‑10‑1881 te Beigem (bron: HA, aktenummer: 4). Huwelijkscontract voor notaris Vanderstegen te Humbeek op 28 juli 1881. Gehuwd voor de kerk op 26‑10‑1881 te Beigem (getuige(n): Joannes Franciscus Tuyaerts, Cornelius De Blaey) (bron: DFG) met Rosalie GULDIX [1274], 28 jaar oud, landbouwster, geboren op 27‑04‑1853 om 03:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 6), gedoopt op 27‑04‑1853 te Beigem (getuige(n): p. Petrus Antonius Vanlint, m. Maria Anna Guldix) (bron: DFG), dochter van Petrus Josephus GULDIX [3065], landbouwer, en Joanna Maria Van LINT [3066], landbouwster.
2.
Regina [80], geboren op 18‑05‑1859 om 22:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 8), gedoopt op 19‑05‑1859 te Beigem (getuige(n): p. Henricus Van Cappellen, m. Joanna Catharina Deblaye voor Regina Binst) (bron: DFG), overleden op 06‑03‑1937 te Elsene op 77-jarige leeftijd (bron: GDS). In de nota's van GDS staat Elese vermeld als plaats van overlijden. Verder in de nota's staat dat ze overleden is bij haar zoon te Etterbeek. [TS] vermeldt als voornaam Maria Catharina.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 16‑09‑1890 te Schaarbeek (bron: HA, aktenummer: 264). Huwelijksakte voor notaris Vaes te Sint-Joost-ten-Node op 12 auustus 1890. Gehuwd voor de kerk op 18‑08‑1890 te Beigem (getuige(n): Carolus De Blay en Henricus Van Camp) (bron: DFG) met Jacobus Van CAMP [1499], 36 jaar oud, wijntrekker, geboren op 09‑08‑1854 te Rijmenam (bron: HA Schaarbeek 1890/264). Weduwnaar van Marie Thérèse Flabat overleden te Schaarbeek op 12 juli 1889.
In de nota's van Gerard De Schouwer staat dat Marie Thérèse zelf weduwe was van een zekere Renard. In het nieuwe gezin waren er de twee stiefkinderen uit het huwelijk van Renard - Flabat. Er waren 5 kinderen uit het huwelijk Van Camp - Flabat en tenslotte nog eens 6 kinderen uit het huwelijk Van Camp - De Blay. Verder vermeldt GDS nog dat "De verstandhouding liep vaak mank. Ze boerden te Heffen, te Leest, te Rijmenam en Melsbroek. Zij [Regina] overleed bij zoon Emiel te Etterbeek.
Zoon van Corneel Van CAMP [8615] en Anna Maria Van ESSCHE [8616]. Volgens GDS: Dit gezin bestond uit drie soorten kinderen. Jacobus Van Camp was gehuwd met een zekere Flabat. Zij was weduwe van Renard en had uit haar eerste huwelijk twee kinderen: Eveline en Eugenie Renard. Uit zijn huwelijk met Flabat had hij vijf kinderen: Désiré, Léon, Jules, Georges en Léonie. Tenslotte hadden ze samen ook nog zes kinderen: Frans, Karel, Louis, Emiel, Marie en Pamfiel.
3.
Hendrik Lodewijk [81], landbouwer, geboren op 18‑02‑1862 om 22:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 2), gedoopt op 19‑02‑1862 te Beigem (getuige(n): p. Henricus Deblaye, m. Therisia Vancappelle) (bron: DFG), overleden 1949.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27‑04‑1887 te Beigem (bron: HA, aktenummer: 3), huwelijkscontract voor notaria A. Kijs te Grimbergen op 14 april 1887. Gehuwd voor de kerk op 27‑04‑1887 te Beigem (getuige(n): Carolus De Blay, Petrus Wauters) (bron: DFG) met Rosalia WAUTERS [1275], 27 jaar oud, landbouwster, geboren op 03‑07‑1859 om 13:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 10), gedoopt op 03‑07‑1859 te Beigem (getuige(n): p. Egidius Daems, m. Maria Wouters) (bron: DFG). De vermelding in [TS] stemt niet overeen met hetgeen in de aktes staat. Dochter van Petrus WAUTERS [3070], landbouwer, en Theresia Van DORSELAER [3071], landbouwster.
4.
Maria Francisca [82], geboren op 13‑05‑1864 om 19:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 7), gedoopt op 14‑05‑1864 te Beigem (getuige(n): p. Josephus Deblaye, m. Maria Francisca Vancappelle) (bron: DFG).
Gehuwd met Pamfiel RAMOUT [1500].
5.
Rosalie [83], geboren op 14‑05‑1866 om 20:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 5), gedoopt op 15‑05‑1866 te Beigem (getuige(n): Petrus Josephus De Blij, m. Rosalia Van Cappellen) (bron: DFG), overleden op 13‑11‑1942 te Beigem op 76-jarige leeftijd (bron: GDS).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 14‑11‑1900 te Beigem (bron: HA, aktenummer: 7), huwelijkscontract bij notaris Wambacq te Humbeek op 4 november 1900, gehuwd voor de kerk op 19‑11‑1900 te Beigem (getuige(n): Jos De Schouwer, Ludovicus De Blay) (bron: DFG) met Zacharius Lodewijk De SCHOUWER [243], 30 jaar oud, geboren op 27‑02‑1870 om 22:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 1), gedoopt op 28‑02‑1870 te Beigem (getuige(n): p. Zacharias De Schouwer, m. Ludovica Van Rode), overleden op 03‑03‑1955 te Beigem op 85-jarige leeftijd (bron: GDS), zoon van Jan Frans (Cornelius) De SCHOUWER [40] (zie 14) en Anna Paulina Van RODE [41] (zie 15).
6.
Pieter Jan [43] (zie 6).
7.
Peter Jozef [84], geboren op 18‑12‑1871 om 03:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 14), gedoopt op 18‑12‑1871 te Beigem (getuige(n): p. Petrus Jacobus Govaerts, m. Maria Christina Bogaerts) (bron: DFG, brontekst: Doop bevestigd door Van den Putte, medicus.), overleden 1956.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16‑02‑1899 te Beigem (bron: HA, aktenummer: 1), huwelijkscontract bij notaris Wambacq te Humbeek op 12 februari 1899, gehuwd voor de kerk op 16‑02‑1899 te Beigem (getuige(n): Matheus Vanderzypen, Ludovicus De Bley) (bron: DFG) met Anna Catharina (tante Net) Van der ZIJPEN [1276], 24 jaar oud, geboren op 15‑01‑1875 te Grimbergen (bron: BP), gedoopt op 15‑01‑1875 te Grimbergen (getuige(n): p. Joannes Baptist Dierickx, m. Anna Catharina Leemans) (bron: DFG), overleden op 29‑12‑1960 te Beigem op 85-jarige leeftijd (bron: BP), dochter van Mathias Josephus Van der ZIJPEN [3076], metser, en Maria Ludovica DIERICKX [3077].

14
Jan Frans (Cornelius) De SCHOUWER [40], landbouwer, dienstbode, geboren op 24‑04‑1832 om 11:00 uur te Humbeek (bron: HA), gedoopt op 24‑04‑1832 te Humbeek (getuige(n): p. Franciscus Van Praet, m. Maria Anna De Schouwer) (bron: DFG), overleden op 20‑01‑1893 om 06:30 uur te Beigem op 60-jarige leeftijd (bron: DFG). Bij de geboorte van Joseph woonden ze in de Bergstraat 10 en bij de geboorte van Anna Maria woonden ze in de Paddegatstraat sectie B nr 100. Zoon van Jan Baptist De SCHOUWER [1455] (zie 28) en Isabella BINST [1466] (zie 29).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 17‑05‑1865 te Beigem (bron: HA, aktenummer: 1), huwelijkscontract voor notaris Wambcq te Humbeek op 7 mei 1865. Gehuwd voor de kerk op 22‑05‑1865 te Beigem (getuige(n): Josephus Van Rode, Joannes De Schouwer) (bron: DFG) met de 32-jarige
15
Anna Paulina Van RODE [41], landbouwster, geboren op 23‑02‑1833 om 20:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 1), gedoopt op 23‑02‑1833 te Beigem (getuige(n): p. Antonius De Doncker, m. Anna Catharina Suys), overleden op 09‑11‑1916 te Beigem op 83-jarige leeftijd (bron: GDS), dochter van Peter Van RODE [1288] (zie 30) en Carolina De DONCKER [1289] (zie 31).
Uit dit huwelijk:
1.
Jozef [85], geboren op 10‑03‑1866 om 20:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 3), gedoopt op 11‑03‑1866 te Beigem (getuige(n): p. Joseph Van Rode, m. Isabella Binst) (bron: DFG), overleden op 28‑05‑1869 om 23:55 uur te Beigem op 3-jarige leeftijd (aktenummer: 3).
2.
Jan Baptist [1279], geboren op 17‑02‑1868 om 10:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 3), gedoopt op 17‑02‑1868 te Beigem (getuige(n): p. Joannes Baptist De Schouwer, m. Anna Maria Van Rode) (bron: DFG), overleden op 02‑06‑1869 om 09:30 uur te Beigem op 1-jarige leeftijd (aktenummer: 18).
3.
Zacharius Lodewijk [243], geboren op 27‑02‑1870 om 22:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 1), gedoopt op 28‑02‑1870 te Beigem (getuige(n): p. Zacharias De Schouwer, m. Ludovica Van Rode), overleden op 03‑03‑1955 te Beigem op 85-jarige leeftijd (bron: GDS).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 14‑11‑1900 te Beigem (bron: HA, aktenummer: 7), huwelijkscontract bij notaris Wambacq te Humbeek op 4 november 1900, gehuwd voor de kerk op 19‑11‑1900 te Beigem (getuige(n): Jos De Schouwer, Ludovicus De Blay) (bron: DFG) met Rosalie De BLAY [83], 34 jaar oud, geboren op 14‑05‑1866 om 20:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 5), gedoopt op 15‑05‑1866 te Beigem (getuige(n): Petrus Josephus De Blij, m. Rosalia Van Cappellen) (bron: DFG), overleden op 13‑11‑1942 te Beigem op 76-jarige leeftijd (bron: GDS), dochter van Corneel De BLAY [28] (zie 12) en Maria Catherina Van CAPPELLEN [29] (zie 13).
4.
Anna Maria [42] (zie 7).
5.
Jozef [1477], bediende van de tram, geboren op 04‑10‑1874 om 11:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 14), gedoopt op 04‑10‑1874 te Beigem (getuige(n): p. Josephus Van Rode, m. Francisca De Schouwer) (bron: DFG), overleden op 17‑03‑1962 te Humbeek op 87-jarige leeftijd (bron: GDS).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30‑09‑1903 te Humbeek (bron: HA, aktenummer: 10) met Coleta De GROOF [1478], 28 jaar oud, geboren op 09‑04‑1875 te Humbeek, overleden op 28‑05‑1911 te Humbeek op 36-jarige leeftijd (bron: GDS), dochter van Joannes Josephus De GROOF [3118] en Francisca HEYVAERT [3119].

Generatie V
 
16
Karel Jozef De GROEF [90], pachter, schepen, voorzitter van de kerkfabriek, lid van het bureel van weldadigheid, geboren op 27‑12‑1813 om 16:00 uur te Humbeek (bron: GA). Volgens bevolking Beigem, (ARA mf 0627808) 8 december 1813. Gedoopt op 28‑12‑1813 te Humbeek (getuige(n): p. Joannes Baptista Scheers, m. Jacoboa Van den Brande voor Elisabeth Van den Broeck) (bron: DFG), overleden op 18‑04‑1885 om 18:00 uur te Beigem op 71-jarige leeftijd (aktenummer: 6). In zijn huwelijksakte staat dat de zijn geboorteakte verkeerdelijk De Groof vermeld als zijn naam en dat de naam van zijn moeder Van den Broek is zonder C.
Volgens de bevolkingsregisters van Beigem van 1844-1846 en van 1847-1856 (ARA microfilm 0627808) woonden ze in Wijk A in de Bergstraat nummer 8 en er zijn regelmatig 1 a 2 dienstmeiden die inwonen. Bij overlijden is het huisnummer 7.
 
Op 23 januari 1889 is er een openbare verkoop geweest van onroerende goederen van Joannes Huysegoms en zijn echtgenote Ludovice De Groef. Al deze goederen hoorden voordien toe aan haar ouders Carolus Josephus De Groef en Joanna Catharina Lauwers. De goederen zijn toegewezen geweest krachtens een akte van 21 juli 1887 (verleden voor notaris van der Stegen de Putte te Humbeek) en overgeschreven ten kantore van pandbewaring te Brussel op 6 augustus 1887, boekdeel 5756 nummer 4.
De goederen te koop aangeboden waren:
- Humbeek, wijk B, nummer 373, 85 a 10 ca, verkaveld in 4 percelen;
- Humbeek, wijk B, nummers 516 en 772, 31 a 25 ca;
- Humbeek, wijk F, nummer 50, 43 a 84 ca, verkaveld in 2 percelen;
- Mechelen, wijk F, nummer 742, weide 't Hombeeks broek (oppervlakte is niet vermeld).
Zoon van Jan de GROEF [1261] (zie 32) en Johanna Catharina van den BROECK [1262] (zie 33).
Ondertrouwd op 12‑07‑1840 te Beigem, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22‑07‑1840 te Humbeek (bron: HA, aktenummer: 11). Zijn vder was burgemeester van Humbeek, daarom was de schepen Jan Baptist De Keyser de dienstdoende ambtenaar van de burgerlijke stand voor het huwelijk. Gehuwd voor de kerk op 22‑07‑1840 te Beigem (getuige(n): Joannes De Groef, Johannes Franciscus Lauwers) (bron: DFG, brontekst: Collaterale bloedverwantschap in de derde graad. ) met de 23-jarige
17
Joanna Catharina LAUWERS [91], landbouwster, geboren op 01‑05‑1817 om 16:00 uur te Beigem (bron: Bev.reg. Beigem 1844-1846, OA, GA, aktenummer: 3). Bij hun huwelijk werd zij gewettigd. De huwelijksakte vermeldt 2 mei als geboortedatum. Voor de kerk waren ze echter reeds twee jaar getrouwd. Gedoopt op 01‑05‑1817 te Beigem (getuige(n): p. Joannes Baptista Van Praed, m. Petronella Janssens voor Joanna Catharina Lauwers) (bron: DFG), overleden op 25‑06‑1886 om 18:30 uur te Beigem op 69-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 10), dochter van Jan Francis LAUWERS [800] (zie 34) en Elisabeth van PRAET [1263] (zie 35).
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Francis [797], schepen in Humbeek, geboren op 23‑06‑1841 om 17:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 9), gedoopt op 23‑06‑1841 te Beigem (getuige(n): p. Joannes Franciscus Lauwers, m. Joanna Catharina Van den Broeck) (bron: DFG), overleden op 08‑10‑1891 te Humbeek op 50-jarige leeftijd (bron: BA RA dig).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 16‑07‑1874 te Merchtem (bron: HA RA dig Merchtem 1874/19) met Amelia Ludovica De DONDER [2955], 27 jaar oud, geboren op 22‑10‑1846 te Merchtem (bron: BP), overleden op 18‑03‑1917 te Humbeek op 70-jarige leeftijd (bron: BP), dochter van Filip Jozef De DONDER [9229], pachter, en Isabella Van den HOUTE [9230].
2.
Jan Felix [251], herbergier, geboren op 18‑10‑1842 om 20:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 12), gedoopt op 19‑10‑1842 te Beigem (getuige(n): p. Joannes De Groef, m. Joanna Catharina Van Praet) (bron: DFG).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 29‑04‑1878 te Beigem (bron: HA, aktenummer: 3). Zijn vader was de schepen van Beigem die normaal optrad als ambtenaar van de burgerlijke stand, daarom is de ambtenaar deze keer de schepen Ludocicus Keymolen. Gehuwd voor de kerk op 01‑05‑1878 te Beigem (bron: DFG) met Barbara PARYS [2096], 22 jaar oud, herbergierster, geboren op 26‑05‑1855 om 23:30 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 7), dochter van Jan Baptist PARYS [2097], landbouwer, herbergier, en Joanna Catharina ROBBRECHTS [2098], herbergierster, winkelierster.
3.
Catharina Idalia [798], geboren op 09‑12‑1844 om 22:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 15), gedoopt op 10‑12‑1844 te Beigem (getuige(n): p. Joannes Baptista Lauwers, m. Anna Catharina De Groef) (bron: DFG).
Ondertrouwd op 10‑10‑1869 te Beigem met Gerardus Ludovicus Van MALDEREN [2099], geboren te Humbeek (bron: HAafk Beigem), zoon van Joannes Joshephus Van MALDEREN [2109] en Maria Elisabeth van CAPPELLEN [2110].
4.
Antoon (August) [58] (zie 8).
5.
Lodewijk Jozef [73], gemeenteraadslid, landbouwer, geboren op 07‑03‑1849 om 07:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 7), gedoopt op 07‑03‑1849 te Beigem (getuige(n): p. Felix De Backer, m. Barbara Josepha Van der Hasselt) (bron: DFG), overleden op 07‑09‑1908 te Brussel op 59-jarige leeftijd. Woonde bij zijn ouders in de Bergstraat sectie A nummer 7.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 15‑03‑1893 te Nieuwenrode (bron: HA, aktenummer: 4). Huwelijkscontract voor meester Van Reebroeck, notaris te Wolvertem, 13 maart 1893. Gehuwd voor de kerk op 15‑03‑1893 te Nieuwenrode (getuige(n): Petrus Joannes Huysegoms, Victor Van Daelem) (bron: klapper Hoembeka) met Maria Theresia HUYSEGOMS [59], 39 jaar oud (zie 9).
6.
Maria Pelagia [799], geboren op 26‑11‑1850 om 03:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 13), gedoopt op 26‑11‑1850 te Beigem (getuige(n): p. Joannes Baptista Thimmermans, m. Maria Elisabetha Van den Broeck) (bron: DFG).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11‑02‑1879 te Beigem (bron: HA, aktenummer: 1), huwelijkscontract voor notaris Van Zeebroeck te Wolvertem op 21 januari 1879. Echtgenoot is Petrus Victor Van DALEM [2111], 39 jaar oud, maalder, geboren op 09‑02‑1840 te Wolvertem (bron: HA), weduwnaar van Elisabeth Verhaegen overleden te Wolvertem op 16 april 1877. Zoon van Petrus Franciscus Van DALEM [2112] en Anna Maria COPPENS [2113].
7.
Maria Ludovica [252], geboren op 28‑03‑1852 om 00:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 4), gedoopt op 28‑03‑1852 te Beigem (getuige(n): p. Joannes Baptista Van den Hout, m. Anna Maria Carolina Van der Hasselt) (bron: DFG).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 16‑07‑1884 te Beigem (bron: HA, aktenummer: 2). Huwelijkscontract voor notaris Van Zeebroeck te Wolvertem op 23 juni 1884. Echtgenoot is Jan Baptist HUYSEGOMS [257], 28 jaar oud, geboren op 03‑11‑1855 om 11:00 uur te Wolvertem (bron: GA, aktenummer: 72), overleden op 15‑05‑1950 te Wolvertem (Westrode) op 94-jarige leeftijd (bron: BP), zoon van Peter Jan HUYSEGOMS [72] (zie 18) en Maria Catharina Van STEENWINKEL [218] (zie 19).
8.
Philomena [92], geboren op 09‑04‑1854 om 12:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 6), gedoopt op 10‑04‑1854 te Beigem (getuige(n): p. Thomas Victor Scheers, m. Joanna Catharina Thimmermans) (bron: DFG), overleden op 25‑10‑1923 te Wolvertem (Meusegem) op 69-jarige leeftijd (bron: BP).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 25‑10‑1892 te Beigem (bron: HA, aktenummer: 8), huwelijkscontract bij notaris Van Zeebroeck te Wolvertem op 18 oktober 1892, gehuwd voor de kerk op 25‑10‑1892 te Beigem (bron: DFG) met Joost Jozef HUYSEGOMS [256], 30 jaar oud, pachter, geboren op 07‑11‑1861 te Wolvertem, zoon van Joost HUYSEGOMS [4187], landbouwer, en Joanna Catharina De WAET [9195], landbouwster.
9.
Angelica Ludovica [254], rentenierster, geboren op 08‑04‑1856 om 10:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 6), gedoopt op 08‑04‑1856 te Beigem (getuige(n): p. Arnoldus Ludovicus Van Bever, m. Catharina De Groef voor Angelica Van den Hout), overleden op 27‑04‑1912 te Humbeek op 56-jarige leeftijd (bron: BP).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 07‑05‑1889 te Beigem (bron: HA, aktenummer: 2), huwelijksakte voor notaris Van der Stegen de Putte te Humbeek op 5 mei 1889 met Cornelius Henricus (Florimond) Van CAPPELLEN [1277], 28 jaar oud, gemeentesecretaris, geboren op 22‑10‑1860 te Humbeek (bron: BP). In zijn huwelijksakte zijn zijn voornamen Cornelius Horimandus, overleden op 01‑10‑1913 te Humbeek op 52-jarige leeftijd (bron: BP), zoon van Jan Lieven Van CAPPELLEN [8613], gemeentesecretaris te Humbeek, en Amelia Ludovica De BAECK [8614].
10.
Florentina [255], geboren op 16‑10‑1857 om 12:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 9), gedoopt op 16‑10‑1857 te Beigem (getuige(n): p. Franciscus De Groef voor Joannes Franciscus Lauwers, m. Flrentina Voet) (bron: DFG), overleden op 01‑10‑1858 om 04:00 uur te Beigem, 350 dagen oud (aktenummer: 6), bij overlijden Florence Louise.
11.
Melania [1280], geboren op 11‑09‑1861 om 23:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 19), gedoopt op 12‑09‑1861 te Beigem (getuige(n): p. Victor Van den Schoten, m. Elisabeth Lauwers) (bron: DFG). Gedoopt als Amelia. Overleden op 19‑09‑1861 om 12:00 uur te Beigem, 8 dagen oud (aktenummer: 13).

18
Peter Jan HUYSEGOMS [72], landbouwer, geboren op 03‑01‑1818 om 12:00 uur te Wolvertem (bron: GA), overleden op 09‑12‑1904 om 14:00 uur te Wolvertem op 86-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 71), zoon van Jan Baptist HUYSEGOMS [3335] (zie 36) en Maria Theresia de WITTE [3336] (zie 37).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 26‑08‑1850 te Wolvertem (getuige(n): Judocus Huysegoms, 35 j., broer van de bruidegom) (aktenummer: 26). Haar ouders hebben bij hun thuis hun toestemming voor het huwelijk gegeven voor notaris Disiderius Henricus Josephus Kips met standplaats te Grimbergen op 22 augustus 1850. Echtgenote is de 34-jarige
19
Maria Catharina Van STEENWINKEL [218], landbouwster, geboren op 02‑01‑1816 om 04:00 uur te Wolvertem (bron: GA). In de geboorteakte staan haar ouders vermeld alsof ze getrouwd zijn. Er staat ook geen legalisering in de marge, maar in de huwlijksakte is ze wel gelegaliseerd. Overleden op 09‑12‑1896 om 6:00 uur te Wolvertem op 80-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 61), dochter van Klaas Van STEENWINKEL [3338] (zie 38) en Barbara van HUMBEECK [3337] (zie 39).
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Coleta [4188], geboren op 19‑06‑1851 om 03:00 uur te Wolvertem (bron: GA, aktenummer: 57).
2.
Maria Theresia [59] (zie 9).
3.
Jan Baptist [257], geboren op 03‑11‑1855 om 11:00 uur te Wolvertem (bron: GA, aktenummer: 72), overleden op 15‑05‑1950 te Wolvertem (Westrode) op 94-jarige leeftijd (bron: BP).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16‑07‑1884 te Beigem (bron: HA, aktenummer: 2). Huwelijkscontract voor notaris Van Zeebroeck te Wolvertem op 23 juni 1884. Echtgenote is Maria Ludovica De GROEF [252], 32 jaar oud, geboren op 28‑03‑1852 om 00:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 4), gedoopt op 28‑03‑1852 te Beigem (getuige(n): p. Joannes Baptista Van den Hout, m. Anna Maria Carolina Van der Hasselt) (bron: DFG), dochter van Karel Jozef De GROEF [90] (zie 16) en Joanna Catharina LAUWERS [91] (zie 17).

20
Norbert THIELEMANS [244], geboren op 18‑06‑1807 te Wolvertem (bron: Bev.reg. Beigem 1847-1856, HA), overleden op 04‑06‑1871 om 15:00 uur te Beigem op 63-jarige leeftijd (aktenummer: 8). Hij is in Beigem sinds 1 december 1847, voordien verbleef hij in Ramsdonk. Hij is ingetrouwd bij de weduwe Van Gucht in sectie B in de Paddegatstraat 80, het huisnummer is ook 79 en 83. Zoon van Hendrik THIELEMANS [253] (zie 40) en Anna Maria van den BERGH [1264] (zie 41).
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 04‑05‑1848 te Beigem (aktenummer: 2) met de 36-jarige
21
Anna Catharina Van den BLOOK [245], landbouwster, geboren op 02‑02‑1812 te Humbeek (bron: HA), overleden op 27‑02‑1885 om 09:30 uur te Beigem op 73-jarige leeftijd (bron: DFG), dochter van Hendrik van den BLOOCK [1265] (zie 42) en Anna Catharina AVERHALS [1266] (zie 43).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 28‑11‑1833 te Humbeek (bron: HA, aktenummer: 33) met Peter Van GUCHT [910], 29 jaar oud, landbouwer, geboren op 01‑05‑1804 te Beigem (bron: GA, aktenummer: 13, brontekst: 11 Floréal XII), overleden op 15‑06‑1847 om 06:30 uur te Beigem op 43-jarige leeftijd (aktenummer: 7), zoon van Guillielmus van GUCHT [1286], landbouwer, en Barbara de DONCKER [1287].
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 04‑05‑1848 te Beigem (aktenummer: 2) met Norbert THIELEMANS [244], 40 jaar oud (zie 20).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Barbara Isabella [911], geboren op 30‑08‑1835 om 12:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 10, brontekst: GA opnieuw nakijken, datum is waarschijnlijk fout), gedoopt op 16‑08‑1834 te Beigem (getuige(n): p. Jacobus Van den Blook, m. Barbara De Doncker) (bron: DFG).
Gehuwd 1864 te Eppegem (bron: Huwelijksafkondiging) met Augustinus WILLOX [2120].
2.
Peter [912], geboren op 26‑01‑1836 om 5:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 3).
3.
Hendrik [913], geboren op 16‑07‑1838 om 13:30 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 12), gedoopt op 16‑07‑1838 te Beigem (getuige(n): p. Henricus De Smedt, m. Maria Anna Van den Bloock) (bron: DFG), overleden op 11‑09‑1859 om 01:00 uur te Leopoldsburg op 21-jarige leeftijd (bron: burgerlijke stand Beigem, aktenummer: 9). Hij was soldaat bij het 3e regiment Artillerie.
4.
Willem [1079], geboren op 08‑03‑1840 om 19:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 4), gedoopt op 09‑03‑1840 te Beigem (getuige(n): Guilielmus De Smedt, m. Elisabeth Van den Bloock) (bron: DFG), overleden op 20‑04‑1883 te Beigem op 43-jarige leeftijd (bron: BA RA dig).
5.
Joanna Catharina Maria [1068], landbouwster, geboren op 13‑01‑1842 om 00:30 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 1), gedoopt op 13‑01‑1842 te Beigem (getuige(n): p. Egidius Van Roy, m. Joanna Maria Wouters) (bron: DFG). Op 7 maart 1857 is ze uitgeschreven in Beigem en naar Zemst gegaan.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28‑10‑1863 te Beigem (bron: HA RA dig Beigem 1863/2) met Pieter Jozef De RUYSSCHER [9226], 24 jaar oud, kuiper, geboren op 03‑01‑1839 te Beigem (bron: HA RA dig Beigem 1863/2), zoon van Karel De RUYSSCHER [9227], landbouwer, en Joanna Maria BUELENS [9228], landbouwster.
6.
Anna Catherina [1253], geboren op 12‑08‑1843 te Beigem (bron: GA). In bevolkingsregister van 1844: 9 maanden. Gedoopt op 14‑08‑1843 te Beigem (getuige(n): p. Josephus Van Loy, m. Anna Catharina Van den Blook) (bron: DFG).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05‑10‑1864 te Beigem (bron: HA, aktenummer: 2) met Joannes Baptista Van SEGHBROECK [2121], zoon van Jon Baptist Van SEGHBROECK [9224], landbouwer, en Joanna Maria BUELENS [9225].
7.
Lodewijk Hendrik [1254], geboren op 14‑11‑1845 om 13:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 13), gedoopt op 14‑11‑1845 te Beigem (getuige(n): p. Henricus De Ridder, m. Maria Theresia Van der Perre) (bron: DFG), overleden op 16‑05‑1849 om 07:00 uur te Beigem op 3-jarige leeftijd (aktenummer: 11).
Uit het tweede huwelijk:
9.
Peter Antoon [801], geboren op 27‑06‑1850 om 18:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 7), gedoopt op 28‑06‑1850 te Beigem (getuige(n): p. Petrus Antonius Thielemans, m. Joanna Fobie) (bron: DFG).
Ondertrouwd op 06‑08‑1871. Tweede huwelijksafkondiging. Zij woonden toen beiden in Brussel. Echtgenote is Maria CROUX [2117], dochter van Petrus CROUX [2118] en Sibilla VUURSTAAK [2119].
10.
Rosalia [802], geboren op 02‑10‑1852 om 10:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 11), gedoopt op 02‑10‑1852 te Beigem (getuige(n): p. Carolus Thielemans, m. Carolina Thielemans) (bron: DFG).

22
Hendrik NEYENS [1259], landbouwer, geboren op 19‑11‑1814 om 21:00 uur te Olen (bron: GA), overleden op 22‑01‑1892 om 19:00 uur te Olen op 77-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 24), zoon van Jan Baptist NEYENS [3165] (zie 44) en Joanna Catharina GELENS [3166] (zie 45).
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 26‑04‑1843 te Olen (aktenummer: 40) met Maria Elisabeth VERACHTERT [1260], 29 jaar oud (zie 23).
Gehuwd (2) op 65-jarige leeftijd op 07‑04‑1880 te Olen (bron: HA, aktenummer: 7) met Rosa VLEUGELS [5719], 50 jaar oud, landbouwster, geboren op 03‑03‑1830 te Herselt (bron: HA), weduwe van Peter Frans Beirinckx, overleden te Olen op 26 mei 1879. Dochter van Peter Jozef VLEUGELS [5720] en Barbara Maria STACKX [5721].
Uit het eerste huwelijk:
1.
Willem Lodewijk [3164], geboren op 14‑11‑1843 te Olen (aktenummer: 104), overleden op 28‑12‑1870 te Olen op 27-jarige leeftijd (bron: OA RA dig Olen).
2.
Maria Regina [3163], geboren op 18‑07‑1845 om 18:00 uur te Olen (aktenummer: 65), overleden op 06‑01‑1849 te Olen op 3-jarige leeftijd (bron: OA RA dig Olen).
3.
Anna Barbara NUYENS [3081], geboren op 09‑02‑1847 te Olen (bron: GA RA dig Olen), overleden op 02‑07‑1876 om 02:00 uur te Grimbergen op 29-jarige leeftijd (bron: DFG).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26‑04‑1870 te Grimbergen (bron: HA RA dig Grimbergen 1870/8), gehuwd voor de kerk op 27‑04‑1870 te Humbeek (getuige(n): Henricus Neyens, Petrus Binst) (bron: DFG) met Ludovicus BINST [3082], 32 jaar oud, geboren op 23‑09‑1837 om 18:30 uur te Grimbergen (bron: DFG), gedoopt op 24‑09‑1837 te Grimbergen (getuige(n): p. Petrus Joannes Binst, m. Anna Maria Gersemeter) (bron: DFG), overleden op 01‑11‑1898 om 12:00 uur te Grimbergen op 61-jarige leeftijd (bron: DFG). Na het overlijden van Anna Barbara is hij gehuwd met Joanna Catharina Verbrugggen. Zoon van Petrus BINST [3095] en Anna Maria GERSEMETER [3096].
4.
Maria Anna Rosa [3079], geboren op 22‑08‑1849 te Olen (bron: GA RA dig Olen), overleden op 15‑01‑1895 om 07:00 uur te Humbeek op 45-jarige leeftijd (bron: DFG).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 20‑04‑1871 te Humbeek (getuige(n): Henricus Josephus Van Causbroeck, Henricus Neyens) (bron: DFG) met Petrus Joannes Van PRAET [3080], 30 jaar oud, geboren op 09‑01‑1841 om 14:00 uur te Humbeek (bron: DFG), gedoopt op 09‑01‑1841 te Humbeek (getuige(n): p. Joannes Baptista Willems, m. Regina Van Praet) (bron: DFG), overleden op 15‑01‑1895 te Humbeek op 54-jarige leeftijd (bron: BA RA dig), zoon van Petrus Josephus Van PRAET [3130] en Joanna Catharina WILLEMS [3131].
5.
Maria Carolina [9201], geboren op 09‑12‑1850 te Olen (bron: GA RA dig Olen), overleden op 20‑12‑1850 te Olen, 11 dagen oud (bron: OA RA dig Olen).
6.
Anna Catherina [38] (zie 11).
23
Maria Elisabeth VERACHTERT [1260], geboren op 26‑02‑1814 te Olen (bron: HA Olen 1843/40). In de OA staat 8 februari 1813, overleden op 26‑02‑1864 te Olen op 50-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 27), dochter van Willem VERACHTERT [2127] (zie 46) en Maria Catharina van EYNDE [2128] (zie 47).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder 22).

24
Willem de BLIJ [24], knecht, geboren op 12‑01‑1787 om 1:00 uur te Grimbergen. Barbara Verbesselt uit Vilvoorde is vermeld als vroedvrouw. Gedoopt op 12‑01‑1787 te Grimbergen (getuige(n): p. Guilielmus Peeters, m. Elisabeth De Doncker.), overleden op 06‑03‑1866 om 15:00 uur te Beigem op 79-jarige leeftijd (aktenummer: 1). Hij heeft een huis op de Kouter sectie A nr 86 met een kadastrale oppervlakte van 2 a 50 ca.
[RAL Kadaster 1601]
, zoon van Laurens de BLAE [22] (zie 48) en Joanna PEETERS [23] (zie 49).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 16‑04‑1817 te Beigem (bron: HA, aktenummer: p.1v), gehuwd voor de kerk op 16‑04‑1817 te Beigem (getuige(n): Laurentius De Blae, Joannes Baptista Bints) (bron: DFG) met de 27-jarige
25
Judoca BINTS [27], gedoopt op 12‑09‑1789 te Beigem (getuige(n): p. Joannes Franciskus Binst, m. Josina Binst) (bron: DA, aktenummer: f.1789/2r). Toch nog eens nakijken in welke maand ze geboren is, volgens klapper juli, volgens DFG geboren in september en een maand voordien (augustus) gedoopt. Overleden op 29‑12‑1860 om 04:00 uur te Beigem op 71-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 7, brontekst: 71 jaar.), woonde Steeneikstraat Wijk A nr 25 te Beigem. Volgens klapper Josina, ook Joanna, ook Rosiana. Dochter van Kristoffel BINTS [33] (zie 50) en Elisabeth GYS [34] (zie 51).
Uit dit huwelijk:
1.
Joanna Catherina [86], landbouwster, geboren op 01‑03‑1818 om 01:00 uur te Beigem (bron: GA, Bev.reg. geeft als datum 19-03-1818, aktenummer: 1), gedoopt op 01‑03‑1818 te Beigem (getuige(n): p. Joannes Baptista Bints, m. Joanna Catharina Peeters) (bron: DFG), overleden op 25‑05‑1897 om 07:00 uur te Meise op 79-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 17).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 23‑07‑1851 te Beigem (bron: HA, aktenummer: 3) met Petrus Van HEMELRIJK [1548], 40 jaar oud, landbouwer, geboren op 22‑02‑1811 om 9:00 uur te Meise (bron: GA, aktenummer: p.5), overleden op 16‑06‑1894 om 18:00 uur te Meise (Eversem) op 83-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 22), zoon van Hendrik Van HEMELRIJK [8621] en Joanna Maria STEVENS [8622], landbouwster.
2.
Hendrik De BLY [87], geboren op 05‑01‑1820 om 17:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 1), gedoopt op 06‑01‑1820 te Beigem (getuige(n): p. Henricus De Blae, m. Maria Anna Bints) (bron: DFG), overleden op 16‑06‑1898 om 19:00 uur te Beigem op 78-jarige leeftijd (bron: DFG).
3.
Vincent Jozef [88], geboren op 07‑02‑1823 om 21:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 2), gedoopt op 09‑02‑1823 te Beigem (getuige(n): p. Joannes Baptista Binst voor Vincentius Josephus Agneesens) (bron: DFG), overleden op 17‑09‑1899 te Beigem op 76-jarige leeftijd (bron: DFG).
4.
Corneel De BLAY [28] (zie 12).
5.
Peter Jozef De BLEY [246], geboren op 20‑09‑1830 om 6:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 12). Geboren in de Steeneikstraat wijk 23. Gedoopt op 20‑09‑1830 te Beigem (getuige(n): p. Petrus Lemmens, m. Joanna Catharina De Bleij i.p.v. Joanna Amelia Agneessens) (bron: DFG), overleden op 17‑04‑1878 om 01:00 uur te Beigem op 47-jarige leeftijd (bron: DFG).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 06‑06‑1860 te Grimbergen, gehuwd voor de kerk op 06‑06‑1860 te Grimbergen (getuige(n): Petrus Bogaerts, Guilhelmus De Bley) (bron: DFG) met Christina BOGAERTS [1549], 24 jaar oud, geboren op 28‑07‑1835 te Grimbergen (bron: HA), overleden op 08‑11‑1916 te Beigem op 81-jarige leeftijd (bron: DFG), dochter van Joannes BOGAERTS [2929] en Eliszabeth LEEMANS [2930], landbouwster.

26
Hendrik Van CAPPELLEN [328], landbouwer, herbergier, geboren op 01‑12‑1801 om 10:00 uur te Humbeek (bron: GA, brontekst: 11 augustus 1801 volgens DFG.), 10 Frimaire X. Overleden op 18‑01‑1867 om 05:00 uur te Humbeek op 65-jarige leeftijd (bron: DFG, brontekst: 67 jaar.), zoon van Corneel van CAPPELLEN [1501] (zie 52) en Catharina SUYS [1502] (zie 53).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15‑06‑1831 te Meise (aktenummer: 11) met de 24-jarige
27
Anna Catharina JACOBS [335], landbouwster, herbergier, geboren op 13‑08‑1806 om 22:00 uur te Meise (bron: GA). De geboorteaktes van 1806 staan niet in volgorde op de microfilm. Overleden op 26‑09‑1881 om 11:00 uur te Humbeek op 75-jarige leeftijd (bron: DFG), dochter van Jan Baptist JACOBS [1507] (zie 54) en Theresia van den HOUTE [1508] (zie 55).
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Catherina [29] (zie 13).
2.
Maria Theresia [1550], geboren op 21‑06‑1834 om 04:00 uur te Humbeek (bron: DFG), gedoopt op 21‑06‑1834 te Humbeek (getuige(n): p. Petrus Joannes Van Cappellen, m. Theresia Van den Houte) (bron: DFG).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 22‑10‑1861 te Humbeek (bron: DFG) met Pieter Johannes VERDICKT [1551], geboren circa 1834 te Tisselt (bron: DFG, brontekst: 27 jaar bij huwelijk.).
3.
Maria Josefa [3059], geboren op 20‑08‑1836 om 11:00 uur te Humbeek (bron: DFG), gedoopt op 20‑08‑1836 te Humbeek (getuige(n): p. Egidius Jacobs, m. Maria Josepha Van Cappellen) (bron: DFG), overleden op 20‑12‑1836 te Humbeek, 122 dagen oud (bron: OA RA dig).
4.
Joanna Francisca [3060], geboren op 20‑08‑1836 om 11:00 uur te Humbeek (bron: DFG), gedoopt op 20‑08‑1836 te Humbeek (getuige(n): p. Petrus Jacobs, m. Joanna Catharina Van Cappellen) (bron: DFG).
5.
Jan Frans [3061], geboren op 15‑04‑1840 om 05:00 uur te Humbeek (bron: DFG), gedoopt op 15‑04‑1840 te Humbeek (getuige(n): p. Joannes Franciscus Jacobs, m. Joanna Monica Van Cappellen) (bron: DFG), overleden op 29‑05‑1843 te Humbeek op 3-jarige leeftijd (bron: BA RA dig).
6.
Maria Rosalia [1554], geboren op 19‑09‑1842 om 22:00 uur te Humbeek (bron: DFG), gedoopt op 20‑09‑1842 te Humbeek (getuige(n): p. Guillielmus Van Moer, m. Gertrudis Van den Houte) (bron: DFG).
Gehuwd te Humbeek (bron: DFG), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 25‑06‑1867 te Humbeek (getuige(n): Joannes De Maeyer, Cornelius De Blae) (bron: DFG) met Jan Baptist POTOMS [1555], 24 jaar oud, geboren op 05‑10‑1842 om 12:30 uur te Humbeek (bron: DFG, aktenummer: 51), gedoopt op 05‑10‑1842 te Humbeek (getuige(n): p. Joannes Baptista Potoms, m. Maria Van Moer) (bron: DFG), zoon van Joannes Antonius POTOMS [1540] en Anna Catharina STEENACKERS [1541].

28
Jan Baptist De SCHOUWER [1455], landbouwer, geboren op 03‑04‑1802 om 19:00 uur te Humbeek (bron: GA, aktenummer: 26, brontekst: 13 Germinal X), gedoopt op 28‑02‑1802 te Humbeek (bron: DFG). De voornamen zijn hier Petrus Joannes. Het is wel merkwaarid dat de doopdatum vóór de geboortedatum komt. Een laattijdige aangifte op de burgerlijke stand is wel mogelijk. Overleden op 28‑09‑1882 om 06:00 uur te Humbeek op 80-jarige leeftijd (bron: DFG, brontekst: 80 jaar.), zoon van Klaas de SCHOUWER [1456] (zie 56) en Johanna Maria de SCHOUWER [1457] (zie 57).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29‑05‑1826 te Humbeek (bron: HA, aktenummer: 9), gehuwd voor de kerk op 31‑05‑1826 te Humbeek (getuige(n): Nicolas De Schouwer, Antonius Binst) (bron: DFG) met de 21-jarige
29
Isabella BINST [1466], naaister, geboren op 28‑03‑1805 te Humbeek (bron: DFG), 5 Germinal XIII (HA Jean Baptist), dit is 26 maart 1800, overleden op 29‑11‑1879 om 03:00 uur te Humbeek op 74-jarige leeftijd (bron: DFG), dochter van Jacob BINST [1467] (zie 58) en Anna Catharina van HENEGAUW [1468] (zie 59).
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Catharina [1531], geboren op 05‑06‑1827 om 17:00 uur te Humbeek (bron: DFG), gedoopt op 05‑06‑1827 te Humbeek (getuige(n): p. Engelbertus Binst, m. Anna Catharina De Schouwer) (bron: DFG), overleden op 15‑04‑1883 om 10:00 uur te Humbeek op 55-jarige leeftijd (bron: DFG).
2.
Anna Catharina [1532], geboren op 09‑09‑1829 om 21:00 uur te Humbeek (bron: DFG), gedoopt op 10‑09‑1829 te Humbeek (getuige(n): p. Franciscus De Schouwer, m. Anna Francisca Bienst) (bron: DFG). In doopakte Anna Francisca. Overleden op 15‑04‑1883 te Humbeek op 53-jarige leeftijd (bron: OA RA dig Humbeek 1883/14).
3.
Jan Frans (Cornelius) [40] (zie 14).
4.
Peter Jan [1535], geboren op 25‑11‑1834 om 22:00 uur te Humbeek (bron: DFG), gedoopt op 26‑11‑1834 te Humbeek (getuige(n): p. Petrus Joannes De Schouwer, m. Anna Catharina Van Moer) (bron: DFG), overleden op 25‑03‑1845 om 22:30 uur te Humbeek op 10-jarige leeftijd (bron: DFG).
5.
Zacharias [1533], herbergier, baardscheerder, geboren op 18‑02‑1837 om 10:00 uur te Humbeek (bron: DFG), gedoopt op 18‑02‑1837 te Humbeek (getuige(n): p. Zacharias De Schouwer, m. Anna Catharina Bienst) (bron: DFG), overleden op 24‑09‑1902 om 21:00 uur te Humbeek op 65-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 35).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24‑04‑1866 te Humbeek (bron: DFG), gehuwd voor de kerk op 24‑04‑1866 te Humbeek (getuige(n): Joannes De Schouwer, Joannes Baptist Willems) (bron: DFG) met Cecila LOMBAERTS [1534], geboren circa 1825 te Humbeek (bron: DFG, brontekst: 41 jaar bij huwelijk.). Cecilia was weduwe van Joannes Franciscus Rumoldus Willems.
6.
Karel Lambert [1536], geboren op 19‑11‑1841 om 18:00 uur te Humbeek (bron: DFG), gedoopt op 20‑11‑1841 te Humbeek (getuige(n): p. Carolus lambertus Bogaerts, m. Maria Theresia Lauwers) (bron: DFG), overleden op 11‑06‑1843 te Humbeek op 1-jarige leeftijd (bron: DFG).
7.
Willem [1537], landbouwer, geboren op 22‑10‑1844 om 10:00 uur te Humbeek (bron: DFG), gedoopt op 22‑10‑1844 te Humbeek (getuige(n): Guillelmus Cranshof, m. Philippina Verdickt) (bron: DFG), overleden op 26‑07‑1926 te Humbeek op 81-jarige leeftijd (bron: GDS).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 09‑07‑1879 te Meise (bron: HA, aktenummer: 8) met Paulina Van ASBROECK [1538], 23 jaar oud, landbouwster, geboren op 29‑04‑1856 te Meise (bron: HA Meise 1879/8), overleden op 12‑05‑1926 te Humbeek op 70-jarige leeftijd (bron: GDS), dochter van Frans Van ASBROECK [9274] en Maria Anna OLBRECHTS [9275].

30
Peter Van RODE [1288], hovenier, landbouwer, geboren op 14‑03‑1802 om 18:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 9, brontekst: 23 Ventose X). In de GA staat als moeder Barbe RAMPELBERG en Maria Theresia Suys is getuige en heeft de geboorteakte ondertekend. Deze laatste is dan waarschijnlijk de zus van Anna Catharina Suys.
In alle latere aktes staat Anna Catharina Suys vermeldt als moeder.
Er is een Barbe Rampelberg overleden in Beigem op 25-10-1837 om 15:00 uur. De aangifte werd gedaan door haar zoon Petrus Josephus Van Lint 24 jaar; zij was 64 jaar en geboren in Bever onder Strombeek en weduwe van Jan Baptist Van Lint en dochter van Ludovicus Rampelberg en Elisabeth De Vleminck. Barbara heeft verschillende kinderen met van Lint. Waarschinlijk is er wat mis gelopen bij de geboorteakte. Bij zij huwelijk heeft Petrus geen gebruik gemaakt van de gemeentelijke geboorteakte,maar wel van zijn kerkelijke doopakte, waarvan een extract in de huwelijksbijlagen. "extract uyt den register der Gemeente Beÿghem.
Die 14 Martii 1802 baptizatus est Petrus filius legitimus Adriani van Rode (ex hâc) et Joanna Catharina Suÿs (ex Humbeek) natus pridie circa medium sexta ... pertina, susc. Petrus van Rode (ex hac) et Maria Theresia Suys (ex humbeek)".
Overleden op 01‑12‑1857 om 11:00 uur te Beigem op 55-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 13). Woonde in sectie A Bergstraat 10. Deze familie had de bijnaam van de "Rikkes" (GDS). Zoon van Adriaan van RODE [1290] (zie 60) en Anna Catharina SUYS [1291] (zie 61).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09‑12‑1830 te Beigem (bron: HA, aktenummer: 6), gehuwd voor de kerk op 17‑01‑1831 te Beigem (getuige(n): Antonius De Doncker, Adrianus Van Rode) (bron: DFG) met de 25-jarige
31
Carolina De DONCKER [1289], landbouwster, geboren op 22‑06‑1805 om 18:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 18, brontekst: 3 Messidor XIII), overleden op 12‑05‑1854 om 10:00 uur te Beigem op 48-jarige leeftijd (aktenummer: 6), dochter van Antoon de DONCKER [1292] (zie 62) en Joanna Catharina VERBELEN [1293] (zie 63).
Uit dit huwelijk:
1.
Joanna Catharina [1299], geboren op 15‑02‑1831 om 16:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 6), gedoopt op 15‑02‑1831 te Beigem (getuige(n): p. Adrianus Van Rode, m. Joanna Catharina Verbelen) (bron: DFG), overleden op 04‑01‑1849 om 16:00 uur te Beigem op 17-jarige leeftijd (aktenummer: 1).
2.
Anna Paulina [41] (zie 15).
3.
Hendrik [1368], geboren op 29‑10‑1834 om 20:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 7, brontekst: Volgens DFG vermeldt de doopakte 12 december 1834 als geboortedatum. Er staat echter een noot bij: "maand onleesbaar".), gedoopt op 12‑12‑1834 te Beigem (getuige(n): p. Henricus Van Rode, m. Anna Maria De Doncker) (bron: DFG), overleden op 30‑05‑1836 om 02:00 uur te Beigem op 1-jarige leeftijd (aktenummer: 3).
4.
Jozef [1313], knecht, geboren op 27‑11‑1836 om 02:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 22), gedoopt op 27‑11‑1836 te Beigem (getuige(n): p. Josephus De Doncker, m. Anna Catharina Van Rode) (bron: DFG).
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 05‑08‑1878 te Ukkel (bron: HA RA dig Ukkel 1878/41) met Filippine ALLES [9218], 26 jaar oud, meid, geboren op 14‑04‑1852 te Ukkel (bron: HA RA dig Ukkel 1878/41), dochter van Jacob ALLES [9219] en Joanna KEYAERT [9220], huishoudster.
5.
Joanna Petronella Amelia [1297], geboren op 06‑03‑1839 om 3:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 6), gedoopt op 06‑03‑1839 te Beigem (getuige(n): p. Joannes Van Rode, m. Joanna Petronelle De Doncker) (bron: DFG), overleden op 21‑04‑1858 om 17:00 uur te Beigem op 19-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 3).
6.
N.N. [3078], geboren op 08‑09‑1841 te Beigem (bron: DFG). Geen geboorteakte in Beigem. Gedoopt op 08‑09‑1841 te Beigem (bron: DFG, brontekst: Gedoopt door de vroedvrouw.), overleden op 08‑09‑1841 te Beigem, 0 dagen oud (bron: DFG).
7.
Joost Jozef [1294], geboren op 12‑10‑1842 om 10:30 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 10), gedoopt op 12‑10‑1842 te Beigem (getuige(n): p. Judocus Josephus De Deoncker, m. Anna Maria Van Rode) (bron: DFG), overleden op 29‑03‑1869 om 16:30 uur te Beigem op 26-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 6).
8.
Anna Maria [1314], kamermeisje, geboren op 27‑02‑1845 om 19:30 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 1), gedoopt op 27‑02‑1845 te Beigem (getuige(n): p. Josephus Van Rode, m. Anna Maria De Doncker) (bron: DFG), overleden te Vinalmont (bron: GDS).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 19‑11‑1881 te Vinalmont (bron: HA, aktenummer: 10) met Nicolas Joseph PASLEAU [1539], 27 jaar oud, hoefsmid, geboren op 11‑05‑1854 te Vinalmont (bron: HA), zoon van Pierre Valentin PASLEAU [9276] en Lambertine Joseph Désirée LEFèVRE [9277], huishoudster.
9.
Jan Antoon [1298], geboren op 24‑03‑1848 om 16:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 3), tweeling. Gedoopt op 24‑03‑1848 te Beigem (getuige(n): p. Joannes Antonius Van Lint, m. Joanna Catharina Vanden Breede) (bron: DFG), overleden op 23‑04‑1849 om 17:00 uur te Beigem op 1-jarige leeftijd (aktenummer: 8).
10.
Joanna Ludovica [1315], geboren op 24‑03‑1848 om 18:00 uur te Beigem (bron: GA, aktenummer: 4). Tweeling. Gedoopt op 24‑03‑1848 te Beigem (getuige(n): p. Petrus Joannes Coppens, m. Joanna Philippina Van Rode) (bron: DFG).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 01‑05‑1882 te Brussel (bron: HA RA dig Brussel 1882/521) met Hendrik Laurens BAKKERS [9221], 35 jaar oud, kleermaker, geboren op 10‑07‑1846 te Brussel (bron: HA RA dig Brussel 1882/521), zoon van Jacob Hendrik BAKKERS [9222] en Adrienna Joanna Theresia VERKAAR [9223].

Generatie VI
 
32
Jan de GROEF [1261], pachter, gedoopt op 09‑04‑1783 te Humbeek (getuige(n): p. Joannes van den Brande, m. Maria Theresia Lepaege uit Zemst) (bron: DA), overleden op 15‑05‑1856 om 16:00 uur te Humbeek op 73-jarige leeftijd (bron: DFG). Hij was burgemeester van Humbeek. Zoon van Guilliam de GROEF [1774] (zie 64) en Jacoba van den BRANDE [1775] (zie 65).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20‑11‑1811 te Grimbergen (bron: HA, aktenummer: 13) met de 22-jarige
33
Johanna Catharina van den BROECK [1262], pachteresse, gedoopt op 14‑05‑1789 te Grimbergen (bron: GA zoon 1813, 34 jaar, (1789 GRIM98)), overleden op 13‑06‑1859 om 19:00 uur te Humbeek op 70-jarige leeftijd (bron: DFG), dochter van Michiel van den BROECK [2586] (zie 66) en Petronilla van MESSEM [2587] (zie 67).
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Corneel [3083], geboren op 26‑07‑1812 te Humbeek (bron: DFG), overleden op 15‑04‑1832 om 07:00 uur te Humbeek op 19-jarige leeftijd (bron: OA).
2.
Karel Jozef [90] (zie 16).
3.
Anna Catharina [3052], pachteresse, geboren op 06‑12‑1815 om 01:00 uur te Humbeek (bron: DFG, HA Humbeek 1839/9), gedoopt op 06‑12‑1815 te Humbeek (getuige(n): p. Antonius Scheers, m. Anna Catharina Van den Broeck) (bron: DFG), overleden op 19‑01‑1895 om 10:00 uur te Humbeek op 79-jarige leeftijd (bron: DFG).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 03‑02‑1839 te Humbeek (bron: HA, aktenummer: 9), gehuwd voor de kerk op 06‑02‑1839 te Humbeek (bron: DFG) met Petrus Van den HOUTE [3495], 24 jaar oud, pachter, geboren op 19‑09‑1814 te Oppem (bron: HA Humbeek 1814/9), overleden op 14‑05‑1850 te Brussegem op 35-jarige leeftijd (bron: HA Brussegem 1851/8), zoon van Philip Van den HOUTE [8696] en Maria Anna THIELEMANS [8697].
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 13‑06‑1851 te Brussegem (bron: HA, aktenummer: 8) met Joannes Baptista Van den HOUTEN [3496], 31 jaar oud, geboren op 24‑09‑1819 te Wemmel (bron: HA Brussegem 1851/8), zoon van Joannes Baptista Van den HOUTEN [8694] en Beatrix Van ONSEM [8695].
4.
Antonia de GROOF [3053], pachteresse, geboren op 30‑01‑1818 om 03:30 uur te Humbeek, gedoopt op 30‑01‑1818 te Humbeek (getuige(n): p. Antonius Moyson, m. Petronilla Van den Breeden) (bron: DFG), overleden op 09‑10‑1835 om 16:00 uur te Humbeek op 17-jarige leeftijd (bron: OA). De aangifte wordt gedaan door haar vader. Vermits hij burgemeester is, wordt de overlijdensakte opgesteld door een schepen.
5.
Joanna Monica de GROOF [3054], geboren op 02‑03‑1822 om 09:00 uur te Humbeek (bron: DFG), gedoopt op 02‑03‑1822 te Humbeek (getuige(n): p. Joannes Baptista Van den Brande, m. Joanna Catharina Van Messem) (bron: DFG), overleden op 13‑05‑1852 te Humbeek op 30-jarige leeftijd (bron: DFG).

34
Jan Francis LAUWERS [800], pachter, schepen, gedoopt op 09‑06‑1775 te Beigem (getuige(n): Joannes Baptista Appelmans en Elisabeth van Secgbroeck) (bron: DA), overleden op 25‑02‑1857 om 17:00 uur te Beigem op 81-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 15), woonde Bergstraat Wijk A nr 8 te Beigem, zoon van Jan Baptist LAUWERS [1255] (zie 68) en Joanna van MESSEM [1256] (zie 69).
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 15‑07‑1818 te Beigem (bron: HA, aktenummer: p.3), gehuwd voor de kerk op 03‑10‑1815 te Beigem (getuige(n): Joannes Van Praet, Petrus Judocus Verhaegen) (bron: DFG). De data van wettelijk en kerkelijk huwelijk zijn wel degelijk 1815 en 1818. Echtgenote is de 39-jarige
35
Elisabeth van PRAET [1263], gedoopt op 18‑03‑1779 te Beigem (getuige(n): Antonius Bruylans gedoopt in Beigem en Elisabeth Timmermans gedoopt in Grimbergen) (bron: DA, aktenummer: f.2r), overleden op 02‑07‑1839 om 14:00 uur te Beigem op 60-jarige leeftijd (aktenummer: 4). VT 37 Beigem. Dochter van Petrus van PRAET [1281] (zie 70) en Catharina WYNS [1282] (zie 71).
Uit dit huwelijk:
1.
Joanna Catharina [91] (zie 17).
2.
N.N. [3134], gedoopt op 25‑12‑1819 te Beigem (bron: DFG). Er is geen geboorteakte te Beigem. Overleden op 25‑12‑1819 te Beigem, 0 dagen oud (bron: DFG).

36
Jan Baptist HUYSEGOMS [3335], landbouwer, gedoopt op 23‑06‑1776 te Wolvertem (Rossem) (bron: HA en OA), overleden op 18‑03‑1861 te Wolvertem op 84-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 21), zoon van Pieter HUYSEGOMS [4166] (zie 72) en Catharina de COSTER [4167] (zie 73).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 01‑02‑1809 te Asse (bron: HA, aktenummer: 5) met de 21-jarige
37
Maria Theresia de WITTE [3336], landbouwster, gedoopt op 31‑03‑1787 te Asse (bron: HA), overleden op 23‑04‑1864 te Wolvertem op 77-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 40), dochter van Jozef de WITTE [4168] (zie 74) en Maria Anna van NIJVERSEEL [4169] (zie 75).
Uit dit huwelijk:
1.
Joost Jozef [4175], pachter, geboren op 24‑03‑1810 om 15:00 uur te Meusegem (bron: GA, aktenummer: 2 verso).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20‑05‑1835 te Wolvertem (bron: HA RA dig Wolvertem 1835/11) met Elisabeth De BOECK [9185], 29 jaar oud, landbouwster, geboren op 21‑04‑1806 te Wolvertem (bron: HA RA dig Wolvertem 1835/11), overleden op 21‑04‑1851 te Wolvertem op 45-jarige leeftijd (bron: HA RA dig Asse 1876/25), dochter van Francis De BOECK [9186] en Maria Catharina De SMEDT [9187], landbouwster.
2.
Isabella [4176], pachteresse, geboren op 20‑12‑1812 om 11:00 uur te Wolvertem (bron: GA).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14‑11‑1839 te Wolvertem (bron: HA, aktenummer: 27) met Cornelius Joannes SERGOYNNE [4181], 28 jaar oud, geboren op 01‑07‑1811 te Merchtem (bron: HA), overleden op 09‑02‑1872 te Merchtem op 60-jarige leeftijd (bron: HA RA dig Wemmel 1876/5), zoon van Petrus SERGOYNNE [4182] en Anna Maria Van den BRIL [4183].
3.
Joost [4187], landbouwer, geboren op 28‑03‑1815 te Wolvertem (bron: GA). Als moeder staat er in de geboorteakte Maria Theresia Meert. Ook de ouderdom van de ouders klopt niet in zijn geboorteakte. In 1850 treed hij echter op als getuige bij het huwelijk van zijn broer en is dan 35 jaar oud. Overleden op 08‑05‑1881 om 16:00 uur te Wolvertem op 66-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 32).
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 21‑11‑1858 te Neerijse (bron: HA RA dig Neerijse 1858/9) met Joanna Catharina De WAET [9195], 35 jaar oud, landbouwster, geboren op 21‑08‑1823 te Neerijse (bron: HA RA dig Neerijse 1858/9), overleden op 09‑02‑1892 te Wolvertem op 68-jarige leeftijd (bron: HA Beigem 1892/8), dochter van Pieter De WAET [9196], landbouwer, en Maria Theresia MEEUS [9197].
4.
Peter Jan [72] (zie 18).
5.
Frans [4177], landbouwer, geboren op 14‑02‑1820 om 00:30 uur te Wolvertem (bron: GA, aktenummer: 8), overleden op 01‑03‑1907 om 21:00 uur te Steenhuffel op 87-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 4).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07‑07‑1847 te Steenhuffel (bron: HA, aktenummer: 8) met Joanna Maria Van HOECK [5970], 23 jaar oud, landbouwster, geboren op 11‑01‑1824 te Steenhuffel (bron: HA), overleden op 17‑12‑1902 om 21:00 uur te Steenhuffel op 78-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 29), dochter van Maarten Van HOECK [5974] en Anna Catharina De BOECK [5975].
6.
Joanna Maria Elisabeth [4178], landbouweresse, geboren op 09‑01‑1823 te Wolvertem (bron: GA, aktenummer: 7).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 18‑09‑1845 te Wolvertem (bron: HA, aktenummer: 18) met Jozef Marcel NIELS [4184], 34 jaar oud, geboren op 02‑06‑1811 te Sint-Martems-Bodegem (bron: HA), overleden op 20‑04‑1849 te Asse op 37-jarige leeftijd (bron: HA RA dig Asse 1850/26), zoon van Jan Baptist NIELS [4185] en Anna Maria THIBAUT [4186].
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 25‑07‑1850 te Asse (bron: HA RA dig Asse 1850/26) met Jozef Frans Van den BROECK [9192], 30 jaar oud, landbouwer, geboren op 18‑07‑1820 te Wemmel (bron: HA RA dig Asse 1850/26), overleden op 22‑05‑1868 te Wemmel op 47-jarige leeftijd (bron: HA RA dig Wemmel 1887/1), zoon van Jan Frans Van den BROECK [9193] en Maria Anna Van den HOUTE [9194].
7.
Fidelia [4179], geboren op 05‑11‑1824 om 04:00 uur te Wolvertem (bron: GA, aktenummer: 33), overleden op 02‑05‑1828 om 17:00 uur te Wolvertem op 3-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 32).
8.
Joanna Dorathea [4189], geboren op 05‑07‑1828 te Wolvertem (bron: HA).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01‑06‑1854 te Wolvertem (bron: HA, aktenummer: 9). Haar ouders verlenen toestemming met notariëel brevet. Zij hebben een huwelijkscontract afgesloten op 7 mei 1854 voor meester Franciscus Xaverius De Pauw met standplaats Mechelen. Echtgenoot is Joannes Baptista ROBBERECHTS [4190], 29 jaar oud, geboren op 09‑06‑1824 te Kapelle-op-den-Bos (bron: HA).
9.
Antonia [9188], pachster, geboren op 05‑05‑1834 te Wolvertem (bron: HA RA dig Wolvertem 1857/1).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15‑01‑1857 te Wolvertem (bron: HA RA dig Wolvertem 1857/1) met Jan Frans VERHAEREN [9189], 26 jaar oud, pachter, geboren op 24‑10‑1830 te Vilvoorde (bron: HA RA dig Wolvertem 1857/1), zoon van Karel Jan VERHAEREN [9190], pachter, en Anna Maria Van BEVER [9191].

38
Klaas Van STEENWINKEL [3338], gedoopt op 01‑03‑1773 te Wolvertem (bron: klapper, brontekst: 45 jaar in 1818), overleden op 24‑03‑1854 om 6:00 uur te Wolvertem op 81-jarige leeftijd (bron: Wolvertem, aktenummer: 22), zoon van Maarten Van STEENWINKEL [3646] (zie 76) en Maria PEETERS [3647] (zie 77).
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 27‑08‑1818 te Wolvertem (bron: HA, aktenummer: 18). In de huwelijksakte worden vier kinderen gelegaliseerd, geboren op: 21-06-1807, 10-03-1813, 02-01-1816 (er zijn slechts drie data vermeld), de namen zijn Maria Josepha, Maria Joanna, Maria Clreta en Maria Catharina. Echtgenote is de 40-jarige
39
Barbara van HUMBEECK [3337], gedoopt op 03‑04‑1778 te Wolvertem (bron: HA Wolvertem 1805), overleden op 08‑03‑1854 om 1:00 uur te Wolvertem op 75-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 19), dochter van Peter van HUMBEECK [3648] (zie 78) en Maria van STEENWINKEL [3649] (zie 79).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 28‑08‑1805 te Wolvertem (brontekst: 10 Fructudor XIII. ) met Peter de SAEGHER [3652], 20 jaar oud, gedoopt op 04‑12‑1784 te Wolvertem, zoon van Joannes Franciscus de SAEGHER [3653] en Clara VERTONGEN [3654].
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 27‑08‑1818 te Wolvertem (bron: HA, aktenummer: 18). In de huwelijksakte worden vier kinderen gelegaliseerd, geboren op: 21-06-1807, 10-03-1813, 02-01-1816 (er zijn slechts drie data vermeld), de namen zijn Maria Josepha, Maria Joanna, Maria Clreta en Maria Catharina. Echtgenoot is Klaas Van STEENWINKEL [3338], 45 jaar oud (zie 38).
Uit het tweede huwelijk:
1.
Maria Jozefa [6660], geboren op 21‑06‑1807 te Wolvertem (bron: HA Wolvertem 1818/8), gewettigd bij het huwelijk van de ouders. Overleden op 18‑01‑1892 om 11:00 uur te Wolvertem op 84-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 8).
Gehuwd (1) na 1810 met Jan Baptist STUYCK [6661].
Gehuwd (2) voor 1890 met Jan Baptist De BOECK [6662], hoefsmid.
2.
Maria Joanna [9204], landbouwster, geboren op 10‑03‑1813 te Wolvertem (bron: HA Wolvertem 1818/8), gewettigd bij huwelijk ouders. Overleden op 11‑12‑1871 te Londerzeel op 58-jarige leeftijd (bron: HA RA dig 1879/12).
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 19‑07‑1855 te Wolvertem (bron: HA RA dig Wolvertem 1855/6) met Karel Lodewijk De VALCK [9214], 32 jaar oud, dienstbode, geboren op 21‑09‑1822 te Wolvertem (bron: HA RA dig Wolvertem 1855/6), zoon van Willem De VALCK [9215] en Maria Theresia de DONDER [9216].
3.
Maria Catharina [218] (zie 19).
4.
Maria Theresia [3651], geboren op 22‑02‑1818 om 10:00 uur te Wolvertem (bron: GA), gelegaliseerd bij het huwelijk van haar ouders.

40
Hendrik THIELEMANS [253], boswachter, gedoopt op 27‑01‑1758 te Eversem (Meise) (getuige(n): p. Hendrik Emmericx, m. Elisabeth Bulens) (bron: DA, aktenummer: p.123, brontekst: Volgens de volkstelling van Wolvertem van 1796, onder nummer 540, is zijn geboortejaar circa 1753), overleden op 30‑07‑1818 te Wolvertem op 60-jarige leeftijd (bron: HA Beigem 2/1848). Ten tijde van de VT zijn er ook nog 2 kinderen jonger dan 12 jaar. Zoon van Laurens THIELEMANS [1322] (zie 80) en Anna Maria POTOMS [1323] (zie 81).
Gehuwd voor de kerk (1) op 20-jarige leeftijd op 18‑04‑1778 te Meise (bron: klapper) met Anna Maria ROELANTS [6750], gedoopt te Ophem, begraven op 10‑05‑1794 te Wolvertem (bron: klapper).
Gehuwd voor de kerk (2) op 36-jarige leeftijd op 19‑08‑1794 te Wolvertem (bron: HA) met Anna Maria van den BERGH [1264], 22 jaar oud (zie 41).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jan Baptist [1341], gedoopt op 09‑05‑1778 te Meise (bron: klapper), overleden op 08‑12‑1850 om 4:00 uur te Meise op 72-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 63).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10‑02‑1802 te Wolvertem (bron: HA RA dig Wolvertem 1802/3) met Anna Maria PUBLIE [9231], 21 jaar oud, gedoopt op 17‑02‑1780 te Wolvertem (bron: HA RA dig Wolvertem 1802/3), overleden op 28‑02‑1851 te Grimbergen op 71-jarige leeftijd (bron: BA RA dig), dochter van Judocus PUBLIE [9232], landbouwer, en Catharina VERBELEN [9233].
2.
Jan Baptist TILEMANS [6751], gedoopt op 20‑05‑1781 te Meise (bron: klapper). VT Wolvertem 542.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 11‑02‑1819 te Meise (bron: HA RA dig Meise 1819/3) met Anna Maria CALEWAERS [8687], 42 jaar oud, dienstmeid, gedoopt op 20‑06‑1776 te Puurs (bron: HA RA dig Meise 1819/3), dochter van Francis CALEWAERS [9240] en Joanna MOYERSOONS [9241].
3.
Anna Maria [1343], gedoopt op 09‑08‑1783 te Meise (bron: klapper). VT Wolvertem 544.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23‑01‑1811 te Londerzeel (bron: HA RA dig Londerzeel 1811/3) met Chretien van der PLAS [9234], 27 jaar oud, gedoopt op 29‑01‑1783 te Londerzeel (bron: HA RA dig Londerzeel 1811/3), zoon van Jan Baptist van der PLAS [9235], landbouwer, en Joanna van de VOORDE [9236], huishoudster.
4.
Frans [1342], landbouwer, gedoopt op 25‑04‑1785 te Meise (bron: klapper). VT Wolvertem 543.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 01‑02‑1819 te Meise (bron: HA RA dig Meise 1819/1) met Elisabeth VERERTBRUGGEN [9237], 32 jaar oud, landbouweresse, gedoopt op 12‑03‑1786 te Meise (bron: HA RA dig Meise 1819/1), dochter van Francis VERERTBRUGGEN [9238] en Petronella de DECKER [9239].
5.
Joanna Catharina TILEMANS [6752], gedoopt op 16‑03‑1791 te Wolvertem (bron: klapper), begraven op 26‑03‑1791 te Wolvertem, 10 dagen oud (bron: klapper).
6.
Joanna Catharina TILEMANS [6753], gedoopt op 05‑04‑1792 te Wolvertem (bron: klapper).
7.
N.N. TILEMANS [6754], gedoopt op 20‑03‑1794 te Meise, overleden op 20‑03‑1794 te Meise, 0 dagen oud (bron: klapper), één uur na geboorte gestorven.
Uit het tweede huwelijk:
8.
Peter Jan [4191], gedoopt op 11‑02‑1796 te Wolvertem (bron: DA).
9.
Elisabeth [2122], geboren op 22‑11‑1798 te Wolvertem (bron: HA, brontekst: 2 Frimaire VII.).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25‑09‑1827 te Beigem (bron: HA, aktenummer: 5) met Leopoldus OMMEGANCK [2123], 31 jaar oud, bakkersgast, gedoopt op 13‑11‑1795 te Brussel (bron: HA). Vondeling van Brussel.
10.
Cornelia [9242], dienstmeid, geboren op 02‑09‑1805 te Wolvertem (bron: HA RA dig Wolvertem 1835/4).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14‑01‑1835 te Wolvertem (bron: HA RA dig Wolvertem 1835/4) met Jan Frans Van CAMPENHOUDT [9243], 27 jaar oud, dienstbode, geboren op 19‑02‑1807 te Ramsdonk (bron: HA RA dig Wolvertem 1835/4), zoon van Adriaan Van CAMPENHOUDT [9244] en Maria Theresia De SMEDT [9245], landbouwster.
11.
Norbert [244] (zie 20).
41
Anna Maria van den BERGH [1264], gedoopt op 22‑09‑1771 te Wolvertem (bron: klapper), overleden op 22‑10‑1811 te Wolvertem op 40-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: f.14). VT 541, Wolvertem. Dochter van Peter vanden BERGH [1324] (zie 82) en Elisabeth CAUWENBERG [1565] (zie 83).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 40).

42
Hendrik van den BLOOCK [1265], landbouwer, gedoopt op 30‑06‑1751 te Beigem (getuige(n): Henricus de Groef en Margaretha van den Berghe) (bron: DA, brontekst: DFG geeft als dag 03 op.), overleden op 16‑09‑1819 om 04:00 uur te Humbeek op 68-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: p.18), zoon van Peter van den BLOCK [1325] (zie 84) en Margaretha Van ASBROECK [1326] (zie 85).
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 02‑08‑1795 te Meise (bron: HA RA dig Meise 1795/12), gehuwd voor de kerk op 22‑08‑1795 te Nieuwenrode (bron: HA). Henricus is geboortig van Beigem en woont ten tijde van zijn huwelijk in Humbeek. Anna Catharina is geboortig van Humbeek en woont in Nieuwenrode. [microfilm onder Meise] Echtgenote is de 19-jarige
43
Anna Catharina AVERHALS [1266], gedoopt op 08‑02‑1776 te Humbeek (getuige(n): p. Christophorus Goossens, m. Catharina Averhals) (bron: DFG), overleden op 10‑02‑1837 om 12:30 uur te Humbeek op 61-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: 9). Soms ook Abrahams. Dochter van Willem HAVERHALS [1327] (zie 86) en Maria COOLS [1328] (zie 87).
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Maria van den BLOCK [3089], geboren op 05‑07‑1798 te Humbeek (bron: DFG), overleden op 09‑05‑1813 om 14:00 uur te Humbeek op 14-jarige leeftijd (bron: OA, aktenummer: p.15v).
2.
Joanna Catharina van den BLOCK [3088], geboren op 07‑04‑1801 te Humbeek (bron: DFG).
3.
Jacob [3087], landbouwer, geboren op 16‑11‑1802 te Humbeek (bron: DFG), overleden op 11‑12‑1842 om 20:00 uur te Humbeek op 40-jarige leeftijd (bron: DFG, aktenummer: 36).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23‑09‑1828 te Beigem (bron: HA RA dig Beigmen 1828/8) met Elisabetha TIELEMANS [3820], 23 jaar oud, dienstmeid, geboren op 04‑12‑1804 te Meise (bron: HA RA dig Beigmen 1828/8), overleden op 29‑01‑1850 te Humbeek op 45-jarige leeftijd (bron: HA RA dig Eppegem 1859/9), dochter van Jan Francis TIELEMANS [9179] en Maria Anna STERCK [9180].
4.
Marianne [3093], geboren op 14‑03‑1805 te Humbeek (bron: DFG).
5.
Elisabeth [3090], geboren op 05‑12‑1807 te Humbeek (bron: DFG), overleden op 26‑10‑1879 om 09:00 uur te Humbeek op 71-jarige leeftijd (bron: DFG, aktenummer: 38). DFG vermeldt ABRAHS als naam.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24‑05‑1837 te Beigem (bron: HA RA dig 1837/3) met Joannes Baptista BINST [3819], 29 jaar oud, landbouwer, geboren op 30‑10‑1807 te Beigem (bron: HA RA dig 1837/3), overleden op 04‑11‑1879 te Humbeek op 72-jarige leeftijd (bron: HA RA dig Humbeek 1880/6), in andere akte 07-11-1879, zoon van Jan Baptist BINST [9177] en Anna Maria WAUTERS [9178], landbouwster.
7.
Anna Catharina [2124], geboren op 12‑03‑1818 te Humbeek (bron: HA), overleden op 12‑01‑1881 om 03:00 uur te Beigem op 62-jarige leeftijd (bron: DFG, aktenummer: 1).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11‑05‑1839 te Beigem (bron: HA, aktenummer: 7) met Joannes Franciscus Dominicus Van der PERRE [2125], geboren 29‑02‑1809 te Humbeek (bron: HA Beigem 1839/7, brontekst: in de huwelijksakte staat er effectief 29 febrari 1809), zoon van Maria van der PERRE [2126].

    Blad 1 van 3 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail